Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Wie moedig is heeft niet alleen vrienden.

Categorie: Blogs 2011 Gepubliceerd: donderdag 10 november 2011
Facebook Twitter LinkedIn Share

landenvlaggen europa_voor_webstek
Morgen is het 11 november, en vieren we de wapenstilstand van WOI. Er was een tweede wereldoorlog nodig om te beseffen dat het zo niet verder kon. Dat vijandigheid tot oorlog leidt, en enkel "verenigen" tot vrede leidt.
Dat gemeenschappelijke belangen zorgen voor gemeenschappelijke vrede.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EEG, en uiteindelijk de Europese Gemeenschap hebben gezorgd voor zo'n ongekende periode van vrede in Europa. Het sluitstuk werd de euro, één munt voor het grootste deel van de landen van Europa. En dat was een vergissing, want zo'n muntunie veronderstelt ook een politieke unie als ultiem sluitstuk. Eén politiek en socio-ekonomisch beleid, waar het monetair beleid deel van uit maakt. Wie iets van ekonomie en financiën kent, weet dat. Velen hebben dat al jaren gezegd, zowel mensen uit politieke, journalistieke als academische kringen. Het is een wetenschappelijk feit. En dus "te moelijk" om de zielen te beroeren? In elk geval blijkbaar niet populair voor wie aan de eigen lokale staatsmacht verknocht is.

Afgeven van macht voor een hoger belang is blijkbaar niet evident voor wie die lokale macht bezit. En blijkbaar hebben nationale staten ook nog steeds emotionele waarde bij een groot deel van de bevolking, zelfs al is de wereld gemondialiseerd en Europa dus het enige niveau om op wereldschaal nog écht mee te spelen. Het zal dus niet gemakkelijk zijn om tegen alle populisme en staatsnationalisme in Europa meer macht te geven. Maar het moet. Nu.

Natuurlijk moet Europa niet alleen macht krijgen, maar ook democratischer werken. Een echte parlementaire werking vanuit politieke overtuigingen, en niet alleen vanuit nationale belangen. Een echte regering ipv commissarissen die door nationale regeringen worden aangedragen. En een echt middenveld, waarmee overlegd kan worden vooraleer te beslissen. Macht moet Europa verdienen door democratischer te werken. Aan de slag er mee, wie meer Europa wil weet wat gedaan !

De tegenstanders van zo'n politieke Europese Unie hebben echter ook gesofisticeerde technieken. De ongebreidelde uitbreiding van de Europese Gemeenschap had als voorspelbaar gevolg dat men eerder naar een ekonomische vrijhandelszone dan naar een politieke unie zou evolueren. De volgende stap, een crisis van de "zwakkeren" in die vrijhandelszone, was ook om die reden voorspelbaar. Het sluitstuk van de strategie van de tegenstanders van meer Europa kan nu de val van de euro zijn. Want hoe langer de crisis duurt, hoe duidelijker het uiteindelijk toch voor iedereen wordt dat een euro alleen zin heeft als er ook een politieke unie komt. Daarom willen zij zo snel mogelijk af van de euro: zij willen geen politieke unie.

Er zijn dus twee mogelijkheden: een sterkere politieke unie om de Euro te kunnen behouden, of de Euro afschaffen omdat we geen politieke unie willen.

Er zijn vandaag genoeg (holle) kreten beschikbaar om de euro en Europa te verlaten. "Laat ons de profiteurs droppen". "Sinds de euro is alles duurder, weg ermee". "Europa kost handenvol geld, weg ermee". Het vergt maw moed om vandaag Europa te verdedigen. Maar het moet. Voor onze welvaart, ja. Want ook als de rijkere landen de armere droppen uit de euro, zal niemand daardoor op zich welvarender worden. Ook de rijkere landen niet trouwens. En zelfs als dit zo zou zijn, is dat niet eens de essentie. Europa mag niet enkel gaan over een vrijhandelszone, over geld. Europa moet gaan over die droom van een ééngemaakt continent waar geen oorlog meer is. Europa moet gaan over "nooit meer oorlog". Niet tussen Duitsland en Frankrijk, niet tussen Griekenland en Turkije, niet in de Balkan.

Europa moet gaan over vrede als essentiële voorwaarde voor geluk van alle Europeanen. Geluk in een wereld van permanent conflict, (angst voor) oorlog of geruzie, is immers weinigen gegeven. Vandaag, meer dan ooit, moeten we daarom herdenken dat Europa, met al zijn nadelen, een essentiële rol heeft gespeeld in die totstandkoming van vele jaren vrede voor zijn inwoners.Europese vlag_voor_webstek

En ja, Europa moet democratischer worden. Maar ook sterker, eensgezinder. Alleen zo geraken we uit deze crisis. Alleen zo behouden we Europa als een voorbeeld voor de hele wereld van een democratisch en welvarend contintent. Alleen zo koesteren we de erfenis van 11 november op de juiste manier. Ik wens ons vele moedige politici, journalisten en technocraten toe, en ik wens deze moedige mensen veel sterkte. Want wie moedig is, heeft niet alleen vrienden.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba