Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Geen extra cabinetard-kosten

Categorie: Blogs 2013 Gepubliceerd: zaterdag 26 januari 2013
Facebook Twitter LinkedIn Share

Geld voor_webstekDe voorbije dagen werd, naar aanleiding van een persbericht van de SP.a, verwezen naar uitspraken van mezelf als oppositieleider. En trouwens ook van andere leden van mijn toenmalige CD&V/N-VA fractie. De verwijten vlogen in het rond, “de vroegere oppositie was niet consequent met haar toenmalige uitspraken" (dixit SP.a) en “de SP.a moet zwijgen, want zij waren de herinvoerders van de graaicultuur” (dixit meerderheid). Ik hoorde en las het, en ik keek er naar … met grote droefheid.

6 jaar lange heb ik als fractieleider van het kartel CD&V / N-VA namens beide partijen getracht op een consequente, eerlijke manier oppositie te voeren. Daarbij werd stelselmatig het verspilzuchtige beleid van paars Mechelen aangeklaagd. De kiezer beloonde onze oppositie: CD&V en N-VA werden opgeteld de grootste, en alle zetelende raadsleden die kandideerden, werden herverkozen. Het hoofdthema daarbij was: naar een spaarzaam beleid, contrasterend met het spilzuchtige paarse beleid. Noodgedwongen. Want de kassen waren en zijn leeg.

De nieuwe coalitie engageerde zich daar iets aan te doen. Met besparingen, niet met belastingverhogingen. De eerste toets (verhoging van de kosten voor cabinetards aan de stad) lijkt echter niet meteen geweldig in overeenstemming met die visie. Als de cijfers van de oppositie bevestigd worden, is het juiste antwoord dan ook niet: “SP.a moet zwijgen, want ze hebben zelf ook geld verspild”. Als de cijfers kloppen, is het enige juiste antwoord het herroepen van die beslissing. Zoniet volgt alleen diepe schaamte tov de kiezers die ons het vertrouwen gaven om te besparen.

Als de cijfers kloppen, en de meerderheid wenst er niet op terug te komen, zal hierover alvast op het bestuur van CD&V een hartig woordje gepraat worden. Indien niet door anderen, dan zeker door mezelf. Ons oppositiewoord van 6 jaar lang, én ons programma, moeten nu immers in sterke beleidsdaden worden omgezet. Consequent en eerlijk zijn eindigt niet met de intrede in de meerderheid. En er zijn oplossingen mogelijk, zelfs zonder aan kwaliteit of kwantiteit van medewerkers te moeten inboeten. Een medewerker per fractie ipv per partij bijvoorbeeld. Of statutaire ambtenaren als kabinetsmedewerker kiezen, ipv nieuwe cabinetards aan te werven. Er zijn genoeg bekwame ambtenaren die dit kunnen.

Het is goed dat CD&V mee doet aan het beleid, maar alleen als het om meer gaat dan de postjes “om er bij te zijn”. Het moet er over gaan iets te “doen” voor de Mechelaars. Het moet er om gaan onze stempel mee te drukken op het beleid (hoe weinig ook), om de mensen duidelijk te maken dat CD&V écht nodig is in deze meerderheid. Zo'n CD&V-stempel is er eentje van “zuinig en goed bestuur”: geen belastingverhoging, wel besparingen.

De verhoging van de kosten voor cabinetards (indien correct) is dan ook een steek recht in het hart van onze core business, recht in het hart van ons programma. De waarde van onze deelname aan het bestuur dreigt zo door één symbooldossier meteen onder druk te komen. Dit kunnen we niet aanvaarden. CD&V en de ganse meerderheid moeten het voorbeeld geven. Ten minste indien we terecht van de Mechelaars gaan vragen dat er bespaard wordt.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba