Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Debat

Categorie: Blogs 2010 Gepubliceerd: zaterdag 17 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

Politiek is het georganiseerd van mening verschillen. Niks beters dus dan debat en inhoudelijke verdieping. Rik Torfs wil het debat openen in CD&V? Fijn zo. Er zijn onderwerpen genoeg om af te toetsen aan onze basisfilosofie, het personalisme. Dergelijke zinvolle discussies en bezinning, zullen we trouwens altijd, en zeker in tijden na verkiezingsnederlagen, moeten houden. De partij heeft daar intern behoorlijk wat mogelijkheden voor. Laat ons dit dus vooral doen.

Het verkeerde debat.

Rik Torfs, die bij zijn intrede nog beweerde voor CD&V gekozen te hebben omdat ze de "minst ideologische partij" was, wil nu echter de ideologie zelf in vraag stellen. Of zelfs afschaffen? Dat is iets gans anders dan het debat waarover hierboven sprake. Rik stelt onze basisfilosofie, onze toetssteen zélf, in vraag. "Laat ons wat meer op het individu focussen, en wat minder op de gemeenschap". Wanneer hij dat stelt, lijkt Rik een beetje op de popster die vanop het podium roept: "jullie zijn een fantastisch publiek, geef jezelf ook maar een applaus". En ondertussen natuurlijk met volle teugen geniet van het applaus dat vanuit de massa onwillekeurig zijn kant op komt. Of in het geval van Rik: vanuit de media.

Rik vergist zich echter. Het debat moet niet gaan over het afzweren van onze ideologie waar zovele mandatarissen en vrijwilligers zich voor ingezet hebben. Liberalen schaffen het liberalisme niet af. Socialisten schaffen het socialisme niet af. Christen-democraten schaffen het personalisme niet af.

Ons programma belichamen ipv afschaffen.

Rik vergist zich dus van debat, maar heeft wél een punt, waar hij voor een verfrissende aanpak pleit. Mijn antwoord is echter net het tegenovergestelde van het zijne: we moeten het personalisme terug voluit belichamen in al wat we beslissen en doen, we moeten het personalisme sterker en duidelijker verdedigen en we moeten dit in het beleid waar maken. Enkele voorbeelden.

Wie het personalisme verdedigt, verdedigt de jeugdbeweging. Jongeren en kinderen leren daar samen te leven met anderen, en verantwoordelijkheid te nemen. En zo ontwikkelen deze jonge mensen zich tot de unieke en verantwoordelijke mensen die ze op elk moment van hun leven zijn.

  • CD&V steunt dus jeugdverenigingen vanuit het beleid, omdat we ze vanuit onze basisfilosofie, het personalisme, een menselijke verrijking vinden. Zo ook met mensen die samen plezier maken in sportverenigingen, het nieuwe verenigingsleven, of de beruchte BBQ feestjes voor de buurten. Allemaal manieren om mensen "samen uniek" te laten worden.
    • Wie het personalisme verdedigt, verdedigt concrete maatregelen tegen vereenzaming, omdat hij weet dat mensen maar écht zichzelf kunnen zijn in relatie met anderen.
      CD&V steunt daarom vanuit het beleid een pak maatregelen die deze vereenzaming tegen moeten gaan, in het bijzonder bij mensen in armoede of bij de ouderen in onze samenleving.
  • Wie het personalisme verdedigt, verdedigt de gezinnen (en ja, álle gezinnen), omdat hij weet dat daar de eerste stappen van vrijheid in verantwoordelijkheid worden gezet. Nog zo'n essentie van onze ideologie, die zo oneindig veel verschilt van het liberalisme en het socialisme.
    CD&V is daarom altijd dé gezinspartij in Vlaanderen geweest, en heeft met name rond studiebeurzen, kindergeld en vele andere maatregelen steeds de maatregelen genomen en verdedigd die gezinnen ondersteunen.

Kiesvereniging van BV's? Nee bedankt.

Kortom, een ideologische basis is essentieel voor elke partij. Het alternatief is een partij als een conglomeraat van mensen die vinden dat ze het allemaal beter weten, en zonder fundamentele toetsing een standpunt innemen. CD&V als een soort kiesvereniging van toevallig samenklittende geleerden of BV's, of zelfs als een soort veredelde lijst Dedecker? That's not my music, en ik ben zeker dat het niet de muziek is waar onze vele mandatarissen en vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de christen-democratie op zitten te wachten.

Als het openen van het debat door Rik Torfs dus één resultaat moet hebben, dan wel dit: laat ons allemaal heel luid "neen, bedankt" zeggen tegen een evolutie in de richting van het afzweren van onze ideologie. De verandering waar we nood aan hebben, is niet een grote omwenteling in onze ideologie, maar wel de terugkeer naar onze eigen autenticiteit als christen-democratische partij.

Laat ons dus resoluut de koers in slaan van een CD&V die haar standpunten aftoetst aan haar basisfilosofie, en die van de realisatie van haar standpunten in het beleid een speerpunt maakt. Ook waar het onze institutionele standpunten betreft. Het confederalisme dus, ons programma waar N-VA de verkiezingen mee won. Als een welbespraakt senator als Rik Torfs die standpunten dan ook nog duidelijk wil helpen verwoorden naar de bevolking toe, is onze toekomst verzekerd.

Karel Van Butsel.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba