Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

OCMW in zelfde bedje ziek als stad.

Categorie: Blogs 2010 Gepubliceerd: zaterdag 24 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Eind juni kondigde de paarse coalitie aan dat er een principeovereenkomst was met VZW Natuurpunt: VZW Natuurpunt zou in staan voor het onderhoud van bossen die eigendom zijn van het OCMW. Deze Principeovereenkomst dreigt echter de wettelijke toets niet te doorstaan. Alle fracties, ook de onze, lijken het weliswaar eens met het principe van een uitbesteding. Maar dan wel met respect voor de wettelijke bepalingen daaromtrent. CD&V/N-VA heeft het dan ook moeilijk met de concrete invulling die aan dat principe van de uitbesteding gegeven wordt: voortijdig halve beslissingen bekend maken, en geen rekening houden met wettelijke voorschriften. We zullen dit ten gepasten tijde in het OCMW aankaarten. Want ook al erkennen wij expliciet de competentie van Natuurpunt, bij een aanbesteding moet een marktbevraging gebeuren, en dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Partij van de dialoog.

Op een enkele bezorgde reactie na heb ik heel veel fijne reacties gekregen op mijn opiniestuk over het personalisme. Dat doet altijd plezier. En ik denk dat het ook een goeie zaak was dit te doen. Open vizier, met respect voor ieders mening. Niet op de man/vrouw, maar wel over de inhoud. We zijn en blijven immers een partij van dialoog. Ook, en niet in het minst, dialoog met elkaar. Het doet me terug denken aan de plezante én voor CD&V zeer positieve voorzittersverkiezingen van 2004, waar De Crem, Vandeurzen en ikzelf over accenten binnen de CD&V en invulling van het voorzitterschap debatteerden, maar nooit op de man speelden.

Partij van de dialoog / bis.

En laat dit duidelijk zijn: Rik Torfs bewijst uit hetzelfde dialooghout gesneden te zijn. Dat is inmiddels nogmaals bewezen. Laat sommigen dus maar denken dat discussiëren hetzelfde is al ruzie maken. Quod non (een beetje Latijn moet er dezer dagen altijd zijn hé). Discussiëren is elkaar verrijken. Zo hebben Rik en ik (dat rijmt nog ook, zou dat achter de verhoogde aandacht voor het individualisme schuil gaan ) sinds onze persartikels al een telefonische babbel achter de rug, in augustus praten we uitvoeriger met elkaar. Zo hoort het ook. Het beschaafde, georganiseerde meningsverschil, dat niet weggestopt wordt, maar in discussie (hopelijk) tot een nieuwe consensus leidt.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba