Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Onderwijs: een prestigieuze job

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zaterdag 03 september 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Schoolstart_voor_webstekWat een geluk hebben we in Vlaanderen. Iedereen kan school lopen. Iedereen is verplicht naar school te gaan, jongens én meisjes. Een basisontwikkeling voor iedereen. Vele jaren lang. 

En ook hier wordt het bewezen: de staat moet niet alles zélf doen, vrij initiatief rendeert, ook en even goed buiten de commerciële sector.

Zo heeft o.a. ons katholiek onderwijs mijlpalen neer gezet in het Vlaamse onderwijslandschap. Het is mee verantwoordelijk voor het fantastische niveau dat het onderwijs in Vlaanderen haalt, en heeft met Mieke Van Hecke een topvrouw die iedereen blijft meeslepen in dat kwalitatieve verhaal.

Maar ook de overheid heeft goed werk geleverd op onderwijsvlak. Met de eindtermen heeft de overheid voorwaarden opgelegd die er voor zorgen dat élk vrij initiatief op schoolvlak aan minimale normen moet voldoen. En als organisator van onderwijs, het gemeenschapsonderwijs, heeft diezelfde overheid de vrije schoolkeuze verzekerd, los van een religieuze overtuiging. Een meerwaarde door diversiteit in het aanbod.

In Mechelen zijn we er bovendien in gelukt in de vorige coalitie om het stedelijk net af te schaffen, en met het OOM (Onderwijs Overleg Mechelen) vrije en openbare scholen optimaal met elkaar te laten samen werken. Misschien een voorbeeld waar Antwerpen eens kan naar komen kijken? In elk geval is het onderwijsluik van het coalitieakkoord 2000-2006, dat ik mee mocht onderhandelen, één van de meest ingrijpende en positieve elementen van het stedelijk beleid van de voorbije 10 jaar.  Mede dankzij de inbreng van de mensen uit het onderwijsveld zelf, is dat ook een succesverhaal geworden in de realiteit, en niet enkel op het papier van het toenmalige coalitieakkoord. Iets om fier op te zijn.

Hoe dan ook: onderwijs is en blijft essentieel voor een maatschappij. Blijvend leren een gans leven lang, ja, zeker dat ook. Maar alles begint met de opleiding van jonge mensen. Chapeau dus voor al die leerkrachten en directies die zich weer 100% gaan geven de komende maanden. Want wie in het onderwijs staat en het goed wil doen, komt niet thuis met een leeg hoofd. Die blijft de ganse dag bezig met de kinderen en jongeren die hij of zij begeleidt. Dat verdient waardering. En net dat maakt "lesgever" een prestigieus beroep. Een beroep dat de toekomst van onze maatschappîjn bepaalt. Van kleuterjuf tot universiteitsprofessor, met alles wat daar tussen ligt: veel sterkte, veel plezier aan de job en veel voldoening van jullie werk, dat is wat ik jullie een gans schooljaar toewens. Mijn respect hebben jullie al. Net als de vele vrijwilligers die in de school van hun kinderen of kleinkinderen actief zijn.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba