Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Een sterk Vlaanderen in een bestuurbaar land.

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zondag 30 januari 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

wouter_bekeEen prachtig citaat uit een schitterende speech van voorzitter Wouter Beke op de nieuwjaarsreceptie van CD&V te Antwerpen. Wouter maakt het waar, CD&V maakt het waar. Ook mooi hoe Stefaan De Clerck het fabeltje ontkrachtte in de zevende dag als zou CD&V louter N-VA achternahollen. Het lijkt eerder omgekeerd. We werken samen, aldus Stefaan, zolang N-VA mee gaat in onze logica van een staatshervorming zonder plan B. Zo heeft trouwens N-VA de verkiezingen gewonnen: met ons programma dat wij verwaarloosd hadden uit te voeren, door de onwil van de Walen. Is het dan zo onlogisch dat we nu mee N-VA ondersteunen in de pogingen om die onwil dit keer om te buigen tot redelijkheid, en zo de hoogstnoodzakelijke staatshervorming er samen door te krijgen? Waren Groen!, SP.a en open VLD maar even loyaal aan de Vlamingen als CD&V en N-VA vandaag.

Een eerlijk debat.

Op de gemeenteraad werd bijna een uur gedebatteerd over een serieus probleem: misbruik van de sociale zekerheid door mensen die in het buitenland een verblijf hebben. Vlaams Belang had het debat gelanceerd, maar op een iet of wat provocatieve manier die bovendien het probleem niet zou oplossen (een soort inlichtingendienst oprichten tussen stad Mechelen en stad Nador om zo de zaak gemeentelijk op te lossen). In onze fractie hebben we daar heel lang over gediscussieerd. Want enerzijds mag het duidelijk zijn dat dergelijk misbruik niet alleen onaanvaardbaar is, maar tevens ons sociaal stelsel ondermijnt door het te misbruiken. Anderzijds komt het er wel op aan de misbruiken effectief aan te pakken. Want als het partnership met Nador er op breekt, of als in Marokko dergelijke maatregelen niet op stedelijk niveau genomen kunnen worden, of als het enige resultaat is dat de huizen naar de gemeente naast Nador verhuizen, lossen we niks op.

Daar waar de meerderheid het onderwerp eerst naar de federale agenda wenste af te voeren, werd vervolgens toch een inhoudelijk sterk debat gevoerd. De schoonheid van de nuance won het voor één keer van de brutaliteit van de slogan (copyright Wouter Beke alweer). Met als resultaat een belofte van de burgemeester om ons voorstel na te leven, namelijk het assertief aankaarten van de problematiek, evenwel zonder nu al daar in het partnership direct ruzie over te maken. Maar wel met de zekerheid dat we er binnen 3 maand in de Mechelse gemeenteraad opnieuw over debatteren. En als het onderwerp niet ernstig genomen werd, dan kunnen we verder gaan. Het partnership moet niet enkel vrijblijvend zijn, in een hecht partnership kan je immers ook de moeilijkere zaken aankaarten...en aanpakken.

Op zo'n momenten voel je dat de gemeenteraad écht kan werken. Dat over partijgrenzen heen mensen tot een consensus kunnen komen over een probleem dat ons allen aanbelangt. Volgens mij belangrijker dan heel wat punctuele punten: vertegenwoordigers van het volk die ook naar elkaar luisteren tijdens de debatten van de gemeenteraad, en een consensus bereiken. Zou het de goede kant op gaan in Mechelen met de verkiezingen in aantocht

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba