Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Mijmeren over 2011 en 2012

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: vrijdag 30 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Mijmeren...Toen ik voor CD&V de coalitie 2000-2006 onderhandelde, wilden we absoluut de binnenstad opwaarderen. We vroegen ons af waar we het geld gingen halen om dat te doen. Zuinig zijn hier, om te investeren daar. En gelukkig investeerde ook Vlaanderen in die periode massaal in alle centrumsteden. Nooit is het uitzicht van Mechelen zoveel verbeterd, als in de periode 2000- 2006. Zelfs heel wat zaken die daarna pas ingehuldigd werden, zijn toen gelanceerd. Mechelen werd mooier, aangenamer. En dat moet zo blijven.

Maar net daarover maak ik me wat zorgen. De Mechelse spaarpot is immers leeg. En wie zijn spaarpot...

Lees meer: Mijmeren...

Zalig Kerstfeest

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: zaterdag 24 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Zalig... Kerstmis. Dat gaat al honderden jaren over meer dan cadeautjes. Kerstmis gaat over vrede, over familie, en over gezelligheid. Over alles wat niets met hardvochtigheid heeft te maken.

En over solidariteit. Over wie minder heeft. Met de vraag: kunnen ook zij die wat minder hebben, genieten van dit grote christelijke feest? Net daar verwijst ook Kerstmis naar. Het kind in de kribbe, in de koude, zonder materiële welstand, en oh zo kwestbaar: het symboliseert de zwakkere die sterk is in zijn eenvoud. Staan we daar ook nog bij stil?

Binnenkort start de rat-race van 2012 weer. Daarom hoop ik dat we ook...

Lees meer: Zalig...

Volledige tussenkomst begrotingsbespreking 2011 begroting 2012 op 20 december 2011.

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: woensdag 21 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Vooreerst wil ik de ambtenaren van de stad Mechelen bedanken die het beste van zichzelf gegeven hebben om in moeilijke omstandigheden de begroting technisch te ondersteunen. Bovendien hebben we als fractie ook de kans gekregen, en gegrepen , om bijkomende technische vragen te stellen, en hebben we daarop steeds een degelijk en gefundeerd antwoord ontvangen. Mijn dank daarvoor namens onze voltallige fractie.

Een begroting is echter niet enkel een technische aangelegenheid, maar ook een politieke. Vandaag bespreken we de begroting van de stad Mechelen voor het jaar 2012. Een begroting was, lang geleden, ooit een...

Lees meer: ...

Wijkraad maakt zelfde analyse als CD&V over gevaarlijk Plaisanceplein

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: maandag 19 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Wijkraad...

Beste leden van de lokale pers,

 Zaterdag zijn er 3 ongelukken gebeurd, vanmorgen nog eens 3.  Dat is de trieste balans van 1 week Plaisanceplein.

 Al van bij de voorstelling van de plannen van dit plein hebben wij gewezen op de grote problemen en de mogelijk gevaren van dit ontwerp. Op de algemene bewonersvergadering zette de burgemeester nog de voltallige vergadering (± 250 toehoorders) voor schut door te stellen dat hij nooit wenste verantwoordelijk te moeten gesteld worden voor een ongeval en dat daarom de dringende heraanleg volgens dit en geen ander plan noodzakelijk was.  

 In de daarop volgende periode...

Lees meer: Wijkraad...

Impressies van een autoluwe binnenstad.

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: zondag 11 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Bekijk enkele mooie foto's van de autoluwe binnenstad.
De beelden spreken voor zich.
Chaos alom.

Met dank aan de fotografen.

Lees meer: ... Lees meer: ...Lees meer: ...Lees meer: ...Lees meer: ... Lees meer: ...Lees meer: ...

 

Met de auto langs de wekelijkse markt.

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: vrijdag 09 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Met de...Morgen, zaterdag, is er verkeer toegelaten tot 11 uur door de Bruul, gegeven de nieuwe regeling. Maar door het afsluiten van de Hazestraat betekent dit concreet dat alle auto’s dan via de Grote Markt en Befferstraat de stad terug uit moeten. Dit belooft, indien er geen speciale begeleiding is, alweer chaos. Om van de mensen die een parkeerplaats zoeken nog te zwijgen...

Wij voorspellen dan ook opnieuw moeilijkheden om dit alles op te vangen, en roepen het stadsbestuur daarom nog maar eens op om speciale aandacht te besteden aan deze bijzondere situatie, dit keer extra gekleurd door de wekelijkse markt...

Lees meer: Met de...

Steden zijn de motor van de toekomst

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: zaterdag 03 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Steden...Heeft iemand uit pakweg Bonheiden of St Katelijne Waver er belang bij dat het goed gaat in Mechelen? Natuurlijk wel. Centrumsteden vervullen vele opdrachten die ruimer gaan dan hun stadsgrenzen. Denken we bv maar aan culturele activiteiten, sport, seniorenbeleid, jongerenbeleid, ekonomische bloei of shopping.

Shopping zei u? Intussen dreigt winkelen in Mechelen vervangen te worden door het Machelen van Uplace. Of begrijp ik dat verkeerd.....? Het dossier Machelen bewijst in elk geval wat we allemaal al lang weten: eigenbelang van projectoren en kortzichtigheid van wie niet in steden woont veroorzaken een tsunami aan verkeerde beslissingen en een lege krater van niet genomen maatregelen.

Lees meer: Steden...

Pokeren met ons belastinggeld.

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: maandag 21 november 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Pokeren...De één staat over de ander te schreeuwen dat hij het land in gevaar brengt. De ander staat te schreeuwen dat hij al voldoende toegevingen heeft gedaan. Nog een ander heeft het altijd al geweten, dat het nooit goed zou komen. En als er niets meer lukt, zijn de markten en Europa aan de beurt om iemand anders de schuld te geven. Een mens zou het zowaar gewoon worden. Ware het niet dat we er allemaal elke dag armer van worden.

Vandaag heb ik echter de overtreffende trap van hypocrisie gezien, gepresenteerd door liberalen en franstalige socialisten in dit land: absoluut niet...

Lees meer: Pokeren...

Wie moedig is heeft niet alleen vrienden.

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: donderdag 10 november 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Wie...
Morgen is het 11 november, en vieren we de wapenstilstand van WOI. Er was een tweede wereldoorlog nodig om te beseffen dat het zo niet verder kon. Dat vijandigheid tot oorlog leidt, en enkel "verenigen" tot vrede leidt.
Dat gemeenschappelijke belangen zorgen voor gemeenschappelijke vrede.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EEG, en uiteindelijk de Europese Gemeenschap hebben gezorgd voor zo'n ongekende periode van vrede in Europa. Het sluitstuk werd de euro, één munt voor het grootste deel van de landen van Europa. En dat was een vergissing, want zo'n muntunie veronderstelt ook een politieke unie als ultiem...

Lees meer: Wie...

Betaal gewoon je belastingen correct.

Categorie: Blogs 2011
Gepubliceerd: vrijdag 04 november 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Betaal...Kent u dit inmiddels klassiek grapje: een Portugees, een Italiaan en een Griek gaan een pint drinken. Wie betaalt de rekening? De Duitser. Of nog: de krekel en de mier. Het blijft een actueel verhaal. Het zou de Griek en de Duitser kunnen zijn (of de Waal en de Vlaming). Er is niets nieuws onder de zon.

En dan komen de slogans er aan natuurlijk. De banken en het groot kapitaal zijn allemaal de schurken. Laat die rijken gewoon de crisis betalen, en niet die die arme Grieken, want die hebben het allemaal moeten ondergaan, ze waren machteloos. De rijken dus, niet...

Lees meer: Betaal...

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba