Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Wijkraad maakt zelfde analyse als CD&V over gevaarlijk Plaisanceplein

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: maandag 19 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Plaisance ongeluk_voor_webstek

Beste leden van de lokale pers,

 Zaterdag zijn er 3 ongelukken gebeurd, vanmorgen nog eens 3.  Dat is de trieste balans van 1 week Plaisanceplein.

 Al van bij de voorstelling van de plannen van dit plein hebben wij gewezen op de grote problemen en de mogelijk gevaren van dit ontwerp. Op de algemene bewonersvergadering zette de burgemeester nog de voltallige vergadering (± 250 toehoorders) voor schut door te stellen dat hij nooit wenste verantwoordelijk te moeten gesteld worden voor een ongeval en dat daarom de dringende heraanleg volgens dit en geen ander plan noodzakelijk was.  

 In de daarop volgende periode van openbaar onderzoek gaven zowat alle diensten van de stad (mobiliteit, infrastructuur, politie) en de adviesorganen een negatief advies. De wijkraad bezorgde een zeer omstandig advies met zeer haalbare alternatieven, ondertekend door meer dan 1.200 wijkbewoners. Copy hiervan ligt nog steeds ter inzage. Uiteindelijk is de vergunning een politieke beslissing geworden.

 Vandaag zien we het resultaat, 6 ongelukken, waarvan een paar met serieuze blikschade, gelukkig tot hiertoe zonder menselijk leed.

 Als we dan vorige week in de media moeten vernemen dat de verantwoordelijke schepen droogweg zegt dat de gebruikers nog wat moeten wennen, zal je wel begrijpen dat dit het gespreksthema bij uitstek is geworden. Hoe kan je nu wennen aan een zeer onduidelijke en niet overzichtelijke situatie. Zie ook maar op facebook, krantenreacties, enz.

 Van in het begin heeft iedereen gezegd dat dit kruispunt onleesbaar is, zeer onduidelijk voor de gebruikers en ronduit gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Zij vinden gewoonweg hun routes niet meer op dit complexe kruispunt. Er liggen zoveel verkeerd hellende bochten, asverschuivingen, oversteken, drempels, hindernissen, onlogische materiaalkeuzes, verkeerd geplaatste verkeerslichten, dat dit moest gebeuren.

 Wat de wijkraad het meest stoort is dat de bevoegde schepen nooit gereageerd heeft of wenste in te gaan op een vraag of voorstel van ons (aldus haar woordvoerder), ook niet de voorbije 6 maand tijdens de uitvoering van de werken als wij constant werden geconfronteerd met een zeer slordige werforganisatie en het gegeven dat op de omleidingwegen aanhoudend wegeniswerken (Fortuinstraat met de verzakkingen tot op vandaag, Pareipoelstraat, Tuinbouwstraat, Geerdegem Schonenberg met de aanleg van nieuwe waterleidingen en hoogspanningskabels) zijn uitgevoerd.

 Hebben wij een oplossing voor dit plein? Ja, en een zeer duidelijke, opnieuw opbreken en herstellen in de oorspronkelijke staat. Dit klinkt hard maar terecht en eerlijk tegenover de gebruikers.

 U zal zeker een reactie vragen aan de bevoegde schepen, zoals meestal zal zij alles ontkennen en ons betichten van oppositiepraat, wij zijn dit stilaan gewoon.

 Ik kan u wel melden dat onze wijkraad een bonte samenstelling is van vele kleuren, ook van alle politieke geledingen. Dit neemt niet weg dat wij steeds hebben gepoogd op een constructieve manier en met consensus dit dossier af te handelen.  Om die reden hebben we ook de voorbije 6 maand over dit dossier niet in de pers gecommuniceerd. We zijn er dan ook helaas niet ver mee gekomen.

 Met vriendelijke groeten,
 Leo Vivijs

Gespreksleider Mechelen Zuid

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba