Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Geloof, hoop en liefde?

Categorie: Blogs 2014 Gepubliceerd: zaterdag 22 maart 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Geloof hoop en liefde voor webstekHet antwoord op mogelijke belangenvermenging van politici is volgens sommigen gemakkelijk: een duidelijkere scheidingslijn tussen politiek en zakenleven, om zo tot een duidelijke scheiding van belangen te komen. Een politicus moet volgens diezelfde personen bovendien ook een periode "ontluizen" na zijn mandaat, vooraleer hij of zij naar de privé kan. Vandaar ook de genereuze ontslagvergoeding. 

Die strikte beperking van politici tot hun beroep als politicus is echter helemaal geen goeie zaak. We hebben al veel te veel "beroepspolitici". Meer nog, we hebben veel te veel politici die een ganse carrière lang (alleen maar) beroepspoliticus zijn, en daardoor eigenlijk te veel afhankelijk zijn van de machthebbers die hen moeten toelaten hun mandaat verder in te vullen en zo hun inkomen te behouden. Waardoor we onvoldoende "sterke parlementsleden" hebben, en te veel slippendragers van de partij. Of dacht u dat alle liberalen zo blij zijn met de wet op de familienamen? Ik weet wel zeker dat dat niet zo is. 

Trouwens, met zoveel mensen wiens inkomen en carrière afhankelijk is van die politiek verwordt die politiek, onze democratische vertegenwoordiging dus, tot een beroepsvereniging. Die zich vermengt met een andere beroepsvereniging, die van de "nationale journalistiek". En dat geeft een "ons kent ons" verhaal dat nooit de democratie ten goede kan komen. Of dacht u dat het toeval was dat een Amerikaans president maximaal 2 mandaten mag uitoefenen?

Eigenlijk is het heel simpel. Mensen moeten terug vanuit een waardenbesef handelen. En daarop aangesproken worden, ipv op allerlei (meestal gemakkelijk te ontwijken) regeltjes die alleen maar moeten verhelen dat hun ethisch normbesef ontbreekt. Dat is niet alleen in het maatschappelijk belang. Het is uiteindelijk in ieders individueel belang. Zoals zo vaak. Als we meer aan het algemeen belang denken, wordt de wereld voor iedereen beter. En niet omgekeerd. Enkele voorbeelden.

Als we allemaal "ritsen" worden de files korter, zelfs al moeten we eens een andere auto er tussen laten, en zijn we dus gemiddeld allemaal ook individueel sneller ter plekke. Als we allemaal onze belastingen betalen en niet in het zwart werken, worden de belastingen voor ons allemaal lager en uiteindelijk worden we daar dus gemiddeld ook allemaal individueel beter van. En als we allemaal investeren in milieubewuste verbouwingen, daalt de milieuvervuiling en worden we er uiteindelijk gemiddeld ook allemaal individueel beter van. En zo kan ik nog een tijdje door gaan.

Het eigenbelang staat dus helemaal niet los van het algemeen belang, zelfs al is het algemeen belang niet zomaar simpelweg de som van alle individuele belangen. Misschien moeten we alleen al daarom allemaal wat meer denken aan dat algemeen belang, en komt onze eigen welvaart dan wel vanzelf? Misschien worden we allemaal wel wat gelukkiger als we eens wat minder "eerst aan onszelf" denken?

Het doet me denken aan mijn papa, die ooit het verwijt kreeg dat vele christenen alleen maar goeie mensen zijn om in de hemel te geraken, en dus in feite egoïsten. Zijn antwoord was prachtig in zijn eenvoud: het christendom zegt helemaal niet dat je zelf niet beter mag worden van het beter maken van de anderen. Integendeel zelfs. Geloof, hoop en liefde gaan hand in hand. Het geloof dat God het goede wil en vraagt, de liefde voor de medemens die daaruit voortvloeit, en de hoop er zelf ook beter van te worden: zij vormen één geheel.

Zo zou het ook in onze maatschappij moeten zijn. Het geloof dat we het goede voor elkaar moeten doen, de hoop daar zelf ook beter van te worden, en solidariteit uit liefde voor onze medemens die dat geluk nog niet kan grijpen. Vandaag is er echter vooral het berouw dat dat niet lukt. Aan ons om daar iets aan te doen. Misschien kunnen onze goede oude christelijke waarden, waar gans onze westerse beschaving op gebouwd is, daar wel een mooie en zeer actuele bijdrage toe leveren. 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba