Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Beschaamd en beschamend: kindereuthanasie

Categorie: Blogs 2014 Gepubliceerd: zaterdag 15 februari 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

parlement voor kindereuthanasie voor webstekBeschaamd. Zo voelde ik me donderdag. Beschaamd over zoveel onbeschaamde domheid bij een meerderheid van onze Belgische parlementsleden. Beschaamd om zoveel onbeschaafd triomfalisme bij een aantal Belgische parlementsleden. Beschaamd om zoveel gekleurde desinformatie van onze Belgische media. Beschaamd tegenover de ganse wereld om Belg te zijn.

Want laat het ons toch maar eens duidelijk zeggen: de tegenstanders van deze slechte wet pleiten er niet voor het kinderleed te verlengen door therapeutische hardnekkigheid. Dit insinueren getuigt echt van kwade wil. Het is een belediging voor al die mensen die al jaren zonder deze wetgeving het beste van zichzelf geven, in verschrikkelijke omstandigheden, voor deze lijdende kinderen en hun ouders. Het is bovendien ongelooflijk kwetsend voor ouders die in het verleden én in de toekomst geen kindereuthanasie wensen. 

Het gaat dus in de discussie over kindereuthanasie niet over een al lang voorbijgestreefde keuze tussen therapeutische hardnekkigheid of euthanasie. Er zijn inmiddels heel wat waardige alternatieven. Maar waar gaat het dan wel over? En waarom veroordeelt de ganse wereld België voor deze wetgeving?

Eerst en vooral omdat het hier gewoon over slechte wetgeving gaat (met in de wetteksten zelf nog woorden die zelfs de voorstanders van deze wet verschillend interpreteren). Een wetgeving die door haar gebrek aan kwaliteit en eenduidigheid de deur wagenwijd openzet voor interpreaties op kap van lijdende mensen.

Ten tweede zeker ook omdat de wet gebaseerd is op foute voor-onderstellingen. Of gelooft u in de wilsbekwaamheid (versta in feite: de volwassenheid) van minderjarigen, zonder enige leeftijdsgrens, maw ook voor een kind van pakweg 6 jaar? Kan je je een volwassen peuter voorstellen?

Maar ik wil er graag nog een derde reden aan toevoegen waarom deze wet absoluut teruggedraaid moet worden: omdat het hier gaat over inconsequente redeneringen,vaak dan nog verpakt in populistische oneliners (zoals "op lijden staat geen leeftijd") die waarheid bevatten, maar niet bijdragen aan de discussie waar het hier moet over gaan. Laat me toe dit even verder te verduidelijken. Het door tegenstanders vaak aangehaalde voorbeeld van een kind van pakweg 12 jaar dat geen pintje mag bestellen (wegens onvoldoende oordeelsvermogen over de gevolgen van alcohol), maar wel mag beslissen zichzelf te laten doden, wil ik nog even ter zijde laten. Laat het ons in deze discussie gewoon even in de juridische sfeer houden.

Kent u het begrip "MOF"? Een begrip dat uitgevonden is om minderjarige crimineeltjes te "beschermen". De achterliggende redenering is: een kind kan geen misdrijven plegen, omdat het onvoldoende kan inschatten dat het om een misdrijf gaat, niet gestigmatiseerd mag worden, etc. En dus moet elk feit dat bij een volwassene als een misdrijf wordt beschouwd, een andere terminologie krijgen. En dat is een "MOF", een "als Misdrijf Omschreven Feit". Daarnaast zijn er ook nog afzonderlijke jeugdrechtbanken, jeugdrechters, etc etc etc. Allemaal omdat kinderen "anders" zijn dan volwassenen. Ik heb trouwens De Gucht nog nooit horen zeggen : "op misdrijven plegen staat geen leeftijd". Maar dergelijke nepredeneringen worden nu dus wél gevolgd om kinderen zelf te doen beslissen over hun dood.

Hoeveel gewicht en verantwoordelijkheid wil je leggen op een kind dat al zo fel af ziet? Want "mogen" kiezen betekent meteen ook "moeten" kiezen. Geen euthanasie is meteen ook een keuze die je bewust maakt, ook als kind. Je ouders "tot last zijn", "pijn blijven hebben", het is dus allemaal zogezegd de eigen keuze, de eigen veratnwoordelijkheid van zo'n kind. Hoe moeilijk is het al niet voor volwassenen om met dergelijke vragen om te gaan? En nu moet die vraag getorst worden op 4 jaar? Op 6 jaar? Want zelfs een leeftijdsgrens werd niet behouden. Onmenselijk zwaar.

Enfin, je kan er nog dagen over nadenken, redeneren, het proberen goed te praten, redenen zoeken waarom het allemaal toch goed bedoeld is, of jammer genoeg ook situaties bedenken waarin het zelfs verdedigbaar is bepaalde handelingen te stellen. Het helpt niet. Deze wet is gewoon slecht. Hij is slecht opgesteld, hij beoogt een slechte finaliteit en hij is op slechte argumenten gebouwd. Door slechte parlementsleden.

Ik blijf beschaamd over dit Belgisch schandaal.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba