Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Steden zijn de motor van de toekomst

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: zaterdag 03 december 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

Centrumstad Mechelen_voor_webstekHeeft iemand uit pakweg Bonheiden of St Katelijne Waver er belang bij dat het goed gaat in Mechelen? Natuurlijk wel. Centrumsteden vervullen vele opdrachten die ruimer gaan dan hun stadsgrenzen. Denken we bv maar aan culturele activiteiten, sport, seniorenbeleid, jongerenbeleid, ekonomische bloei of shopping.

Shopping zei u? Intussen dreigt winkelen in Mechelen vervangen te worden door het Machelen van Uplace. Of begrijp ik dat verkeerd.....? Het dossier Machelen bewijst in elk geval wat we allemaal al lang weten: eigenbelang van projectoren en kortzichtigheid van wie niet in steden woont veroorzaken een tsunami aan verkeerde beslissingen en een lege krater van niet genomen maatregelen. Erger wordt het als zelfs de paarse Mechelse tenoren zich hier om uiteenlopende redenen gewoon bij neerleggen. Dan krijg je het resultaat dat we nu zien: de Mechelse belastingbetaler moet zijn zuur verdiende centen ophoesten om het stadsbestuur toe te laten in concurrentie te treden met een megalomaan project in de buurt. Waarbij het stadsbestuur door haar amateuristische invoering van de autoluwe binnenstad het nog eens extra erger maakt. Dit is niet wat ik begrijp als ik aan stedelijk beleid denk....

En wat dan gedacht van de bevoegde Minister? Zoals Veli Yüksel (CD&V) het in Knack verwoordt: Minister Freya Van den Bossche (bevoegd voor stedenbeleid) bouwt enkel voort op bestaande initiatieven, maar zet geen nieuwe bakens uit in het stedenbeleid. Kortom, ze is er onvoldoende mee bezig.

En dat is jammer. Want steden zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het leven van alle Vlamingen. Steden moeten motor van vernieuwing, ontwikkeling en verbondenheid zijn. Steden moeten ruimte bieden voor creativitiet, maar ook voor een eigen vorm van samen-leven. 

Iedereen wordt beter van bloeiende steden. De financiering van zo'n uitdagend en integraal stedelijk beleid kan dan ook niet enkel door de stedelingen betaald worden. Vlaanderen heeft dit goed begrepen, en investeerde de voorbije jaren in alle Vlaamse centrumsteden. De hogere overheden begrijpen het belang van steden. Maar er moet méér kunnen. De visie op stedelijk beleid moet uitdagend zijn, en over meer dan infrastructuur gaan. Maar ook de stedelijke overheden zélf moeten de juiste vragen stellen. Stedelijk beleid is veel meer dan nog maar eens de Bruul open gooien en hem doortrekken tot aan het station. Stedelijk beleid moet gaan over alle aspecten van het samen leven in een stad . En ook hier moet Vlaanderen helpen, medefinancieren, of zelfs bakens uit zetten.

De defensieve reactie van bevoegd Minister Freya Van den Bossche op het opiniestuk van Veli Yûksel en CD&V is dan ook te betreuren. Als je ziet hoe mensen als Veli, maar ook parlementslid Bianca Debaets (ik kan iedereen de lectuur van haar visie op "slow cities" aanraden), sleuren aan de weg naar een nieuwe visie op stedelijk beleid, aan de weg richting stad van de toekomst, dan zou samen werken de Minister beter passen dan defensieve stekels op te zetten. Want wie de toekomst ervaart als tegenwind, loopt meestal in de verkeerde richting.

Dus Freya, wakker worden... De stad van de toekomst is geen droom, maar het resultaat van hard en slim werken.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba