Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Een Mechelse Lente?

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zaterdag 04 juni 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

autoluwebinnenstadAl 4 gemeenteraden voeren we vanuit CD&V/N-VA de druk op aangaande de abominabele manier van invoeren van de autoluwe binnenstad. Actiecomités hebben het voortouw genomen in het protest, en waar dit met onze opinie overeen kwam hebben we daar een verlengstuk aan gegeven in het democratische orgaan dat daarvoor bestemd is: de gemeenteraad en de politieke acties en alternatieven. Het werd een “Mechelse Lente”.

Wat stellen we nu vast? Slechts wanneer de actiecomités en de oppositie de meerderheid bijna letterlijk verplicht hebben tot overleg, begint deze meerderheid een beetje te luisteren. Niet omdat ze dat graag doet of van plan was, wel omdat ze met de rug tegen de muur werd geplakt door de eigen slechte voorstellen en de goede en constructieve reacties daarop. Mocht u daaraan twijfelen kan u het propagandablaadje van paars Mechelen, de Nieuwe Maan, nog eens consulteren dat werd uitgegeven bij de eerste lancering van de plannen voor een autoluwe binnenstad: daar ging het over “het is beslist”, en niet “u mag nog commentaar geven”… inclusief een foto van de Kraanbrug die vol vreugde dicht ging. Intussen is gelukkig beslist dat ze open blijft.

Maar despotisme went.

Zelfs aan de democratisch verkozenen weigerde paars Mechelen de vorige gemeenteraad de informatie te geven waar de verkozenen recht op hebben. Om vooral geen tegenspraak te krijgen. Verkozenen die al even fel genegeerd worden als de bevolking zelf, en die daarom de raadszaal verlaten: ongezien. Je zou verwachten dat het kot in Mechelen daardoor te klein zou zijn. Maar blijkbaar went ook despotisme... want het werd geen groot nieuws. Blijft natuurlijk de vaststelling dat deze meerderheid bang is van kritiek, bang van de waarheid.

Intussen blijft de burgemeester de realiteit geweld aan doen in de media en op “bewonersvergaderingen”, door te vertellen dat hij volgens planning en bewust geluisterd heeft. Vanuit democratisch oogpunt is dit erg. Natuurlijk omdat de uitspraken van de burgemeester niet stroken met de realiteit. Maar ook omdat blijkbaar niet iedereen de ernst van die situatie beseft: men laat hem maar begaan. De propagandamachine draait daardoor op volle toeren. De loutere perceptie regeert.

Ook paarse verspilzucht went.

Ook op financieel vlak is het al perceptie wat regeert. De realiteit, het structureel tekort van de jaarrekening (3,5 Mio euro), is een ramp. Bovendien is het laatste planningsjaar voor de budgetten dicht bij: 2013. Zo voorzien door de wetgever om al te grote uitwassen tegen te gaan. Gevolg? Mechelen begint uit te verkopen om toch maar in evenwicht te lijken. Want de daling in de overdrachten (12,4 naar 3,4 Mio euro) doet al evenmin veel goeds vermoeden: de allerlaatste overschotjes worden opgesoupeerd, één tegenvaller zal fataal zijn. Onder het paarse motto: Après nous le déluge. Verhofstadt lijkt wel in Mechelen geland.

Ook dit werd door de oppositie grondig gedocumenteerd en gecommuniceerd. Maar de paarse verspilzucht went. En blijkbaar beseft niet iedereen de ernst van de financiële situatie.

Zelfs gebrek aan paarse visie went.

De autoluwe binnenstad moet voor Paars Mechelen de leefbaarheid van Mechelen voor de bewoners van de binnenstad verbeteren. Principieel zijn wij het daar uiteraard mee eens. Daarom ook dat we blijven aandringen zijn om de abnormaliteiten daaromtrent weg te werken in de plannen. Enkele daarvan zijn weggewerkt door het overnemen van de voorstellen die we enkele gemeenteraden geleden deden, en die de meerderheid toen weg stemde om er nu zelf mee uit te pakken (bv Kraanbrug blijft open). Maar het merendeel van de abnormaliteiten is onvoldoende verholpen (Louizastraat, urgentiegevallen, aansluiting op de plannen voor de Vesten,…). Onvoorbereid werken, gebrek aan visie, het blijven de grote nadelen van deze paarse coalitie.

Maar er is meer. Wie een autoluwe binnenstad invoert, zorgt er normaliter niet alleen voor dat hij de auto verbant uit de stad. Die zorgt er ook voor dat de bereikbaarheid voor andere vervoersmiddelen wordt verbeterd. Wat dat betreft hebben we echter het eerste woord nog niet gehoord. Daarom heb ik samen met Stefaan Deleus een aantal voorstellen gelanceerd om hieraan tegemoet te komen. Hoe kan je immers zinvol een autoluwe binnenstad bereikbaar houden, als je het openbaar vervoer, de fietser, de scooter of de voetganger geen betere faciliteiten geeft? Dan beperkt het ganse plan zich tot autootje buitenpesten ipv leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een autoluwe binnenstad?

Ook deze constructieve voorstellen werden door de oppositie gedocumenteerd en gecommuniceerd. De bevolking reageert positief. Maar echt groot nieuws blijkt het niet te zijn. Ook het gebrek aan een paarse visie went…

Tot er weer een lamottige brug verschijnt, die eerst toegejuicht wordt, om na een week te beslissen ze te verwijderen?

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba