Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Over idiote vrouwen en communistische partijen.

Categorie: Blogs 2014 Gepubliceerd: zaterdag 15 maart 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Regelneverij en quota voor webstekDe PS heeft gesproken: het communisme moet in België terug ingevoerd worden. En de N-VA heeft ook gesproken: dit bewijst volgens hen dat er maar één keuze is: het N-VA model of het PS model. Alsof gans Vlaanderen akkoord gaat met de PS eens deze een programma uitbrengt....Tjonge jonge. Als de wereld maar zo simpel was.

Gelukkig is de wereld genuanceerder. Niet langer dan vandaag hoorde ik bv. een schitterend pleidooi van Machteld Verbruggen (algemeen directeur van Thomas More) voor minder regelneverij in het onderwijs. Die stem voor minder regeltjes klinkt trouwens overal in Vlaanderen steeds luider, en ook vanuit de dagelijkse praktijk van mijn vrouw in het lager onderwijs hoor ik die roep in het onderwijs. Minder inspectie, minder regeltjes, minder controles: het leidt allemaal tot betere kwaliteit, gewoon al dankzij meer vertrouwen. Dat geldt trouwens ook voor het commerciële ondernemerschap. Wie mensen belet te ondernemen door allerlei regeltjes, hypothekeert onze welvaart. Wie mensen culpabiliseert omdat een poging mislukt (bijvoorbeeld bij een faillissement) belet eigenlijk dat er meer startende ondernemingen zijn, want zegt (al dan niet bewust) dat het beter is gewoon niets te proberen. Of toch minstens dat het beter is dan wél te proberen met het risico te mislukken.  Daar moeten we tegen in gaan. Zo zeg ik tegen mijn medewerkers steeds weer: elke mislukking moeten we vieren, want daar heb je iets van geleerd. En natuurlijk, eenzelfde fout moet je niet telkens weer maken, maar de grootste fout is: leren om niets meer te proberen uit angst te mislukken.

Luc Van den Brande drukte het op die zelfde bijeenkomst gebald, krachtig maar oh zo juist uit: alleen mensen gaan voor ons aller toekomst het verschil maken. Niet structuren of regeltjes. Mijn vertaling: vertrouwen in mensen is véél efficiënter dan de uitspraak van Lenin dat controle beter is dan vertrouwen. En natuurlijk moeten misdrijven of misbruiken aangepakt worden. Maar dan moeten we het wel even eens geraken over wat nu juist een misdrijf of een misbruik is. Als je de PS en aanverwante socialisten of groenen moet geloven is zelfs het bezitten van een eigen huis bijna een misdrijf, en het bezit van een tweede verblijf al absoluut zeker een "te belasten" wantoestand. Wel, ik ben het daar niet mee eens, zelfs al heb ik geen tweede verblijf. Voor mij mag zelfs het "kadastraal inkomen" (een vermogensbelasting op ieders huis) afgeschaft worden.

Samengevat: gelijkheid is een vergissing. We zijn niet gelijk. Mensen moeten gelijke kansen hebben, maar geen gelijke prioriteiten, wensen of talenten. Laat dan ook de resultaten gerust verschillen. En wie het écht moeilijk heeft moeten we structureel helpen. Maar het communistische gelijkheidsprincipe, dat er eigenlijk op neer komt dat we een voetbalmatch enkel mogen spelen met de garantie dat de match uiteindelijk eindigt op een gelijk spel, en dat de scheidsrechter daar desnoods via misbruik van de regels maar moet voor zorgen: daar pas ik voor. Gelijke kansen ja, maar gelijke resultaten: dat wil toch niemand? Laat er gerust verschillen zijn. We willen toch allemaal uniek zijn?

Maar ja, we willen blijkbaar tegelijk ook alles in regeltjes gieten, en elk risico vooraf via regeltjes onder controle hebben. Niet? Zo willen sommige politicae er nu ook al voor kan zorgen dat mannen niet meer naar mooie meisjes fluiten, en niet meer zeggen dat die meisjes een mooi jurkje dragen. U gelooft het niet? Vandaag zijn Milquet, Trutteboom en Onckelinckx echt waar bezig met het invoeren van zo'n wetten, kan je je voorstellen? Dat soort mensen / vrouwen worden dus dankzij quota voor vrouwen vandaag minister, lid van raden van bestuur of rolmodel voor vrouwen in hogere functies, en bewijzen hun eigen overbodigheid en de schande van die quota dagelijks. Hallo? Kunnen we dit effe stoppen? Ik hoop dat u  op zijn minst daaraan denkt in het stemhokje op 25 mei: stop deze regelneefsters, en geef mensen opnieuw ademruimte, vertrouwen en bewegingsvrijheid. Over alle partijgrenzen heen. En vooral: zonder quota die idiote vrouwen in machtsposities brengt.

Conclusie? Wie mij niet enkel een sociaal-economisch becijferd programma geeft, maar ook een lijst van af te schaffen regeltjes en quota, die heeft direct mijn stem.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba