Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

"Smart democracy"

Categorie: Blogs 2013 Gepubliceerd: zaterdag 02 februari 2013
Facebook Twitter LinkedIn Share

gemeenteraad voor_webstekUit de antwoorden op de gemeenteraad, en nu ook uit een kranteninterview met Somers en Hendrickx, blijkt dat er géén verhoging van de onroerende voorheffing of van de personenbelasting komt. En op de gemeenteraad bleek eerder deze week al dat ook de beslissing van het schepencollege om meer geld uit te geven aan cabinetards, wordt ingetrokken. Kortom, twee dreigende vergissingen worden niet uitgevoerd. Gelukkig maar.

Beide onderwerpen waren het thema van een blog op deze webstek in januari. En nee, de recente ommekeer zal zeker niet (alleen) aan mijn twee blogs hierover liggen. Zo belangrijk ben ik niet. Maar die twee blogs maakten wel deel uit van een groot pak negatieve reacties op het dreigend onheil. Dat dit preventieve protest geholpen heeft, is een goede zaak Meer nog, het is een absoluut pleidooi naar het nieuwe schepencollege om sneller transparantie te bieden aan de geïnteresseerde Mechelaars over nakende fundamentele beslissingen.  

Niet iedereen kan echter altijd en over alles perfect geïnformeerd zijn of worden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat minstens de daartoe verkozen gemeenteraadsleden maximaal betrokken worden bij de besluitvorming. En liefst ook de adviesraden, geëngageerde partijbestuursleden of wijkcomités, om maar enkele voorbeelden te geven. Democratie zoals het hoort erkent immers alle vertegenwoordigers van het volk.  Niet om over alles een algemene consensus te krijgen. Politiek gaat nog altijd in essentie over het georganiseerde meningsverschil, consensus kan dus niet anders dan de uitzondering zijn. Maar in politiek moet het er wel om gaan zo goed mogelijke beslissingen te nemen, met een zo breed mogelijk draagvlak.

Wat de begroting betreft, zijn nu bepaalde vergissingen voorkomen. Maar echte transparantie is er nog steeds niet. Waarop gaat men juist besparen? Welke subsidies gaan juist verdwijnen? Als het inderdaad om fundamentele wijzigingen gaat, dringt ook hier een fundamenteel debat zich op. En dat voer je niet met een tiental mensen. Daar moet opnieuw een groter draagvlak voor komen. Om te voorkomen dat men zich opnieuw gaat vergissen. Of erger nog, dat de gemeenteraad zich als een stemmachine ipv als een volksvertegenwoordiging moet gedragen.

Voor meer dan 80,000 inwoners zijn er 43 vertegenwoordigers van het volk verkozen. Als men op zijn minst al deze 43 mensen oprecht en in alle openheid bij de discussie zou betrekken vooraleer definitieve beslissingen te nemen, dan zou dit een goed voorbeeld zijn. Misschien kan de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, die voor het eerst geen deel uit maakt van het schepencollege, hierin het voortouw nemen en er een gewoonte van maken de gemeenteraadsleden vooraf te (laten) informeren over de fundamentele discussies? Het zou een mooi precedent en een illustratie van de "kracht van verandering" zijn. Naast de "smart city", de "smart democracy" als het ware. En met een gouden ipv een zilveren medaille voor Mechelen?

Naast de moeilijke discussie over de begroting, komen er nog een pak andere moeilijke discussies over de toekomst van onze stad. Met beslissingen die telkens opnieuw zo'n serieus draagvlak zullen vergen. Of dacht je dat pakweg de mobiliteitsdiscussie, de discussie over steeds meer camera's, of de discussie over islamitische begraafplaatsen (om maar die voorbeelden te noemen), eenvoudige discussies gaan worden? De rol van de gemeenteraad moet dus meer dan ooit geherwaardeerd worden.

Dat vereist een nieuwe politieke cultuur, met respect en dus inspraak voor alle verkozenen en inspraakorganen. En omgekeerd met de plicht voor iedereen die inspraak wil, zich voldoende te informeren. Want inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Naïef? Ja, misschien. Maar wanneer idealisme en naïviteit als synoniemen worden beschouwd, heeft onze maatschappij een probleem. En niet de idealist die men als naïef bestempelt.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba