Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Stapje na stapje krabbelt men terug

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zaterdag 21 mei 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

ParkerenHerinnert iemand zich nog de bombarie waarmee de "autoluwe binnenstad" werd aangekondigd? Hopelijk voor de paarse meerderheid te Mechelen niet. Want het zou zeer pijnlijk zijn. Sinds die aankondiging is er al héél wat water door de Dijle gevloeid. Er is zelfs al een brug over geplaatst en binnen de week beslist ze weer af te breken....

Maar daar gaat het dit keer niet over. Dit keer wil ik het hebben over hoe deze paarse meerderheid om gaat met de mensen. De invoering van de autoluwe binnenstad is daar tekenend voor. Men voert een plan in. Vervolgens stelt men een aantal zaken vast die op knoeiwerk wijzen. "Ontkenning" is de eerste reactie (zoals bij de brug trouwens). Waarna er een aantal actiecomités ontstaan. Mensen die in staat zijn te mobiliseren, te protesteren, mogelijks zelf te procederen. Dat doet wat pijn. Maar "het zou wel over gaan", even "wennen" weet je wel. Tot er een mobilisatie op twee opeenvolgende gemeenteraden kwam, dat had men nog niet meegemaakt. Een oppositie die applaus krijgt in de gemeenteraad op 1.5 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat doet pijn. Woeps. Toch maar even overleggen.... ?

Een kleine toegeving doen hier, een bijsturingske beloven daar. Enfin, dat is toch wat gezegd wordt. Want officieel weten de vertegenwoordigers van het volk, de gemeenteraadsleden, van niets. Op 31 mei zou men een grote uiteenzetting geven (halleluja), waar de weldaden van de aanpassing op het moment zelf zouden voorgesteld worden aan "de bevolking". Dat het toevallig valt op de dag dat alle buurtcomités verzamelen blazen om de gezelligheid te promoten, zal inderdaad wel puur toeval zijn. Maar het illustreert perfect wat (niet) belangrijk is voor deze meerderheid....

Om te voorkomen dat niemand kan nadenken over deze nieuwe voorstellen vooraleer ze op 31 mei worden voorgesteld, heeft onze fractie de aanpassingen geagendeerd als actualiteitsdebat op de komende gemeenteraad. Wij eisen dat men die aankondigingen daar hard maakt, uitlegt. Zo willen we iedereen de kans geven er over na te denken, zonder voor voldongen feiten geplaatst te worden.

Dat men niet afkomt met manipulaties in de stijl dat 230 bussen gereduceerd worden tot 85 voor de Louizastraat als grote toegeving. Vóór het knoeiwerk waren het er .... 0. Nee, er moeten échte toegevingen komen. Zoals de Kraanbrug die open blijft, zeker. Maar ook de bekommernissen van mensen die niet de kracht hadden om te mobiliseren of procederen moeten in overweging genomen worden.

Betalend parkeren per minuut: toch zo gek niet?

Een kleine opmerking nog: na 3 jaar besluit de bevoegde schepen dat betalen per minuut misschien toch niet zo belachelijk is als hij ons antwoordde toen wij dit voorstelden. Zo'n zaken geven kracht om verder constructieve oppositie te voeren. Men gunt ons onze voorstellen niet, maar na (soms lange) tijd worden ze toch overgenomen, en kan de Mechelaar er misschien beter van worden. Denken we maar aan de ondergrondse glascontainers, het "pistolet-kwartiertje" gratis parkeren. De bijsturingen (hopelijk) van de autoluwe binnenstad. En nu dus misschien zelfs het betalend parkeren per minuut. Al moeten we er wel voorzichtig mee blijven: ook vorig jaar werd ons beloofd dat in 2011 mogelijks het betalen per minuut kon ingevoerd worden. Nu is er echter "geen budget"... toch maar afwachten dus. Hoewel.... Vallen de gemeenteraadsverkiezingen niet in 2012? Hebben we jaren moeten wachten op betalen per minuut, alleen om het in een verkiezingsjaar te kunnen invoeren?

Het wordt tijd dat het beleid terug bezig is met de Mechelaars, en niet alleen met de verkiezingen van 2012.

Het ergste van alles: de kassen zijn meer dan leeg

De rekeningen 2010 worden ook deze gemeenteraad gepresenteerd. Dramatisch. Natuurlijk is een rekening "slechts" een registratie van de de realiteit. Maar dat is geen reden om te relativeren. Want het betekent dat de realiteit dramatisch is. Bij ongewijzigd beleid betekent dit (niet volgens de oppositie, maar volgens de stadsontvanger) nieuwe belastingen vanaf 2013. Met dank aan paars. De realiteit 2010, zoals terug te vinden in de rekeningen, bewijst de man zijn gelijk. Dramatisch.

Het mobiliteitsbeleid is knoeiwerk. Maar de stand van de rekeningen in Mechelen is ronduit dramatisch. Waar zijn die mensen eigenlijk hele dagen mee bezig....

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba