Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Vooruit kijken

Categorie: Blogs 2012 Gepubliceerd: zondag 21 oktober 2012
Facebook Twitter LinkedIn Share

Scholen voor_webstekOK, we verschillen binnen CD&V Mechelen blijkbaar van mening over wat het geworden is: winnen tegen de peilingen of verliezen tegen de tegenstrevers. Het weze zo. Dat meningsverschil is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we kunnen leren uit de voorbije verkiezingen. En dus opnieuw sterker vooruit kunnen kijken. Daar gaat het over.

Vooruit kijken wordt in Mechelen bovendien een pak interessanter als we in de coalitie kunnen geraken. Dan kunnen we immers niet alleen "denken" hoe het moet, maar dan kunnen we het de komende zes jaar ook "doen". Dat we nu mee aan tafel zitten is dus een schitterende zaak. Volhouden zou ik zeggen. En degelijk onderhandelen. Over onze prioriteiten: veiligheid, een goed financieel beleid, mobiliteit, gezinsbeleid, onderwijs.... de dingen waar wij het verschil kunnen maken.

Zo heb ik deze week weer de schrijnende nood aan financiële middelen kunnen vaststellen voor het onderwijs in Mechelen. En heb ik de dag erna een begeesterende speech van Mieke Van Hecke mogen horen over de uitdagingen van het onderwijs in gans Vlaanderen. Zij stelde terecht dat elk maatschappelijk probleem tegenwoordig moet opgelost worden door "het onderwijs", waardoor de eindtermen niet langer een ondergrens zijn boven dewelke een pedagogisch project mag uitgebouwd worden, maar meer en meer een nauwelijks haalbare absolute grens die tot eenheidsworst moet leiden. Toch iets om over na te denken: steeds meer wordt verwacht van ons Vlaams onderwijs. Maar waar zijn de middelen?

Als je dan rondwandelt in pakweg het type 8 onderwijs te Mechelen, dan zie je dat de huidige middelen onvoldoende zijn om een goede infrastructuur voor leerkrachten en leerlingen (laat staan directies) te voorzien. Nochtans is zo'n onderwijs essentieel voor Mechelen.

Door de overdracht van het stedelijk onderwijs in de coalitie 2000-2006 is er bovendien een pak geld voor het onderwijs vrij gekomen. In het beleid voor de coalitie 2000-2006 hebben we destijds ook bekomen dat de helft daarvan in onderwijsprojecten over de netten heen zou ingezet worden. Die financiële middelen opnieuw voorzien: het is een strijdpunt voor CD&V om opnieuw op tafel te leggen bij de onderhandelingen. Althans, als je het mij vraagt. Want we doen niet mee "om er bij te zijn", maar om iets te doen wat belangrijk is. Dat is het typische van een beleidspartij.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de CD&V onderhandelaars aan ons onderwijs zullen denken, en er terug een prioriteit van zullen maken. Ik heb er vertrouwen in, maar vooral: ik weet dat gans het Mechelse onderwijsveld op ons rekent. De vraag hoe groot we als partij gebleven zijn na de verkiezingen is dan ook minder belangrijk dan de antwoorden die we kunnen geven aan de noden van de Mechelaars. Daar moeten we nu aan werken. Meer dan ooit.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba