Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Kan de gemeenteraad zijn werk nog doen?

Categorie: Blogs 2012 Gepubliceerd: zaterdag 07 april 2012
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Raadszaal voor_webstekDe gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking. Zoals een Parlement dat doet op hogere echelons. De gemeenteraadsleden moeten dus hun werk kunnen doen.

In de feiten is het natuurlijk het schepencollege dat de stad bestuurt. Schepenen en Burgemeester worden daarvoor dan ook behoorlijk betaald. Zeker niet overdreven voor wie zijn job ter harte neemt, maar wel behoorlijk.

De ambtenaren doen het voorbereidend beleidswerk, de politiek maakt de finale keuzes. Zo werkt een democratie. De gemeenteraad moet daarbij het schepencollege controleren en kan eigen voorstellen indienen. En heeft de uiteindelijke beslissingsmacht.

Maar wat is de realiteit in Mechelen? Door de krappe meerderheid die paars vandaag heeft, is er grote schrik voor dissidentie in de eigen rangen. Laat staan dat men de oppositie zou respecteren in haar werk. Nee, gemeenteraadsleden zijn voor paars Mechelen een vervelende bijzaak, en vooral: het zijn mensen die belet moeten worden om op een degelijke manier hun werk te doen. Ik geef u enkele voorbeelden.

Financieel: Een raadslid krijgt +/- 170 euro bruto per zitting en er zijn ongeveer 30 dergelijke betaalde zittingen per kalenderjaar. Die je niet altijd allemaal kan volgen, want met de agenda van de raadsleden wordt geen rekening gehouden. Pakweg dus 4500 tot 5000 euro bruto per jaar. Daarnaast een kosten vergoeding van 780 euro netto per jaar. En een parkeerabonnement van Vinci, enkel bruikbaar tijdens de duurtijd van commissies en gemeenteraden. Resteert: netto quasi niets, zeker als je weet dat iedereen 10% op het bruto inkomen ook nog eens aan de partij moet af staan. En dat je bv. heel veel telefoontjes doet als gemeenteraadslid (op eigen kosten uiteraard).

Erg is dat niet, voor het geld doe je het niet. Alleen, je mag er toch ook niet té veel moeten aan inschieten, of niemand wil of kan het nog doen. En dan is het eigenaardig dat het net op die kleine financiële bedragen van de raadsleden is dat dit jaar nog eens extra bespaard wordt. De schepenen leveren niet in, oh nee, maar de gemeenteraadsleden, die worden nog maar eens extra aangepakt. Minder kostenvergoeding (780 wordt 700), én strikte controles op het parkeerabonnement. Iemand die als raadslid dus naar een vergadering moet van pakweg het stationsproject, mag daar zijn parkeerabonnement niet (meer) voor gebruiken. Alleen tijdens de 30 zittingen mag het (nog). Daar gaat men de lege stadskas toch niet mee redden.... ? Of is het enkel de bedoeling gemeenteraadsleden te ontmoedigen om hun werk nog te blijven doen? Het lijkt eerder het laatste.

Werkingsmiddelen: gemeenteraadsleden krijgen geen informaticamiddelen ter beschikking. Je kan je nauwelijks een werkgever inbeelden die geen PC beschikbaar stelt aan zijn personeel. Maar het gemeenteraadslid in Mechelen moet daar wél zelf voor zorgen, en heeft zelfs dan nog geen geautomatiseerde toegang tot het informaticanetwerk van de stad en alle daarbij horende bestanden en documenten. Ongehoord. Ik vind niet dat elk gemeenteraadslid een Ipad moet krijgenzoals de schepenen, maar een totaal gebrek aan efficiënte werkingsmiddelen is er toch ook wat over. En wie al zelf zijn PC koopt, zou toch minstens aan de relevante documenten van de stad moeten kunnen zonder naar het stadhuis te moeten rijden zoals nu ....

Inhoudelijke ondersteuning: om de raadsleden te ondersteunen bij hun werkzaamheden, voorziet de wetgever dat één of meerdere inhoudelijke medewerkers ter beschikking gesteld kunnen worden. In een stad als Gent bijvoorbeeld heeft de oppositiefractie van CD&V 2 inhoudelijke medewerkers. Correct. Want ook als oppositie moet je kunnen terugvallen op mensen die je helpen om de stad behoorlijk te vertegenwoordigen.

Meer nog, indien de meerderheid zichzelf een fractiemedewerker toekent, is ze verplicht ook de oppositie zo'n medewerker te geven. Logisch toch? Maar niet zo in Mechelen. In Mechelen heeft men er hetvolgende op gevonden: men kent formeel de extra medewerkers toe aan de schepenen ipv aan de fractie, en daardoor is men niet verplicht de oppositie ook een medewerker toe te kennen.

Gevolg: de Mechelse oppositie krijgt geen medewerker, de raadsleden moeten na hun uren al het inhoudelijke werk zelf doen. Meer nog, ze moeten zelf ook nog eens betalen om hun werk te kunnen doen, bv voor hun parking als ze op het stadhuis in hun vrije tijd die inhoudelijke dossiers gaan inkijken. En dossiers inkijken, tja, dat moeten ze wel op het stadhuis doen. Bij gebrek aan informaticamiddelen kan een gemeenteraadslid de extra documenten immers niet van thuis uit inkijken. En je gaat de dossiers natuurlijk inkijken als de betreffende dienst op het stadhuis ook bemand is. Gevolg: tijdens de werkuren. En dus ook nog eens vakantie nemen op het werk.

En zo is de circel rond: een Mechels gemeenteraadslid moet zelf kosten maken en vakantie nemen om zijn werk voor de bevolking te kunnen blijven doen.

Dit is maar een kleine greep uit de vele pesterijen waar gemeenteraadsleden het slachtoffer van zijn in paars Mechelen.

Het mag dan ook een wonder heten dat we nog zo'n inhoudelijke en constructieve oppositie hebben gevoerd de voorbije 5,5 jaar. Maar op deze manier kan het de komende jaren echt niet verder. Democratie is ook: "vechten opdat diegene waarmee je het niet eens bent toch zijn mening zou kunnen geven". Paars Mechelen doet net het tegenovergestelde. Ze probeert met alle middelen de gemeenteraadsleden hun werk te bemoeilijken. Het zegt veel over haar democratisch gehalte.

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba