Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Begroting hypothekeert toekomst Mechelen.

Categorie: Blogs 2010 Gepubliceerd: vrijdag 17 december 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

De voorliggende begroting bevat een aantal elementen die de continuïteit waarborgen van initiatieven die de laatste tien jaar werden genomen. Daar kunnen we uiteraard alleen maar blij mee zijn. Onze keuze voor meer politie op straat wordt bijvoorbeeld voorlopig nog gehandhaafd, al blijkt de voorbije periode dat er omtrent veiligheid meer nodig is dan dat. Maar er gaat absoluut te weinig aandacht naar enkele grote bedreigingen die op onze stad af komen. Men consumeert de kassen leeg ipv vooruit te zien naar de uitdagingen die op ons af komen. En bovendien worden een aantal keuzes gemaakt die zeker de onze niet zijn.

Externe bedreigingen genegeerd.

 • Een verwachte meerkost op de personeelskost, veroorzaakt door de vergrijzing, van +/- 800 000€ wordt niet voorzien.
 • De verwachte rentestijging wordt niet ingecalculeerd, meer nog, de laatste gewone reserves worden verder gekannibaliseerd (het buitengewoon reservefonds bedraagt al 0 €).
 • In 2012 is de reservepot van het OCMW op, vanaf 2013 moet 3 Mio € per jaar door de stad extra betoelaagd worden bij ongewijzigd beleid.

De toekomst wordt gehypothekeerd, enkel wat absoluut en wettelijk verplicht is wordt voorzien. Dit is geen beleid van een vooruitziende coalitie. We weten ook dat deze begroting bij heel wat mensen met kennis ter zake de wenkbrauwen doet fronsen. Onder het mom van 'investeren" soupeert men de reserves op. Onder het mom van "feestend Mechelen" neemt men leuke, soms populistische maatregelen, ipv de soms saaie maar noodzakelijke maatregelen die de mensen zekerheid bieden op langere termijn.

Mechelen verarmt de komende jaren, en zal daardoor bij ongewijzigd beleid in de toekomst (en zeker vanaf 2014) het geld bij zijn burgers moeten halen. Belastingverhoging dus. Dat is niet onze keuze. Daarom moet het beleid anders, meer vooruitziend, meer zekerheid biedend.

Intern een structureel tekort, jaren na elkaar, van 1,2MIO €.

 • In 2011, 2012, 2013 én 2014 is het saldo van het lopende dienstjaar STRUCTUREEL maar liefst 1,2 Mio€ te laag. We teren dus op onze reserves , zelfs zonder rekening te houden met bovenstaande externe bedreigingen.
  Mechelen verarmt dus structureel, ook zonder de bovenstaande externe bedreigingen.
 • Bovendien neemt men binnen deze gulzige begroting de middelen dan nog af van wie het het meest nodig heeft.
  We geven bij wijze van voorbeeld:
  Kringloopatelier -60 000 euro, 't Atelier - 25 000 euro, Vzw De nieuwe weg - 15 200 euro, WIV - 7 500 euro, CBE -20 000 euro, St Vincentius (Mechelen zuid) -4 500 euro, Agentschap sociale economie -16 000 euro, Opleiding Las atelier - 30 000 eur, Manus - 12 500 euro
 • Ten slotte zijn er een aantal uitgaven die wij zeker niet zouden doen.
  Opnieuw bij wijze van voorbeeld: de bruuske stijging van de toelagen aan de nachtwinkels (73,000 €), terwijl de ontvangsten die er tegenover staan (en dus zouden terugbetaald moeten worden) helemaal niet zo hoog liggen. Een politieke keuze? Of de zoveelste onaandachtzaamheid van de schepen van financiën? In beide gevallen is het even erg.
  Of nog: 70,000 €onder het vage label "vernieuwende cultuurprojecten", waarmee men hopelijk geen herhaling bedoelt van projecten in de stijl van "all that is solid melts into air" tijdens Stadsvisioenen.

Enfin, dit maar om aan te tonen dat het absoluut niet noodzakelijk is om de sociale organisaties dermate zwaar te treffen.

Aankondigingsbeleid ontmaskerd.

 • Nergens een spoor van oplossing of krediet voor den ouwen dok. Vorig jaar lagen volgens sommigen de plannen nochtans al klaar.
 • Er komt geen "jeugdgevangenis". Daarop moet Somers inleveren. Er zijn wel kredieten voor een alternatief. Deze kredieten worden gewoon overgedragen van 2010 naar 2011. Technisch kan men echter met deze begrotingstechniek dat alternatief niet realiseren. Een foutje van de schepen van financiën? Of een bewuste keuze om het allemaal opnieuw uit te stellen?
  • Opnieuw worden grote investeringen in openbare werken aangekondigd.
   Opnieuw zal, net zoals de voorbije jaren, slechts de helft daarvan uitgevoerd worden. Waarna men ze overdraagt naar het volgende jaar, om opnieuw de perceptie van grote investeringen te verwekken. De waarheid is echter dat de kassen leeg zijn. De reserves zijn op. We teren op de toekomst van de Mechelaars.
 • ....
 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba