Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Tégen gruwel en voor democratie

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: vrijdag 22 juli 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Vooraf even vBeligsche_vlag_voor_webstekerduidelijken: een koning vind ik niet meer van deze tijd (bij wijze van voorbeeld: wie zou van het Verenigd Europa een vorstendom willen maken....) en confederalisme is een absolute noodzaak als je op termijn België wil behouden. Staten komen, en staten verdwijnen, ook dat is geen fetish voor mij. Van structuren word ik niet wild, al heb je ze natuurlijk nodig.

Het komt er dus op aan het bestuursnveau te vinden dat best geschikt is bij de noden van de hedendaagse bevolkingen. Voor mij zijn de stad (dicht bij de burger), Europa (grootschalige speler op de wereldmarkt voor miltaire doelstellingen, socio-economische politiek op macroniveau en milieuproblematieken) en Vlaanderen (voor meer persoonsgebondene materies als onderwijs, cultuur, maar ook micro-economisch weefsel, armoedebeleid, openbare werken, etc) dan ook de prioritaire bestuursniveaus.   

Geen Belgicist en geen royalist dus. Maar toch was ik gisteren op het TeDeum te Mechelen. Als gemeenteraadslid, en uit respect.

En ja, ook ik heb daar een moment van ontroering meegemaakt. Het ogenblik waarop een bekende oud-krijgsgevangen, buigend door de benen, een bloemenkrans bij het oorlogsmonument neer legde, was voor mij een kippenvelmoment. Moet je bedenken: iemand die zoveel heeft meegemaakt, die als één van de weinigen uit één van de gruwelijkste kampen is teruggekeerd, en die boven zijn tachtigste devoot, bescheiden en in alle sereniteit een bloemstukje neer legt. Niet om voor of tegen België te zijn. Niet om voor of tegen Vlaanderen te zijn. Maar om even, in alle stilte, terug te denken aan de gruwelen. En héél erg te bidden dat ze niet terugkeren.

Of het nu 8 mei, 11 juli, 21 juli, of 11 november is: één ding staat vast. Met oorlog, met platduwen van de anderen, met gruweldaden moet het gedaan zijn. Oorlogsveteranen hebben misschien wel in het Belgisch leger gevochten. Maar ze hebben in de eerste plaats tegen de gruwel en voor de democratie gevochten. Dat is wat 11 en 21 juli moet binden. Niet voor of tegen België of Vlaanderen, maar voor de democratie en tegen de gruwel.

LeeuwenvlagAls de meerderheid in zo''n democratie dan voor meer Vlaanderen en minder België pleit, dan is dat zo, en moet daar respect voor betoond worden. Daar is geen geschiedenis of koning tegen bestand. Alleen: laat het ons beschaafd doen. Desnoods 400 dagen lang. Desnoods 500 dagen lang. Maar beschaafd. Zonder gruwel. Zonder vijandbeeld, maar met de absolute drang er het beste van te maken voor de mensen.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba