Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

De schoonheid van de nuance.

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zondag 06 februari 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

nieuw-stationHet nieuwe stationsproject. Natuurlijk een fantastisch project. Vlaanderen en België pompen een pak geld in een nieuw Mechelen. Betere aansluiting van het openbaar vervoer. Vlottere doorstroming voor wie niet echt in Mechelen moet zijn, verkeersluwer Mechelen zelf als gevolg. En dan zijn er de fietser en de voetganger. Daarom hebben we hier al een aantal voorstellen gelanceerd. Het gaat mijns inziens met een aantal daarvan de goeie richting uit. Ik ben bijna zeker dat het grote draagvlak dat we maken ook de (lokale) politiek zal overtuigen. De kracht van een genuanceerd standpunt: de fietstangent moet er komen, de voetganger verdient bereikbaarheid.

Een jeugdgevangenis? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar krachtdadig aanpakken van overlast en misbruiken wel. Daarom: een besloten instelling met nieuwe “proven methodology” in Mechelen. Een beter project dan een jeugdgevangenis, maatwerk voor Mechelen, en veel beter dan niks doen,. En opnieuw Vlaanderen dat met Jo Vandeurzen inspringt om dit nieuwe concept te laten slagen. Een genuanceerde benadering ipv de slogan “jeugdgevangenis”. Resultaatgericht.

Een autoluwe binnenstad? Natuurlijk. En vooral een stankarme, geluidsarme en overlastarme verkeerssituatie. Maar wel eentje die Mechelen bereikbaar houdt. Dus niet hetzelfde als autovrij, lees maar “onbereikbaar”. Een genuanceerd standpunt. Maar wel resultaatgericht en goed voor de handelaars, bewoners en bezoekers.

Een begroting die Mechelen toelaat te investeren, maar geen begroting die de toekomstige generaties verarmt door allerlei prestigeprojecten vandaag, alleen maar om er mee uit te pakken. Investeren ipv opsouperen. Een begroting die doelstellingen nastreeft, ook als ze niet populistisch of spectaculair zijn. Fijnmazig waar nodig, duidelijk waar mogelijk, en altijd resultaat gericht.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te vinden waar het beter kan als men genuanceerder werkt. Dat is misschien nog de beste omschrijving van onze oppositie: zaken beter maken door nuance, niet door confrontatie. Met focus op de Mechelaars ipv op het stadsbestuur.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba