Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

De Lijn - tussenkomst gemeenteraad

Categorie: Blogs 2012 Gepubliceerd: donderdag 29 maart 2012
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Autoluwe binnenstad_impressies_7Vanuit de oppositie hebben we sterk aangedrongen op een gemeenschappelijk standpunt omtrent de besparingen van De Lijn, zonder politieke spelletjes en over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.

We hebben daar als fractie ook aan meegewerkt. Verschillende punten, zoals de nood aan goed cijfermateriaal, een grotere aandacht voor de rol van de vesten, de regeling die voorgesteld werd voor een aantal fusiegemeenten en wijken, alsook het voorstel voor meer efficiëntie door beter de daluren en de piekuren in rekening te brengen, en het verhaal van de inkomstenzijde naast de besparingen op de uitgavenzijde, werden door onze fractie aangebracht, in eerste instantie op de gemeenschappelijke commissie, en in tweede instantie door onze vertegenwoordigers Riffi en De Nijn in de bijzondere bijeenkomst van de fracties.

We vinden het dan ook jammer dat het advies begint met de mededeling dat de stad Mechelen de beslissing van de Vlaamse regering betreurt. Iedereen weet dat budgettaire orthodoxie in moeilijke crisissituaties tot besparingen moet leiden. Iedereen weet dat geen enkel departement daaraan kan ontsnappen. Maar bovendien klopt de redenering zelfs niet. Het is namelijk De Lijn zelf die wil besparen. En dit na moeilijkheden met exploitanten, waardoor de rekening 2011 minder mooi oogt dan verwacht. In 2012 wil De Lijn dit uitzuiveren, en legt daarom zichzelf besparingen op. In die zin zouden we die aanhef uit het advies willen schrappen, hij brengt niets bij en ondermijnt de geloofwaardigheid van het advies door het een politiek tactisch tintje te geven.

Iedereen begrijpt dat een kostendekkingsgraad van 15% voor een openbare dienstverlening niet houdbaar is in dergelijke crisistijden, en dat dus zowel naar de uitgaven- als de inkomstenzijde moet gekeken worden. Dat aspect ontbreekt. Maar voor het overige is de bijlage vrij volledig en zal ze aanleiding moeten geven tot krachtige onderhandelingen, ondersteund door de voltallige gemeenteraad en gevoerd door een eensgezind schepencollege. Ook daarom roep ik het college op de rangen te sluiten in dit dossier, en zich blijvend te verzekeren van de steun van de voltallige gemeenteraad.


Ik vat nog even de principiële houding van onze fractie samen: wij verkiezen een eensgezind standpunt vanuit de gemeenteraad, rekening houdend met de gevoeligheden van alle fracties, en met aandacht voor volgende punten:

  • Aandacht voor kwetsbare mensen moet op de eerste plaats komen. Dat betekent dat bepaalde bestemmingen absoluut makkelijk bereikbaar moeten blijven. Hierbij denken we aan locaties zoals het kerkhof, de Mechelse ziekenhuizen en ook het centrum. Hier kunnen creatieve oplossingen gevonden worden.
  • In die context is het belangrijk dat het overstappen absoluut tot een minimum herleid wordt. Het moet zeker geen standaardprocedure zijn. Het “aanvaarden” van het principe van pendelbussen is daarom terecht aan een pak voorwaarden onderworpen in ons advies als stad. Zo heeft collega De Nijn namens onze fractie het voorstel gedaan om vanuit Muizen en Battel/Heffen een aantal bussen te koppelen, zodat ze vooralsnog via Hanwsijkstraat, Vijfhoek en Egmontstraat zouden kunnen rijden en zo een overstap zouden vermijden. Dit bij wijze van voorbeeld.
  • Naast aandacht voor kwestbare mensen en bestemmingen, is er uiteraard het efficiëntie-verhaal. Collega Riffi heeft bijvoorbeeld sterk aangedrongen om een betere bezettingsgraad van de rijdende bussen na te streven, door beter in te spelen op het verschil tussen daluren met quasi lege bussen, en piekuren met overvolle bussen.
  • Ten slotte is senior zijn geen synoniem van arm zijn. Heel was senioren melden ons dat zij liever een kleine prijs betalen voor een goede service, dan geen service te krijgen omdat het allemaal gratis zou moeten zijn.
  • Het lijkt ons essentieel dat er niet enkel gekeken wordt naar de problemen van het heden, maar dat ook de toekomst voorbereid wordt. In die zin vinden wij dat het inzetten van moderne hybride of elektrische bussen een belangrijk signaal zou zijn van de toekomstgerichte houding van De Lijn en het stadsbestuur. Als stad die de hoofdzetel van De Lijn herbergt, denken we dat Mechelen hierbij een pilootrol zou moeten kunnen vervullen, en vragen we het stadsbestuur hier bij De Lijn sterk op aan te dringen. Op die manier kan ook vermeden worden dat “autoluw” meteen “bus-luw” moet worden.

Onze fractie zal, mits het schrappen van de eerste zin, het advies goedkeuren om de eensgezindheid van de Mechelse gemeenteraad niet in het gedrang te brengen, maar wilde in het vooruitzicht van de onderhandelingen toch nog eens heel duidelijk maken waar haar prioriteiten liggen bij de onderhandelingen die door het schepencollege gevoerd zullen worden. Wij rekenen er op dat de positieve houding van onze fractie in oppositie op een even constructieve manier door de meerderheid zal aangewend worden om ook deze accenten in de onderhandeling voluit te verdedigen.

Karel Van Butsel

Fractieleider CD&V/N-VA

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba