Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Sluikstorten aanpakken - voorstel gemeenteraad

Categorie: Blogs 2012 Gepubliceerd: donderdag 22 maart 2012
Facebook Twitter LinkedIn Share

Groot huisvuil_voor_webstekAgendapunt GR 27 maart 2012: Sluikstorten aanpakken

 

Toelichtende nota

Het beleid rond de ophaling van huisvuil en net houden van de stad en de stoepen, de wijken en dorpen, de hagen en pleintjes, krijgt steeds meer kritiek. Dat terwijl tot enige tijd geleden Mechelen een stap voorwaarts had gezet omtrent netheid, dreigt nu immers de omgekeerde weg ingeslagen te worden. En daarvoor zijn een pak redenen.

We hebben het een vorige keer al gehad over de prijs van de vuilzakken die tot meer sluikstort zou leiden. Intussen blijkt dit bewaarheid. Steeds mee sluikstort verminkt onze stad. Tegelijk dreigt men mensen af die niet tijdig de sneeuw van diezelfde stoepen zouden ruimen, of beboet men mensen die iets te vroeg hun vuilzak correct buiten zetten. Zaken die net als de prijs van de vuilzakken in feite verdoken belastingverhogingen zijn, en vaak als pestgedrag worden ervaren.

Het is duidelijk: dit beleid moet beter. Er moet een alternatief beleid gevoerd worden, pragmatisch groen ipv fundamentalistisch groen, een beleid dat bovendien niet hoofdzakelijk op geldgewin van de stad gericht is, maar toch het probleem van het sluikstorten grondig en vooral preventief aanpakt.

Voorstel van beslissing

 Artikel 1:

Jaarlijks wordt een gratis huisvuilophaling georganiseerd voor de inwoners van Mechelen, zodat het sluikstorten minder aantrekkelijk wordt. Tevens kunnen de roze vuilzakken ook aangekocht worden op alle plaatsen waar ook de andere vuilzakken gekocht kunnen worden.

 Artikel 2:

De prijs van de vuilzak wordt herleid naar 1,5 euro, zoals hij voorheen was, om zo het sluikstorten tegen te gaan.

Artikel 3

Er wordt een speciaal meldpunt met onmiddellijke terugkoppeling geopend waar foto’s of meldingen van plaatsen met sluikstort kunnen ingediend worden, en dit met de garantie dat binnen de 48 uur een oplossing wordt gegeven aan het probleem, en dat deze oplossing met een terugmelding wordt opgestuurd naar diegene die het aangemeld heeft.

 Artikel 4

Er wordt in de schoot van de ambtenarij een omvattend en preventief ipv repressief antisluikstort plan uitgewerkt, dat nog voor de zomer wordt ingediend in deze gemeenteraad na bespreking in de bevoegde raadscommissie.

Artikel 5

Het tijdstip waarop de vuilzakken buiten mogen gezet worden, wordt afgestemd op de wijk en de moderne omstandigheden. Deze regel met tijdstippen “op maat van de Mechelaars” wordt eveneens bekeken in de studie die moet leiden tot het plan van artikel 4.

 Karel Van Butsel – 22 maart 2012

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba