Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Begroting hypothekeert toekomst Mechelen.

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: vrijdag 17 december 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

De voorliggende begroting bevat een aantal elementen die de continuïteit waarborgen van initiatieven die de laatste tien jaar werden genomen. Daar kunnen we uiteraard alleen maar blij mee zijn. Onze keuze voor meer politie op straat wordt bijvoorbeeld voorlopig nog gehandhaafd, al blijkt de voorbije periode dat er omtrent veiligheid meer nodig is dan dat. Maar er gaat absoluut te weinig aandacht naar enkele grote bedreigingen die op onze stad af komen. Men consumeert de kassen leeg ipv vooruit te zien naar de uitdagingen die op ons af komen. En bovendien worden een aantal keuzes gemaakt die zeker de onze...

Lees meer: ...

Vlaanderen: een nieuwe voorzitter

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: zaterdag 27 november 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

En het wordt Wouter Beke. Zoals ik eerder zei aan mensen die me vroegen of ik geen kandidaat was: er zijn 3 redenen waarom ik niet aan deze voorzittersverkiezingen deelneem Die drie redenen zijn Wouter Beke, Wouter Beke en Wouter Beke: Vlaams profiel, dossierkennis , kent en respecteert de basis. Goeie zaak voor onze partij, we gaan ze samen terug de grootste van het land maken. En Rik Torfs kan en zal daar een belangrijke rol in spelen als vernieuwer. Ook dat is goed nieuws. Het zou voor Rik te vroeg geweest zijn om een gooi naar het voorzitterschap te...

Lees meer: ...

Olympische gedachte

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: zaterdag 31 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Ooit mensen uit Hong Kong zien juichen en dansen samen met Zuid-Afrikanen, Australiërs, Duitsers, Amerikanen, Denen, Belgen of Hongaren? De voorbije dagen was het allemaal te zien op het WK rope skipping in het Engelse Loughsborough. Ik was er bij, en keek er geamuseerd en tegelijk aangenaam verbaasd naar. De springers waren de vedetten, maar ook de supporters stalen de show. Bij prestaties van de eigen teamgenoten was het enthousiasme meeslepend en uitbundig. Maar bij glansprestaties van "tegenstanders" was het enthousiasme even groot. Blij zijn omdat iemand goed presteert, zonder bezorgd te kijken omdat het wel eens beter dan de...

Lees meer: ...

OCMW in zelfde bedje ziek als stad.

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: zaterdag 24 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Eind juni kondigde de paarse coalitie aan dat er een principeovereenkomst was met VZW Natuurpunt: VZW Natuurpunt zou in staan voor het onderhoud van bossen die eigendom zijn van het OCMW. Deze Principeovereenkomst dreigt echter de wettelijke toets niet te doorstaan. Alle fracties, ook de onze, lijken het weliswaar eens met het principe van een uitbesteding. Maar dan wel met respect voor de wettelijke bepalingen daaromtrent. CD&V/N-VA heeft het dan ook moeilijk met de concrete invulling die aan dat principe van de uitbesteding gegeven wordt: voortijdig halve beslissingen bekend maken, en geen rekening houden met wettelijke voorschriften. We zullen dit...

Lees meer: OCMW in...

Debat

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: zaterdag 17 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Politiek is het georganiseerd van mening verschillen. Niks beters dus dan debat en inhoudelijke verdieping. Rik Torfs wil het debat openen in CD&V? Fijn zo. Er zijn onderwerpen genoeg om af te toetsen aan onze basisfilosofie, het personalisme. Dergelijke zinvolle discussies en bezinning, zullen we trouwens altijd, en zeker in tijden na verkiezingsnederlagen, moeten houden. De partij heeft daar intern behoorlijk wat mogelijkheden voor. Laat ons dit dus vooral doen.

Het verkeerde debat.

Rik Torfs, die bij zijn intrede nog beweerde voor CD&V gekozen te hebben omdat ze de "minst ideologische partij" was, wil nu echter de ideologie zelf in...

Lees meer: Debat

Ophalen groot huisvuil: veel positieve reacties.

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: dinsdag 13 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Op 7 juli verspreidde ik een persbericht over de ophaling van het groot huisvuil. Zelden zoveel (en exclusief positieve, behalve misschien van één lid van het schepencollege te Mechelen) reacties op een persbericht gehad. Daarom geef ik het nog eens integraal weer op mijn webstek, zodat iedereen (ook de meerderheid...kunnen ze misschien zelf nog eens met het idee naar buiten komen zoals bij het sms parkeren J )het volledig kan lezen.

Karel Van Butsel:

"Ophaling groot huisvuil terug invoeren"

Verfrissend voorstel voor betere dienstverlening aan burgers.

CD&V Mechelen pleit bij monde van Karel Van Butsel voor het herinvoeren van een...

Lees meer: Ophalen...

Heet

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: zaterdag 03 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Das het minste dat je van de start van de vakantiemaanden kan zeggen. Letterlijk dan. Want van de politieke hype die ontstaan was na de federale verkiezingen met De Wever, zien we niet veel meer. Discretie is goed, maar geheimzinnigheid niet. Jammer ook van Muyters en Bourgeois. Winnende partijen lijken snel in dezelfde bedjes ziek.

Trouwens, ook in Mechelen is er geen grote politieke activiteit. Mechelen kabbelt en festivalt verder doorheen de vakantie. Crisis? Nooit van gehoord. Maatregelen? Niet nodig.

En dan schrikt men.

Dan schrikt men als kiezers afhaken. Sommige politici schijnen te denken dat met de koelte ook...

Lees meer: Heet

Bedankt Marianne.

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: maandag 28 juni 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Natuurlijk was het een helse opdracht om campagne te voeren en ze te leiden bij de voorbije federale verkiezingen. Slopend moet het geweest zijn. Natuurlijk zijn we dus dankbaar dat Marianne Thyssen die willen doen heeft. Bedankt en chapeau.

Veel moed Wouter.

Zoals jullie tijdens de campagne konden merken, is Wouter Beke iemand waarvoor ik veel respect heb. Inhoudelijk sterk, geen tafelspringer, en alle potentie om een visie uit te werken en uit te dragen voor de komende jaren. Ik wens Wouter Beke van ganser harte alle succes toe. Hij weet dat hij op mij kan rekenen als het er...

Lees meer: Bedankt...

Fantastisch

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: zondag 20 juni 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Politiek is duidelijk mensenwerk. Geen volle week na de federale verkiezingen zijn we als kartel in Mechelen een ganse dag samen in vergadering geweest. Zinvol, resultaatgericht en in de beste verstandhouding. Omdat we al jaren investeren in menselijke relaties (niet dat dat moeilijk is, het klikt gewoon), en omdat we ook eerlijk met elkaar omgaan. Ook op moeilijkere momenten, en die maken we om beurt wel eens mee. Recentelijk bijvoorbeeld de woordbreuk van het OCMW raadslid van N-VA, nu het mindere kiesresultaat van CD&V, niets heeft op vandaag de menselijke relaties fundamenteel geschaad. En das echt wel belangrijk voor de...

Lees meer: ...

De kaarten zijn verdeeld.

Categorie: Blogs 2010
Gepubliceerd: dinsdag 15 juni 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

De kaarten zijn verdeeld. CD&V verdiende betere kaarten. Dus moeten de campagne en de lijstvorming grondig onder de loupe genomen worden. Geen bijltjesdag, wel een grondige en constructieve evaluatie. En ondertussen kaarten met de kaarten die we kregen, zonder al te veel blufpoker.

Wat is er mis gelopen?

Vooreerst de strategie. In mijn ogen werden drie grote én vermijdbare strategische fouten gemaakt in deze campagne. Je kan niet de premier opzij (laten) zetten, en vervolgens verdedigen hoe goed het allemaal was. Je kan niet N-VA aanvallen op zaken die je drie jaar geleden zelf gezegd en beloofd hebt. En je...

Lees meer: De...

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba