Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

De langere termijn...

Categorie: Blogs 2013 Gepubliceerd: zaterdag 20 april 2013
Facebook Twitter LinkedIn Share

Bruul voor_webstekAls het Claerhof vandaag "af" is, dan is dat de verdienste van mensen die verder dachten dan hun neus lang was, jaren aanslepende onteigeningsprocedures doorworsteld hebben, risico's genomen hebben en resultaat geboekt. En het resultaat mag er zijn: een nieuw en kwaliteitsvol woonproject in hartje Mechelen. Chapeau aan al wie dit mogelijk gemaakt heeft door op iets langere termijn te denken.

Op dezelfde manier hebben we dringend nood aan mensen die de boeterijke binnenstad (een betere term dan autoluw vandaag) herbekijken op langere termijn. Betere signalisatie eerst, vervolgens herbronning over de manier waarop een écht autoluwe binnenstad wordt beleefd. En dan op lange termijn een "future proof" plan uitvoeren waar ruimte is voor alle vervoersmiddelen op hun manier.

Of denk aan de herevaluatie van de GAS aanpak. Ze loopt, tot mijn vreugde, zoals we in de vorige legislatuur al vroegen. De richting die uitgegaan wordt sluit momenteel bovendien nauw aan bij wat ik als oppositieleider in die vorige legislatuur vroeg. Ook daar moet men immers op de langere termijn denken. Dat betekent ook dat periodieke evaluatiemomenten ingepland moeten worden. Want de wereld staat niet stil, overlast verandert van gezicht, en niet alle wantoestanden mogen of kunnen in een GAS kader aangepakt worden.

Misschien wordt het ook stilaan tijd om de roep om een multiconfessionele begraafplaats terug te bekijken. Als we horen dat ongeveer 50% van de allochtone jongeren zich nog steeds niet als "ingeburgerd" beschouwt, is het tijd om het over een andere boeg te gooien. De slogan "werk werk werk" volstaat niet meer. Het leven is meer dan ekonomie, waarden zijn meer dan de hoogte van je bankrekening. Als mensen naar Marokko moeten vliegen om hun dierbaren te begraven, is dat geen goed signaal. Ook daarover moet op langere termijn een redelijke oplossing bedacht worden, die geen "winnaars" of "verliezers" oplevert, maar een redelijke oplossing voor iedereen mogelijk maakt.

De lange termijn. Moeten we de heraanleg van Den Bruul ook niet zo bekijken? Het zal wel een "mooi project" zijn, die geplande eerste faze van de heraanleg van den Bruul. Het zou er nog moeten aan mankeren. Maar dat is de fundamentele vraag niet. De fundamentele vraag is of dit vandaag de topprioriteit moet zijn voor Mechelen. 4,2 Mio euro voor deel 1. Waarbij het eigenlijk enkel om wat opfrissing van de huidige situatie gaat. Das dus minstens 4 keer Plaisance terug in orde brengen én tegelijk de Lamottige brug vervangen. Of een pak kilometers verbeterde voetpaden voor de minder mobielen onder ons (en voor iedereen trouwens). Of een aantal andere projecten die het samenleven verbeteren. Nee, het project van Den Bruul op deze manier uitvoeren, das voor mij niet wat vandaag prioritair moet gebeuren.

In die zin is het "inspraaktraject" in feite ook naast de kwestie. Het project mag wel bijgeschaafd worden (is dat wel zo?), maar niet in vraag gesteld. Dat is natuurlijk geen inspraak.

Heeft er trouwens al iemand nagedacht over de gevolgen op lange termijn van faze 2? Met andere woorden van enerzijds een nieuwe stationswijk, en anderzijds een winkelstraat die tot aan dat station loopt? Volgens mij zou dit wel eens tot gevolg kunnen hebben dat het zwaartepunt van Mechelen van de grote markt en omgeving naar de stationsomgeving verschuift. Met alle gevolgen voor wie nu op één van beide plaatsen woont, zoals de nieuwe bewoners van het Claerhof.

En dan is de circel natuurlijk rond: van Claerhof 2012 tot Claerhof 2022 vereist denken op de langere termijn.

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba