Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Respect

Categorie: Blogs 2014 Gepubliceerd: zaterdag 17 mei 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

JL DehaeneDeze blog kan niet anders dan heel even stil staan bij het overlijden van één van de grootste politici van de voorbije periode. Jean-Luc Dehaene was een monument. Een fenomeen. Een sterk politicus, uitgaand van het algemeen belang, en strevend naar het maximaal haalbare. Respect.

Het was ook een rationeel man. Daarom, misschien zelfs als eerbetoon, ook in deze blog een poging om de ratio te behouden in de verhitte discussies. Bijvoorbeeld als het gaat over "centen of procenten".

Uit tal van berekeningen zou moeten blijken dat door bepaalde voorstellen de verschillen tussen rijk en arm groter worden. Daarbij wordt dan uit gegaan van een groter verschil in centen, en "dus" een groter verschil. Vervolgens wordt dit verabsoluteerd, alsof op die manier de kloof tussen rijk en arm groeit. Niets is echter minder waar.

Iedereen bijvoorbeeld dezelfde lastenverlaging in centen geven, verkleint de kloof. Dat heet "herverdelen". Procentueel iedereen dezelfde voordelen geven, verandert niets. Het behoudt gewoon de verschillen, zelfs al worden de verschillen in absolute cijfers groter.

Niet overtuigd? Even illustreren ahv een "fictief" voorbeeld.

Geld is (maar) een middel om producten of diensten aan te schaffen. Stel nu even dat je 100 euro verdient, en je buur verdient vandaag 200 euro. Een brood kost vandaag 10 euro, en een glas bier 5 euro. Met je inkomen van 100 euro kan je dus pakweg 7 broden en 6 pintjes kopen. Je buur kan 14 broden en 12 pintjes kopen.

Door de index worden de inkomens verhoogd conform de stijging van de levensduurte. Stel: met 20%. Dan heb je 120 euro inkomen, en je buur 240 euro. Verschil: 120 euro. Maar is de kloof daardoor groter geworden? Het brood kost nu ook 10% meer (12 euro) en het glas bier eveneens (6 euro). Met 120 euro kan je dus nog steeds 7 broden (= 84 euro) en 6 pintjes (=36 euro) kopen voor 120 euro. En je buur kan nog steeds 14 broden en 12 pintjes kopen. Dus hoewel het verschil in inkomen "gestegen" is van 100 naar 120 euro, is wat je met dat verschil kan kopen nog steeds identiek hetzelfde.

Waar gaat het met andere woorden om? Dat een gelijke procentuele verandering de verschillen niet groter maakt, maar in stand houdt. En dat een gelijke verandering in "centen" de verschillen afvlakt, herverdeelt. Het voorstellen alsof een procentuele verdeling dus de verschillen groter maakt, is intellectueel oneerlijk. Met alle respect voor de nood aan herverdeling of de nood aan minder belastingen. Maar laat ons de redeneringen aub zuiver houden. Uit respect.

 

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba