Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Hoe kan discriminatie ooit "positief" zijn?

Categorie: Blogs 2014 Gepubliceerd: zaterdag 26 april 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Positieve discriminatie voor webstek1830. Een vrouw en een man willen allebei schepen van hun stad worden. De man wordt gekozen, de vrouw wordt geweigerd. Op basis van haar geslacht. Discriminatie door sexisme.

2014. Een vrouw en een man willen allebei schepen van hun stad worden. De vrouw wordt gekozen, de man wordt geweigerd. Op basis van zijn geslacht. Discriminatie door quota.

Geval één hebben we 150 jaar bestreden. Tot er eindelijk gelijke kansen en rechten waren.

Geval twee noemen we "positieve discriminatie" (een contradictio in terminis) en zouden we blijkbaar moeten toejuichen. Omdat we quota hanteren.

Meer nog, geval twee werd inmiddels uitgebreid: van politieke functies naar raden van bestuur, zelfs in privé bedrijven. De waanzin ten top, maar toch wordt het opnieuw op gejuich onthaald.

En wat dus moest gebeuren, gebeurt ook: andere groepen beginnen ook om positieve discriminatie te schreeuwen. Bijvoorbeeld allochtonen. Lees: ze roepen om negatieve discriminatie van anderen. Bijvoorbeeld autochtonen. Gemakkelijk zat toch als je zo wat concurrenten voor een job kan uitschakelen omdat ze niet binnen de regeltjes van de quota vallen?

En wat gebeurt er? Horen we verontwaardigde reacties van mensenrechtenorganisaties of van het centrum van gelijke kansen? Nee natuurlijk niet. Want het wordt steeds meer duidelijk dat één categorie mensen straffeloos gediscrimineerd mag worden: de blanke man tussen pakweg 25 en 65 jaar.

 

 

 

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba