Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

The duty to propose

Categorie: Blogs 2014 Gepubliceerd: maandag 28 juli 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

confederalisme

Na deze regeringsvorming is het overduidelijk dat België er in de toekomst anders zal uitzien dan vandaag. Zoals ook de toekomst van de provincies er anders zal uit zien dan vandaag. En dat is goed nieuws.

Misschien evolueren we zelfs stilletjes en via de feiten naar de gedroomde situatie, waarbij er slechts 3 niveaus van structurele overheden meer over blijven ("mijn gemeente of stad" voor bevoegdheden als voetpaden of wijkwerking (vb Mechelen), "mijn gemeenschap" voor bevoegdheden als onderwijs, cultuur of lokale economie (vb Vlaanderen) , en "mijn staatsstructuur" voor bevoegdheden die grootschaligheid en pure wereldmacht vereisen, zoals milieu, leger of diplomatie (vb Europa). Met de vrijheid om bottom-up te beslissen met andere overheden samen te werken. Confederalisme en subsidiariteit op alle niveaus dus...

Hoe dan ook, de wet volgt altijd op de realiteit, het is dan ook een fijne gedachte dat alvast de Belgische realiteit al confederaal werkt. Nu de wetten nog, vroeg of laat. Met deze regeringen, ook de Waalse, zal die confederale dynamiek in de feiten immers niet stoppen.

Als de nieuwe Vlaamse en federale regeringen dan bovendien een aantal linkse uitwassen kunnen uitvegen, en een besparingsbeleid kunnen voeren waar toch een sociaal hart achter schuilt, dan zullen de komende 5 jaren zeker niet verloren blijken te zijn gegaan. Economisch niet, maar ook staatkundig niet. Integendeel, ze zouden ondanks de huidige "stand still" in de staatshervorming wel eens de regeringen kunnen zijn die de grootste communautaire hervormingen ooit hebben teweeg gebracht in de realiteit. De wetten volgen dan wel binnen 5 à 10 jaar.

Wetten komen altijd na de feiten. Maar feiten ontstaan op hun beurt vaak ten gevolge van technologische veranderingen. Vandaag verandert de technologie ons leven draconisch, wereldwijd. Enkele voorbeelden. Wat drones militair, maar ook gewoon voor burgerlijke doeleinden kunnen betekenen: we staan nog maar aan de start. Wat de beschikbaarheid van miljarden smartphones over de wereld gaat doen voor de economische markten, de informatiedeling en de politieke ontvoogding: we staan zelfs nog niet aan de start, we zitten nog volop in de "opwarming". Wat elektrisch en gasvervoer aan mondiale machtsverschuiving kan betekenen door het gebruik van nieuwe grondstoffen en het tanend belang van olie: het blijft puur gissen.

Er komen dus gigantische en wereldwijde veranderingen op ons af. Ook daar moeten we ons, Europees én Vlaams, op voorbereiden. Niet door ze aan onze grenzen te proberen stoppen. Wel door er bij onze keuzes rekening mee te houden, en ze in een door ons gewenste richting te doen evolueren. Ik verwacht van onze nieuwe regeringen en parlementsleden ook daarover initiatieven.

Misschien kunnen ook de oppositiepartijen daar de komende 5 jaar mee(r) werk van maken: blijven aandringen op aandacht voor de veranderingen die wereldwijd op ons af komen, ipv enkel te zoeken naar leuk oneliners om aan te tonen dat alles bij het oude moet blijven, en vervolgens overrompeld te worden door de nieuwe werelden. "The duty of the opposition is to oppose". Maar "the duty of the oppositie is also to propose". Met voorstellen die onze toekomst mee vorm geven. Oneliners over het vasthouden aan of teruggrijpen naar het verleden hebben we al genoeg. 

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba