Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Schaf onroerende voorheffing af!

Categorie: Blogs 2013 Gepubliceerd: zaterdag 12 januari 2013
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Geld voor_webstekMet de nieuwe coalitie in Mechelen is er afgesproken iets te doen aan de slechte financiële situatie van de stad. De put van 6 jaar paars-groen lijkt echter dieper dan gevreesd, de situatie precairder dan men vandaag al durft te stellen.

Voeg daarbij dat een nieuwe coalitie natuurlijk ook nieuwe accenten wil kunnen leggen, en je ziet meteen dat de eerste maanden van deze nieuwe coalitie essentieel worden voor de financiële gezondmaking van onze stad.

Belasten of Besparen, is dus de belangrijke keuze die vandaag moet gemaakt worden. Maar zeker even belangrijk is dat politici en ambtenaren efficiënt omspringen met het geld dat ze krijgen, of het nu veel is of weinig.

In die zin is de aankondiging van de nieuwe ploeg in Mechelen dat de bestaande belastingen beter geïnd gaan worden, een goede zaak. Natuurlijk. Maar daarmee zullen we er allicht nog niet komen. Er zal meer nodig zijn om de financiële malaise op te lossen na het 6 jaar durende spilzuchtige paarse beleid. En dan zal de keuze tussen extra belastingen of stevig besparen extra scherp gesteld moeten worden. Zoals CD&V/N-VA 6 jaar lang in oppositie heeft voorspeld.

De keuze tussen besparen of belasten is voor mij eenvoudig: een absolute stop op een (nog) hogere totale belastingdruk. Met de coalitiepartners van vadaag moet dat lukken. Vooral omdat Mechelen al zeer hoge belastingen heeft, zowel wat betreft de personenbelasting (op het inkomen) als wat betreft de onroerende voorheffing (op je huis), de twee belangrijkste inkomensbronnen van de stad.

Geen hogere, misschien wel meer rechtvaardige of doelgerichte belastingen. Even een taboedoorbrekend idee: zou men de onroerende voorheffing niet gewoon kunnen afschaffen en de inkomsten halen uit andere vormen van belastingen (op milieuvervuiling bv)? Iedereen in Vlaanderen lijkt het er immers over eens dat, als er al een belasting op vermogen zou moeten komen, het er hoogstens eentje op de gerealiseerde meerwaarde met dat vermogen mag zijn.  Maar betalen, gewoon omdat je iets bezit, dat wil niemand.... behalve blijkbaar als je een huis bezit. Dan noemt men het plots "onroerende voorheffing" en moet je betalen op dat bezit. In feite onvoorstelbaar. Maar zoals het verhaal van Plato met de schaduwen in de grot: we zijn het allemaal zo gewoon, dat we er ons zelfs geen vragen meer bij stellen.

Afschaffen dus die handel zou ik zeggen. En vervangen door rechtvaardigere belastingen. Alleen: de onroerende voorheffing maakt een dermate groot aandeel uit van de inkomsten van de stad, dat dit niet haalbaar lijkt zonder overgangsmaatregelen. OK. Maar laat ons dan op zijn minst het onrecht niet vergroten, en de onroerende voorheffing al zeker niet verhogen, maar stelselmatig verlagen. Of willen we dat elke Mechelaar met een degelijk huis een "Depardieuke" doet en verhuist?

Enfin, laat dit alles vooral een pleidooi zijn om de belastingen NIET te verhogen in deze crisistijden, maar ze enkel rechtvaardiger te maken. Besparen dus. En dat kan. Want er zit nog behoorlijk wat vet op de soep der uitgaven. Er zijn zeker nog genoeg subsidies die eigenlijk verdoken "hobbysubsidies" zijn: subsidies voor mensen die politici wijs gemaakt hebben dat hun hobby eigelijk in het algemeen belang is, en dat ze er dus subsidies moeten voor krijgen. Jarenlang. Meestal ook zonder ernstige herevaluatie of aan dat criterium van "algemeen belang" nog wel voldaan is. Gewoon, subsidies uit "vanzelfsprekendheid". Daarop kan héél zeker héél wat bespaard worden. Bovendien zullen er minder ambtenaren nodig zijn om deze subsidies uit te keren en op te volgen, wat dus een dubbele financiële winst betekent.

De Chinezen hebben maar één woord voor crisis en opportuniteit. Ze hebben gelijk. Crisissen bieden opportuniteiten voor de toekomst. Aan ons, Mechelaars, om deze zonder taboes te grijpen. Met een CD&V schepen van financiën die het op de hierboven beschreven creatieve manier zou aanpakken, kan CD&V aan iedereen duidelijk maken waarom ze noodzakelijk was in deze coalitie. Niet om den hoop te vergroten, wél om taboes te doorbreken en een gezond financieel beleid uit te tekenen, zonder globale belastingverhoging, en zonder mensen écht pijn te doen in de kerntaken van een stad. En zonder eeuwige privileges in de vorm van "hobbysubsidies" voor sommigen kunstmatig in stand te houden.

Met deze coalitiepartners zou dat moeten lukken. Maar zoals we allemaal weten: the proof of the pudding is in the eating. Benieuwd wat het wordt, hoe geloofwaardig deze coalitie start, of ze inderdaad de belastingen niet verhoogt, en of ze er effectief in lukt te besparen door te focussen op haar kerntaken. Zou ze het taboe van de onroerende voorheffing ook durven aanpakken ... ?

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba