Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

De "D" van Direct

Categorie: Blogs 2013 Gepubliceerd: zaterdag 04 mei 2013
Facebook Twitter LinkedIn Share

vakantie 2_voor_webstekHet was prettig ontwaken, die dag: CD&V liet van zich horen, en hoe! De "D" van Direct. Directe ideeën, recht voor de raap. Controversieel zelfs. Niet gehinderd door duizenden afstemmingen met allerlei belangenorganisaties. Zuilen als kenniscentra, maar niet als allesbepalende tekstschrijvers nog voor de dialoog binnen CD&V begint.  Teksten als basis voor een dialoog, gesteund door de nationale voorzitter, en met alle militanten. Tijd om een "CD&V Direct" uit te geven denk ik dan... en die door "D"uizenden enthousiaste militanten te laten verspreiden.

Het was prettig ontwaken die dag.

Maar het is allemaal nog wat onwennig. Ongecontroleerd. Zo werd één idee er door de media nogal dominant uitgeplukt. Voorspelbaar, maar blijkbaar toch wat onverwacht. En dat ideetje van de verkorte zomervakantie begon al snel een eigen leven te leiden, zeker op de sociale media. Zodat het al snel weer allemaal wat minder duidelijk werd.

De enen zagen een weddeverhoging  voor de leerkrachten komen (want minder "overuren" gecompenseervakantie voor_webstekd door vakantie). De anderen zagen de 3 weken vakantie al elders opnieuw opduiken, van krokus- tot herfstvakantie. Nog anderen zagen de drie weken gewoon verdwijnen. Iets in de zin van "Pak die weken af van de leerkrachten, dan moeten wij minder kinderopvang betalen". Niet het sterkste argument, wel volgens een enquête blijkbaar de belangrijkste reden waarom sommige volwassenen voorstander van dit voorstel zijn. Dat was dan weer minder prettig ontwaken: de portemonnaie van de ouders die voor het belang van het kind komt. De "D" van Desillusie.

Maar het idee ligt er dus. Ter discussie. Wel, alles bij elkaar genomen vind ik het niet zo'n goed idee. Om velerlei redenen. Vooreerst omdat de argumenten om het door te voeren me niet sterk lijken. Dat van de portemonnaie van de ouders wil ik daarin zelfs niet meenemen. Maar ook de pedagogische redenen om de vakantie in te korten lijken me wat ver gezocht. Ik geloof zo niet in het plotse geheugenverlies na 9 weken (dat er bovendien nog niet zou zijn na 6 weken). Ik geloof evenmin in de noodzaak tot "lesgeven op school" om kinderen te prikkelen. Als kinderen alleen op school "geprikkeld" kunnen worden, denk ik dat we iets aan de opvoedingscapaciteiten van de ouders moeten doen, en niet opnieuw alles op de scholen en leerkrachten mogen afwentelen. Iets in de zin van eigen verantwoordelijkheid van de ouders, weet je wel.

Er zijn mijns inziens bovendien heel wat pedagogische argumenten om wél een lange vakantie te behouden. Het argument van "leren werken" (vakantiewerk) om te beseffen dat alles niet uit de lucht komt vallen bijvoorbeeld. Of het chirokamp en/of ander vrijwilligerswerk dat zijn plaats moet krijgen in een jong leven. En de tijd die nog met ouders samen kan besteed worden (zonder uitbesteden van de opvoeding aan de kinderopvang dus) tijdens de vakantieperiode. Zelfs het besef wat "verveling" is, om beter te beseffen wat het contrast met zinvolle tijdsbesteding is. Het lijken me belangrijke pedagogische componenten van een kinderleven, niet aan de school gebonden, en beter bereikbaar met een voldoende lange zomervakantie.

Ook professioneel zou ik alles persoonlijk liever laten zoals het is: met kortere vakanties komen er nog meer files tijdens de toeristische piek en nog duurdere vakanties tijdens die piek. En minder mogelijkheden om je "back-log" aan werk in te halen in de stillere periodes op het werk. 

Maar wat gedacht van de leerkrachten en onderwijzers? Het is nu al niet het meest aantrekkelijke beroep, ik vrees dat als je nu ook nog de zomervakantie gaat "afpakken", er helemaal geen volk meer gaat willen leerkracht worden: vlakke loopbaan met nauwelijks doorgroeimogelijkheden, vele onbetaalde overuren in het schooljaar, steeds meer agressiviteit in en naast de klassen, steeds meer administratief gedoe en inspecties of controles op die administratie (en in mindere mate op het echte les geven), steeds minder vertrouwen en steeds meer inmenging van de ouders en de overheid ... en nu ook nog steeds minder vakantie. Je zou het voor minder voor bekeken gaan houden.

Kortom, ik vrees / hoop dat dit voorstel misschien wel heel "direct" is, al iets minder "duidelijk", nog een stuk minder "doordacht" en bovenal nog heel prematuur ....

Ook dat is dus een gevolg van Direct communiceren: de beperkingen van het voorstel komen even duidelijk naar voor als het voorstel zelf. Je moet er als militant of burger bovendien gewoon voor of tegen zijn, en je moet dat als partij dus ook kunnen accepteren. Grijs kan niet meer. De zomervakantie zal verkort worden, of ze zal niet verkort worden.

Ook daar zal de new look CD&V moeten leren mee leven. Intern debat dat extern aangekondigd wordt, zorgt uiteraard voor intern tegenstrijdige meningen die ook extern geventileerd worden. Zoals in de beste paarse traditie van de open debatcultuur. En zoals Hendrik Bogaert vandaag al illustreert. Ook dat vind ik niet erg. Integendeel, het moet kunnen. Think free. Zoals in deze blog, over Mechelen, Vlaanderen en Europa, ook al jaren gebeurt. Recent nog persoonlijk aangemoedigd door enkele tenoren, waaronder Eric Van Rompuy.

Innesto zijn dus geen echt "nieuwe" wijnscheuten. Het zijn de "vrije" scheuten, die vroeger afgeknipt werden nog voor de dialoog begon (zeg me wat...), en nu wél mogen bloeien van Wouter Beke. En dat is fantastisch nieuws. Het doel moet daarbij wel blijven dat de wijn uit deze scheuten uiteindelijk beter wordt dan de vroegere wijn. Niets zegt dat dit niet zo zal zijn, en procedureel sta ik volledig achter de werkwijze om in open dialoog met alle leden naar teksten te gaan. Maar als je de voorstellen leest, zal de nieuwe wijn blijkbaar toch nog even moeten rijpen. Te jonge wijn mag niet gedronken worden. Hij moet de kans krijgen te liggen, en pas jaren later geopend worden. Ook die tijd mag niet verkort worden, net zo min als de zomervakantie. Dat is vandaag wel duidelijk geworden.

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba