Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Politieke herverkaveling wordt noodzakelijk

Categorie: Blogs 2012 Gepubliceerd: zondag 22 april 2012
Facebook Twitter LinkedIn Share

logo kartel_voor_webstekHet kartel CD&V/N-VA had een Vlaamse CDU/CSU kunnen worden. Maar in beide partijen waren conservatieve krachten die het compromis van een zeer grote partij niet aan konden, uit schrik de eigen machtspositie in een kleinere partij te verliezen. Dat, samen met individuele belangen, zorgden er voor dat die grote Vlaamse centrumpartij er niet kwam. En dus ging het kartel ter ziele. Zonder dat de schuld bij één van beide "partijen" lag.

Verkiezingen toonden vervolgens aan dat de Vlaming, die van het centrum houdt, dit jammer vond. De behoefte aan zo'n Vlaamse centrumpartij, ahw een soort phoenix van de vroegere CVP, bleef levendig . Alleen was het in de laatste verkiezing hoofdzakelijk de N-VA die deze erfenis van het kartel vanwege de kiezer toebedeeld kreeg. Maar N-VA bleek na de verkiezingen extremer (het Vlaams Belang moest gekannibaliseerd worden) en liberaler (de oVLD moest uitgekleed worden) dan de centrum-Vlaming wenst. De kartelkiezer wordt dus allicht een "vlottende kiezer" eens hij dit door heeft.

Er zijn vandaag dan ook veel vragen bij de vroegere kartelkiezer. Omdat de confessionele of zuilgebonden lijm verdwenen is, moet de lijm van een centrumpartij immers uit de overtuiging komen. Maar naargelang het thema durft die overtuiging vandaag wel eens gespreid zitten over de te vele partijen die Vlaanderen rijk is. Dringt een herverkaveling zich dan niet écht op, zodat Vlamingen en Mechelaars terug uit volle overtuiging kunnen stemmen?

Mijn antwoord is "ja". Het is tijd voor herverkaveling. "Back to the future", terug naar de wil om een grote centrumpartij te laten ontstaan in Vlaanderen. De phoenix van die vroegere centrumpartij, CVP, maar dan geactualiseerd en dus anders. Tijd om die mensen die vaak hetzelfde denken, maar nu verspreid zitten over (vooral) CD&V en N-VA, maar ook anderen, samen te brengen rond een Vlaamse centrumgedachte.

Zo. Laat de banbliksems nu maar komen. Maar ik denk oprecht dat een CD&V die zichzelf serieus neemt, de motor moet vormen van zo'n grote Vlaamse herverkaveling van het politieke veld. Alleen zal daar veel moed voor nodig zijn, zullen sommigen de nek moeten uit steken zonder aan het eigen belang te denken en zullen er allicht "slachtoffers" vallen. Er zullen mensen nodig zijn met goede contacten over de partijen heen, met een sterke overtuiging. En die de politiek niet enkel omwille van de eigen carrière bedrijven.

In Mechelen hadden we een voorbeeld kunnen geven. Het kartel klikte lokaal, tot het laatste moment. En eigenlijk tot vandaag. Het heeft echter nog niet mogen zijn. N-VA kreeg geen toestemming. Maar één ding heb ik na 22 jaar politiek engagement geleerd: tijd is in politiek een belangrijk gegeven, en snelheid kan niet geforceerd worden zonder draagkracht. Alleen zie ik vandaag, en zeker bovenlokaal, breuklijnen in overtuigingen die niet langer samen vallen met breuklijnen tussen partijen. En dat betekent dat een herverkaveling zich vroeg of laat aandient. Ook in Mechelen.

Als ik de politiek een beetje ken zal dat ofwel "laat" zijn na een lange evolutie, ofwel "kort" na een stormachtige periode. Benieuwd wat het wordt. Maar wat wél belangrijk is: CD&V moet kiezen of ze deze maatschappelijk trend wil leiden of ondergaan. Leterme of Van Peel.

CD&V moet maw kiezen of we leren uit de fouten van het verleden. Zonder conservatisme van de macht, was de CVP immers tijdig een Vlaamse koers gaan varen, en was dus de VU nooit ontstaan. Zonder conservatisme van de macht had de CVP al veel eerder de groene gedachte omarmd, en had Agalev dus niet moeten ontstaan. Zonder conservatisme van de macht moet CD&V vandaag dus de leiding nemen in een politieke herverkaveling die terug een grote centrumpartij laat ontstaan, zodat anderen het niet in onze plaats doen.

Wie neemt de handschoen op? En wanneer?

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba