Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Ophalen groot huisvuil: veel positieve reacties.

Categorie: Blogs 2010 Gepubliceerd: dinsdag 13 juli 2010
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Op 7 juli verspreidde ik een persbericht over de ophaling van het groot huisvuil. Zelden zoveel (en exclusief positieve, behalve misschien van één lid van het schepencollege te Mechelen) reacties op een persbericht gehad. Daarom geef ik het nog eens integraal weer op mijn webstek, zodat iedereen (ook de meerderheid...kunnen ze misschien zelf nog eens met het idee naar buiten komen zoals bij het sms parkeren J )het volledig kan lezen.

Karel Van Butsel:

"Ophaling groot huisvuil terug invoeren"

Verfrissend voorstel voor betere dienstverlening aan burgers.

CD&V Mechelen pleit bij monde van Karel Van Butsel voor het herinvoeren van een jaarlijkse ophaling van het groot huisvuil. "Wij willen dat een proper huis en een propere stad voor iedereen haalbaar zijn, ook voor mensen die om welke reden dan ook niet zo gemakkelijk tot op een containerpark geraken. Zeker voor oudere mensen of mensen die minder mobiel zijn, is zo'n ophaling noodzakelijk" stelt oppositieleider Karel Van Butsel. "En vroeg of laat komt het iedereen ten goede.".

CD&V Mechelen werkt mee aan een proper Mechelen. Eerder al werden positieve voorstellen gedaan door oppositieleider Karel Van Butsel, bijvoorbeeld om alle glasbollen ondergronds te brengen. Een voorstel dat werd afgekeurd, maar nadien met mondjesmaat ahw bol per bol werd overgenomen door de meerderheid. Van Butsel was ook niet te spreken over de manier waarop Mechelen 'stuntte' met een stinkende berg vuil op de grote markt. "Ik denk inderdaad dat men het geld van de Mechelse belastingbetaler beter steekt in goede dienstverlening aan de burger, dan in shockerende initiatieven die Mechelen in een slecht daglicht stellen, en waar alle Mechelaars, en in het bijzonder de horeca, het slachtoffer van zijn. Ons voorstel voor een groot huisvuil ophaling is zo'n verfrissend initiatief voor een positieve dienstverlening" gaat Van Butsel verder.

Uiteraard stelt zich dan de vraag naar het sorteergedrag van de mensen. Zal dit niet afnemen? Van Butsel: "Een klein beetje vertrouwen in de burgerzin van de Mechelaars aub! Je mag dat gevaar trouwens ook niet overdrijven. De Vlaming is ondertussen gewoon te sorteren, en het is niet omdat je bijvoorbeeld om het jaar één en ander kan buiten zetten, dat je plots al je PMD afval thuis zal beginnen stockeren en niet meer sorteren. De voordelen wegen dus zeker op tegen dat mogelijk nadeel. Meubilair, grote stukken, enfin alles wat je anders in een dure container zou moeten gooien of met veel moeite naar het containerpark zou moeten transporteren, wordt minstens één keer per jaar opgehaald. Dit is een echte dienstverlening voor alle Mechelaars. En bovendien zal tegelijk het sluikstorten daardoor verminderen, wat opnieuw iedereen ten goede komt" stelt de oppositieleider.

Hij ziet bovendien mogelijkheden voor de werkgelegenheid via sociale economie. "Inderdaad, ook dat valt niet uit te sluiten. Het nastreven van een propere stad is zeker een doelstelling die met initiatieven voor sociale economie bevorderd kan worden. De ophaling van het groot huisvuil kan daar toe bijdragen. Op die manier wint iedereen. Een aantal mensen verkrijgt een zinvolle job, een aantal mensen wordt geholpen om het eigen vuil op te laten ruimen, en de ganse stad wordt properder, ook buiten het stadscentrum. Een win-win-win situatie dus. Ik denk dan ook niet dat we lang moeten twijfelen om dit initiatief in te voeren".

CD&V zit echter in de oppositie, en de ervaring leert dat deze meerderheid zelden punten van de oppositie onderschrijft. "Bah, ik blijf optimist. De meerderheid stemt onze voorstellen wel bijna altijd weg, maar soms komt ze er na een jaar dan zelf mee terug op de proppen. Denk maar aan de ondergrondse glasbollen... En als de meerderheid het echt niet wil, wel, 2012 is niet zo héél ver meer af hé. Als we dan van de kiezer terug mogen toetreden tot het stadsbestuur, zullen we dit punt zeker opnieuw hoog aan de agenda plaatsen. Want dienstverlening aan de burger én een propere stad zijn zeker twee van onze prioriteiten" besluit de oppositieleider.

Met vriendelijke groeten van

Karel Van Butsel
Fractieleider C D & V / N-VA Mechelen

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba