Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

CD&V investeert in de centrumsteden.

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: donderdag 20 januari 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

NieuwStation_Jubellaan_PostzegellaanCD&V Mechelen juicht de plannen voor een nieuw station en een betere mobiliteit in Mechelen toe. Het feit dat de spoorwegen (bevoegd Minister Inge Vervotte) en de Vlaamse regering met Minister Crevits veel geld vrijmaken, is voor ons een bewijs dat CD&V bereid is te investeren in de belangrijke rol van de centrumsteden in Vlaanderen, en in Mechelen in het bijzonder. Dit is héél belangrijk voor de toekomst van onze stad. Wij gaan dan ook voluit voor de ondersteuning van dit project vanuit de Mechelse CD&V.

De fietstangent: 5 verbeteringen.

Dit project voorziet een betere aansluiting van het autoverkeer en busverkeer op het treinverkeer, en zal de Mechelse vesten bovendien ontlasten door een nieuwe tangent voor de auto's te voorzien van vanaf de afrit E 19 Mechelen zuid tot aan de N 15 (Nekkerspoel). Om het project nog te versterken, doen we hier bovenop nog een aantal constructieve voorstellen in het belang van een vlotte doorstroming voor fietsers en voetgangers. We waken er hierbij maximaal over dat deze voorstellen geen vertraging opleveren voor de goede afhandeling van de positieve punten van het project zoals het nu voorligt.

Op de Aansluiting Brusselsesteenweg-afrit Mechelen Zuid verhoogt de fietsonveiligheid:
De voorgestelde regeling versterkt de onveiligheid (tweerichtingsfietspad op een smalle strook, onveilige situatie door autoverkeer dat fietspad kruist) voor fietsers.

CD&V dringt bij minister Crevits aan op een veiliger oplossing. We stellen voor dat het Mechelse stadsbestuur deze vraag ondersteunt middels een concrete projectvraag. Een goed project dat de veiligheid verbetert zullen we dan ten volle ondersteunen bij de Minister. Het is daarbij mogelijk een oplossing te voorzien die als een afzonderlijk project kan ingediend worden, zodat er geen vertraging veroorzaakt wordt in het originele stationsproject.

Kruising met de Jubellaan verwarrend
Omwille van de onduidelijke/verwarrende inrichting voor fietsers vraagt CD&V Mechelen aan Minister Crevits de inrichting van dit kruispunt te herzien en te verbeteren.

Op de aansluiting Motstraat/Leuvensesteenweg ontstaat een gevaarlijke situatie ter hoogte van het hoekhuis.
Grote vrachtwagens, komende van het station, die hun bocht te scherp nemen vormen een reëel gevaar voor voetgangers en fietsers. Tevens verdwijnen door de heraanleg van de Motstraat een aantal parkeerplaatsen in de buurt.

Een oplossing hiervoor moet van de stad Mechelen komen. Voorstel: De stad Mechelen kan dit hoekhuis onteigenen en slopen. Dit vergroot de ruimte, zodat het fiets- en voetpad veiliger gemaakt kunnen worden. Tegelijk kan er een globale kwalitatieve opwaardering gebeuren voor het integreren van de vrijgekomen ruimte voor buurtgroen en buurtparking. Door de heraanleg van de Motstaat verdwijnen immers veel bewonersparkeerplaatsen. Naast een toename van de veiligheid wordt op deze wijze ook een kwalitatieve verbetering gerealiseerd.

De aanleg van de zgn. "fietspuzzel" is geen ideale oplossing.
Uiteraard is het voor gezonde en jongere Mechelaars in zomerse tijden allicht geen groot probleem om deze fietspuzzel te gebruiken. Al zal ook dan de gemengde mobiliteit van fietsers en voetgangers mogelijks tot conflicten leiden. Maar oudere mensen en fietsers die gebruik maken van fietskarren zullen het al moeilijker hebben. En bij ijzel, sneeuw of storm is deze constructie helemaal niet toegankelijk, en dreigt ze bij gebrek aan alternatief de achterliggende buurt dus volledig af te sluiten van de binnenstad. Om de bewoners van de wijk Leuvensesteenweg die geen gebruik kunnen maken van de "fietspuzzel", omwille van weersomstandigheden of persoonlijke situatie, niet af te sluiten van het stadscentrum moet er dus een alternatief worden uitgewerkt.

Kruispunt Postzegellaan – Geerdegemvaart (Ophaalbrug)
Men wenst de huidige brug af te breken en te vervangen door 2 bruggen, waarvan één een ophaalbrug aan de kruising met de Geerdegemvaart. Maw een brug die de verkeerscirculatie blokkeert wanneer een schip moet doorvaren. Zo wordt dus een sterke barrière ingevoerd voor het autoverkeer maar ook voor de fiets aan beide zijden van het kanaal. Nochtans fungeert de vaart als een belangrijke recreatieve en functionele fietsroute. Langs de Vaart worden fietspaden aangelegd, maar de oversteek van 3 rijstroken zorgt voor problemen aan de zijde van de Geerdegemvaart. Ook langs de Vaartdijk dient tijdens de avondspits een verkeersstroom van meer dan 1.000 voertuigen in beide richtingen te worden gekruist.

CD&V Mechelen stelt aan minister Crevits voor om het autoverkeer over een vaste brug leiden, aansluitend aan de brug voor busvervoer. Zo ontstaat meteen een bredere kwalitatieve buitenruimte die de relatie tussen Koning Albertplein en Vaart vergroot vb. een 'groene Dreef' (in tegenstelling tot de restruimte die ontstaat tussen twee afzonderlijke verkeersbanen). Dit komt ook de ontwikkeling van de wijk Guldendal ten goede (relatie stad – wijk).

Door deze oplossing, die zeker niet vertragend werkt voor het project, zou het gelijkgrondse gebied langs de vaart en de huidige Postzegellaan uitsluitend voor de zwakke weggebruikers en enkel plaatselijk verkeer (oa. ontsluiting Belgacomsite) kunnen ingericht worden.

Aansluiting tangent op de N 15
De aansluiting van de tangent op de N 15 wordt ingericht met een lichtengeregeld kruispunt. Wij vragen ons af of er geen alternatieve manieren zijn om de fietsers dit kruispunt te laten kruisen. Zowel Perron M, het cinemacomplex en Sportpark De Nekker met het toekomstige provinciale zwembad, zijn locaties die door jongeren gretig bezocht worden. Er zijn wel een aantal alternatieve fietsroutes ondermeer langs De Dijle, maar dit zijn niet altijd de meest sociaal veilige routes. Daarom vragen we aan Minister Crevits een alternatieve oplossing om de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers tot deze accomodaties maximaal te beveiligen.

Nu is het aan de stad.

Wij vinden het vanuit CD&V essentieel dat fietsers en voetgangers op een veilige en aangename manier in en uit de binnenstad blijven geraken, en dat buurten niet geïsoleerd worden van elkaar door de autotangent die er zit aan te komen. Daarom doen we deze verbetervoorstellen, waarvan we overtuigd zijn dat ze een brede draagkracht hebben in Mechelen. Sommige van deze voorstellen kan de stad Mechelen zelf initiëren of zelfs realiseren. Waar de Vlaamse regering moet tussen komen, zijn we bereid schouder aan schouder te strijden om deze punten gerealiseerd te krijgen.

Wij bieden dus een uitgestoken hand vanuit de Mechelse oppositie, in het belang van Mechelen en zijn bewoners, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de stad. We hopen dat het Mechelse stadsbestuur deze hand wil aanvaarden.

Leo Vivijs
Voorzitter Werkgroep mobiliteit

Karel Van Butsel
Fractieleider in de gemeenteraad

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba