Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Begeestering en vertrouwen.

Categorie: Blogs 2013 Gepubliceerd: maandag 15 juli 2013
Facebook Twitter LinkedIn Share

In het laatste nummer van "Econnet" (magazine van mijn geliefde faculteit Economie te Leuven) las ik dat economisten de samenleving vorm geven, zowel op micro- als macroschaal. De Leuvense handelsingenieur in mij voelde zich zowaar eventjes trots. En toegegeven, de voorbeelden die volgden waren en zijn indrukwekkend. Ondernemers en zakenlui, ethisch gedreven en vooruitgang genererend. Knappe bollen met duurzame welvaart als doel. Terechte fierheid dus.

Maar even later toch ook enige schroom. Want wat is een samenleving, als ze zich beperkt tot het louter economische? De personen in kwestie gaven het zelf aan: ondernemerschap dat zich enkel richt op winst en op zichzelf gekeerd is, is niet het ondernemerschap waar we naartoe moeten. Duurzaamheid, ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemingen die er binnen 200 jaar nog staan, dát is het soort ondernemerschap dat inderdaad de samenleving mee vorm geeft. En dát zijn de ondernemingen waar mensen bij voorkeur een levenslange carrière maken. En dát zijn ook de carrières waar betrokkenen met het meest voldoening op terugblikken. Want je hebt iets betekend voor de ganse maatschappij, door een mooie en ethisch verantwoorde onderneming groot te helpen maken.

Die begeestering hebben we in gans het westen terug nodig. Op alle niveaus.

Op een ogenblik dat het wervend Europese vredesproject om financieel-economische redenen (door stommiteiten die niet eens enkel aan dat Europees project te wijten zijn) onder vuur ligt, moet dat project zich vooral niet verdedigen met louter economische argumenten. Het vredesproject op zich volstaat, zoals het toetreden van tot voor kort oorlogsvoerende landen van ex-Joegoslavië (in opvolging van Frankrijk en Duitsland na WOII) bewijzen.

Op een moment dat inderdaad ontoelaatbare transfers van Vlaanderen naar Wallonië transparanter gemaakt worden, is het tijd voor een wervend Vlaams project dat meer is dan socio-economische rivaliteit met de zuiderburen. Het Vlaanderen van de toekomst, ingebed in een vredelievend Europa, moet gestalte krijgen en uitgebouwd worden. Op de ruïnes van de Ijzerbedevaart, met zijn krachtige en begeesterende boodschap: nooit meer oorlog (in 4 talen...), en met een open blik op de toekomst en de wereld.

Op een ogenblik dat de stadskas leeg is moeten opnieuw wervende Mechelse projecten de schoonheid van onze stad en haar bewoners omzetten in dynamische dadenkracht. Een tiental jaar geleden werden de onveiligheid, de verloedering en de discriminatie tussen de onderwijsnetten aangepakt in een door de ganse stad gedragen project, met positief resultaat zoveel jaren later. Vandaag kan de Cavalcade misschien een eerste impuls geven. Maar vooral nieuwe, langdurige en strategische projecten moeten ons leiden om de uitdagingen van de toekomst samen aan te pakken. Zoals Mechelen als klimaatvriendelijke en multireligieuze stad van de toekomst uitbouwen, waar respect voor de ander en de historische waarden en tradities van onze stad vanzelfsprekend zijn, en waar deze waarden en tradities niet beletten dat iedereen er zich thuis voelt, zonder zijn eigenheid te moeten prijs geven.

Begeestering van en vertrouwen tussen mensen vervangt in zo'n wereld de loutere economische strijd en de rechtregeltjes die het gebrek aan vertrouwen moeten maskeren. Ik weet het, zo'n wereld van begeestering en vertrouwen is een droom. Niet "maar" een droom, maar wel een droom. Wie niet droomt, leeft niet, en wordt even zo goed met de werkelijkheid geconfronteerd. Meer nog, wie niet droomt, verwezenlijkt zeker nooit het ondenkbare. Zonder dromen, geen Columbus, geen Martin Luther King, geen Armstrong op de maan. Of zoals Churchill het zo mooi verwoordde: "The idiot didn't know it was impossible. So he did it".

Laat ons dus maar dromen van begeestering en vertrouwen, laat ons zelf in onze job, familie en vriendenkring die begeestering koesteren en dat vertrouwen geven. Wie weet kunnen we dan ooit in een magazine schrijven dat niet alleen economisten, maar vooral die twee woorden de samenleving vorm geven, op micro- en macroschaal: begeestering en vertrouwen. 

Al heeft dan toch een handelsingenieur uit het Mechelse daar een kleine aanzet voor gegeven. Komaan dus Econnet, schrijven maar ! ;-)

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba