Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Waar is da feestje?

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zondag 16 januari 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

maanrockHet is goed dat een stad bruist. Het is goed dat er mogelijkheden zijn in de stad om elkaar als mens te ontmoeten. En het is goed dat de overheden, en dus ook de stad, mensen ondersteunen die daartoe bijdragen.

Zowel menselijke contacten in de aangename sfeer van feestelijkheden, optredens, verenigingsleven of buurtbijeenkomsten: de stad moet dit ondersteunen. In elke begroting van elke stad en elk dorp van Vlaanderen worden daarvoor middelen voorzien in een begroting. Een begroting, en dus de aanwending van deze middelen, wordt democratisch geprioriteerd en gecontroleerd in de gemeenteraad, en opgevolgd door de hogere overheden. En zo hoort het ook.

In uitzonderlijke omstandigheden is het zelfs mogelijk dat de stad zelf als organisator optreedt. Om een nieuw initiatief op te starten, of zelfs om het in stand te houden en uit te bouwen. Een nieuwjaarsreceptie bijvoorbeeld. Of Maanrock. Dat kost uiteraard nog meer geld. En ook dat moet aan de democratische prioritering en controle van de gemeenteraad onderworpen zijn.

Speculaties over VZW wegnemen.

In Mechelen is hoofdzakelijk de VZW Mechelse Feesten met deze taak belast. Een VZW dus als vehicel om een aantal opdrachten voor de stad uit te voeren. En dat is nodig, want het geeft de nodige flexibiliteit om zaken snel, wendbaar en efficiënt aan te pakken. Ook de mensen die er in zitten, zijn duidelijk gemotiveerde mensen, en geven veelal het beste van zichzelf voor onze stad. De VZW krijgt daarvoor een pak geld uit de begroting. Ook deze middelen moeten dus geprioriteerd en gecontroleerd kunnen worden door de gemeenteraad. En daar nijpt vandaag het schoentje.

Om historische redenen zetelen tot op vandaag geen leden van de oppositie in de VZW. Dat is niet goed. De gemeenteraad kan echter pas na de feiten in de globale rekeningen en begrotingen echt haar taak uitoefen. Bovendien geeft zo'n gesloten structuur gemakkelijk aanleiding tot allerlei speculaties. Daarom ook dat wij als kartel reeds herhaaldelijk aangedrongen hebben op meer openheid (zowel voor de schermen van een gemeenteraad of commissie als achter de schermen), en dus om de oppositie op te nemen in de beslissingscentra van deze VZW. Herhaaldelijk kregen we ook het antwoord dat dit eigenlijk een correcte vraag is, en dat men deze binnen de meerderheid vanuit een positieve ingesteldheid ging bespreken. En na dat antwoord komt er dan niets meer. Wat opnieuw de speculaties voedt natuurlijk. En dat is niet gezond, noch voor Mechelen, noch voor de mensen die zich keihard inzetten voor deze VZW en een bruisend Mechelen.

Tijd dus voor de meerderheid om die speculaties weg te nemen, om de eigen angst te overwinnen, en om met open vizier het beleid van de Mechelse feestelijkheden te voeren. De oppositie haar rechtmatige plaats geven in de beslissingsorganen van de VZW Mechelse feesten zal in elk geval op zijn minst de speculaties doen afnemen dat men de komende jaren de VZW en de feestelijkheden op cultureel en sportief vlak voornamelijk wil gaan gebruiken als een soort campagnebus voor paars Mechelen.

Hier is da feestje.

Dit jaar is de nieuwjaarsreceptie van CD&V en N-VA opnieuw gemeenschappelijk. Het Mechels kartel houdt zijn receptie vandaag zondag, vanaf 11 uur in De Noker, Nokerstraat nummer 6. Uiteraard zijn alle sympatisanten welkom. En wij betalen dat uit eigen zak, niet met belastinggeld... Wink. Tot dan.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba