Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Rechtvaardiger parkeerbeleid nodig.

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: woensdag 05 januari 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

MechelenKeitofParkerenMobiliteit is meer dan parkeren, laat dat duidelijk zijn. Maar parkeren bepaalt wel een deel van de mobiliteit. Daarom is het zo jammer dat we in Mechelen maar geen consensus krijgen over een rechtvaardiger parkeersysteem nu de technologie dit toelaat. Daarom is het zo jammer dat paars Mechelen blijft vast houden aan een financieel parkeerbeleid ipv een rechtvaardig parkeerbeleid. Boetes innen blijkt (in vele vlakken trouwens) belangrijker dan de verkeersdoelstellingen te behalen. Geld innen blijkt de voornaamste parameter van het parkeerbeleid.

Een rechtvaardig parkeerbeleid laat mensen betalen voor tijd dat ze geparkeerd staan, en niet voor de tijd dat ze er niet staan. En daar nijpt het schoentje. In Mechelen betaal je veel te veel, omdat je ook betaalt wanneer je er niet staat. En dat is niet rechtvaardig. Daarom heb ik namens CD&V/N-VA twee voorstellen geformuleerd in de loop van vorig jaar. Ze werden allebei afgeschoten door de meerderheid, om uiteenlopende redenen. Deze redenen blijken in 2011 niet (meer?) te kloppen. Dan toch maar invoeren? Hopelijk voor de Mechelaar. Een analyse.

Bovengronds: sms parkeren als extra service.

De extra service van het SMS parkeren moet de nadelen van het huidige systeem van bovengronds parkeren (via de oude parkeermeters) opvangen. Zo moet je geen nikkel geld bij je hebben, je moet je niet meer weten hoe lang je zal blijven staan, en kan je indien gewenst of onverwacht noodzakelijk ook langer geparkeerd blijven staan, zonder risico op boetes. Dit blijkt tot ieders voldoening te werken in steden zoals Leuven en Antwerpen. OK, (paars) Gent blijkt er mee te stoppen, en het loont natuurlijk de moeite om na te gaan waarom, maar dat belet niet dat vele andere steden en gemeenten er dus enthousiast mee verder gaan. En het belet zeker niet dat Mechelen dit al jaren had kunnen invoeren, tot voldoening van de parkeerder. Het enige nadeel dat er kan zijn, is het financieel plaatje: je betaalt de sms. En voor de stad zullen er misschien wat minder boetes te innen vallen. Maar of dat laatste een nadeel is voo de Mechelaar … ? En trouwens, voor wie het SMS-parkeren niet wil gebruiken, hoeft het niet. SMS-parkeren belet op geen enkele manier dat de huidige manier van betalen ook parallel mogelijk blijft. Het is dus enkel een extra service voor de parkeerder.

Mij is het dan ook onduidelijk waarom er nu al jaren gestudeerd moet worden vooraleer men dit wil invoeren, en waarom men de boot maar blijft afhouden ondanks de belofte voor het einde van 2010 een beslissing te nemen. Voor een beter systeem? Dat horen we nu al jaren. Als er een beter systeem komt na al die jaren, graag, maar ondertussen is de parkeerder wel gebaat bij die extra service.

Ondergronds: betalen per minuut,
rechtvaardiger én goedkoper,
maar de stad zegt nee.
Ongelooflijk.

Ook ondergronds kan het rechtvaardiger. Ook hier pleit ik al jaren voor een systeem van ondergronds “betalen per minuut”, en heb ik dat dit jaar al op de gemeenteraad voorgesteld. Ook hier was het antwoord: njet. Nochtans is het duidelijk: men betaalt vandaag gemiddeld 50% te veel als men ondergronds betaalt. Want men betaalt per begonnen uur.

Laat ons twee voorbeelden overlopen: persoon 1 staat 1 uur en 5 minuten geparkeerd. Hij betaalt voor 2 uur, dus hij betaalt bijna het dubbele van wat hij zou moeten betalen. Persoon 2 staat 1 uur en 55 minuten geparkeerd, en betaalt ook 2 uur. Beide personen betalen even veel, hoewel één van beide maar liefst 50 minuten langer geparkeerd staat. Invoeren van een tarief “per minuut” is dan ook veel rechtvaardiger. Diegene die 1 uur en 55 minuten parkeert zal dan 50 minuten meer betalen dan diegene die 1 uur en 5 minuten parkeert. De parkeerder betaalt voor de tijd dat hij er staat, en niet voor de tijd dat hij er niet staat. Gewoon rechtvaardiger.

Maar moet het dan duurder, zoals de stad beweert? Natuurlijk niet. Het IS al duurder.

Voor de wiskundigen onder ons: de realiteit is dat het uurtarief 50% duurder is dan wat men afficheert. Of anders gezegd: betalen per minuut zou vandaag 50% goedkoper zijn (bij ongewijzigd tarief) voor de gemiddelde bezoeker van de ondergrondse parkings. Rechtvaardiger én goedkoper voor de consument, je zou denken dat de stad dit voorstel met open armen zou invoeren. Maar nee, er kwam alweer een njet. Zogezegd om technische redenen. Inmiddels starten 2 parkeerbedrijven in Nederland met het betalen per minuut. Hoezo technisch onmogelijk…?

Het volgende argument: het gaat veel duurder moeten worden. Welaan, de prijs per minuut voor de Nederlandse projecten wordt 7% hoger gezet dan 1/60ste van de prijs per uur. 7% extra. Dat is een pak minder dan de 50% extra van vandaag. Met ander woorden: de consument doet een voordeel van 43%. Mooi toch? Waarom zou in Vlaanderen niet kunnen wat in Nederland kan? En stel nu dat het in Mechelen slechts pakweg 20% goedkoper zou zijn, dan nog zou het toch een goede zaak blijven voor iedereen? Niets dan voordelen met andere woorden. Maar de stad blijft knikkebollen:neen, neen, en nog eens neen.

Als koppigheid het enige argument wordt, is er meestal meer aan de hand. Zou het over geld kunnen gaan? Zou het over de lege stadskassen kunnen gaan? In elk geval wordt de Mechelaar hier opnieuw onthouden van een rechtvaardiger, en zoals in Nederland ook blijkt: goedkoper systeem. Rechtvaardiger en goedkoper, maar de stad zegt nee. Onbegrijpelijk.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba