Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Fiscaliteit voor dummies ?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zaterdag 22 november 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: ...Zie jij ook steeds minder de bomen door het bos van de discussie over de fiscaliteit? Nochtans, zo prinicipieel moeilijk is het allemaal niet. Ten minste, als men bereid is het voorstel van Wouter Torfs te volgen, een wit blad te nemen en zonder tijdsdrul een structurele hervorming door te voeren.

Laat ons dat dus zelf ook eens proberen, zo'n wit blad. En het eenvoudig houden.

De eerste vraag is dan: op welke manieren betalen we belastingen aan de staat ? (Een tweede vraag is of de staat te veel, te weinig of net genoeg vraagt, en of de staat daarvoor in ruil voldoende dienstverlening en rechtvaardigheid  teruggeeft. Maar die tweede vraag zou ik even willen parkeren. Omwille van de eenvoud beperken we ons tot : hoe betalen we).

Laat ons beginnen met het vermogen. Bezit je iets? Heb je wat kleren, een tafel en wat stoelen, misschien een schilderij of een spaarboekje, wie weet zelfs een eigen huis? Wel, dat bezit, dat is "vermogen". En sommigen vinden dat mensen moeten betalen op dat vermogen. Betalen, gewoon omdat je iets bezit. Dat heet "vermogensbelasting". En vergis je niet, zo'n vermogensbelasting bestaat wel degelijk al, ruimschoots zelfs. Denk maar aan de belastingen op het familiebezit bij een overlijden (erfenisbelastingen) of de belastingen op onroerend goed via het "kadastraal inkomen", ook voor je eerste eigen huis.

Maar we betalen uiteraard niet enkel op ons bezit. We betalen ook op de meerwaarde die we zelf creëren, via arbeid of via vermogen (Laat ons de uitkeringen (werkloosheid, pensioen) voor de eenvoud hierbij even integreren binnen de categorie "toegevoegde waarde door arbeid", ook al betaalt iemand met een uitkering simplistisch uitgedrukt toch maar belasting aan de overheid op de uitkering die zij zelf betaalt). We betalen dus belasting op meerwaarde uit arbeid en belasting op meerwaarde uit vermogen. Historisch is de belasting op arbeid hoger dan deze op meerwaarde uit vermogen. En het is daarover dat het gaat in de discussie over meerwaardebelasting. Jammer genoeg wordt die discussie nogal simplistisch en populistisch gevoerd, maar daarover later meer.

We betalen dus op ons bezit en op wat we zelf aan meerwaarde creëren via arbeid of vermogen. Maar we betalen ook op wat anderen aan meerwaarde gecreëerd hebben, met name wanneer we consumeren of investeren. Als je op restaurant gaat, betaal je BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde) omdat de uitbater afzonderlijke ingrediënten tot een leuk gerecht heeft omgetoverd. En als je investeert in een nieuw bedrijfsgebouw, betaal je BTW omdat de aannemer afzonderlijke componenten tot een mooi gebouw heeft verbouwd. Dus ook als we consumeren of investeren, maw als we het geld dat we overhouden opsouperen, betalen we nog eens belastingen: BTW.

En daar nijpt uiteraard het "simplistisch" schoentje van de meerwaardebelasting. Als je iemand die investeert in een bedrijf en bij die investering dus BTW betaalt, nadien nog eens belast als hij met die investering winsten maakt, dan wordt geld uitgeven om te investeren 2 keer belast en geld uitgeven om te consumeren slechts één keer. En ik denk niet dat we als maatschappij investeren moeten ontmoedigen. In die zin is de meerwaardebelasting op het geld dat die investeringen mogelijk maakt dus contra-productief.

Wil dat zeggen dat elke meerwaardebelasting verwerpelijk is? Nee, natuurlijk niet. Iemand die niet in de échte economie investeert, die niet gelooft in de toekomst van een bedrijf maar er op speculeert, die mag uiteraard wél belast worden. Bijvoorbeeld iemand die binnen de maand eenzelfde aandeel koopt en verkoopt zou daar kunnen op belast worden. Maar dat is dan een speculatietaks, geen meerwaardebelasting. Dat onderscheid moet écht gemaakt worden. Dat gebeurt vandaag te weinig. En daarom heb ik het zéér moeilijk met de algemene meerwaardebelasting op vermogens.

Maar dit ter zijde. We gingen een wit blad nemen en beginnen schrijven.

Los van ideologie, zou je dan toch moeten vast stellen dat de "tax-shift" die men nodig heeft om arbeid goedkoper te maken niet alleenstaand mag zijn. Wat voor zin heeft het om puur bezit te belasten? Afschaffen denk ik dan. En dus komen we op 2 belastingen die naar beneden gaan (belasting op meerwaarde uit arbeid) of zelfs afgeschaft worden (erfenisrecht, onroerende voorheffing, kortom alles wat belasting op puur bezit is). Als we even veronderstellen dat de inkomsten voor de staat even hoog moeten blijven, gaan we dus moeten hogere BTW tarieven hanteren en een speculatietaks invoeren. De andere meerwaardebelastingen zou ik omwille van het hoger vermelde investeringsverhaal niet toepassen.

Als we het er over eens zijn dat we bezit beter niet belasten, arbeid minder belasten, vermogensmeerwaardebelastingen beperken tot de speculatietaks en BTW op consumptie verhogen, pas dan kan de tweede discussie starten: hoe hoog moeten die belastingen in totaal zijn, welk ongewenst gedrag willen we ontmoedigen (bv milieuheffingen) en welke rechtvaardigheidsagenda willen we uitvoeren (bv hogere BTW op luxeproducten en lagere op essentiële producten of diensten).

Vandaag wordt die tweede discussie echter té veel vermengd met de logica van de eerste discussie over "waaruit" de staat best het geld haalt. Als we die twee discussie al eens zouden los koppelen, misschien wordt het dan allemaal snel helderder. En kan de fiscale hervorming écht starten.

Good luck !

Staken voor confederalisme?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zondag 02 november 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Staken...Klimatologisch is het al een hete herfst. Als het van de socialistische oppositie en de vakbonden af hangt wordt het ook sociaal allicht nog een hete herfst. Staken als democratisch recht en als wapen om de eigen machtspositie in de onderhandelingen te versterken: het is van alle tijden, en het moet kunnen als het nodig is.

Maar staken is altijd een nederlaag. Wie staakt bewijst op straat zijn zwakte daar waar de macht écht uitgeoefend wordt. Diegene  tegen wie de staking gericht is wordt er uiteraard ook niet beter van, geen enkel bedrijf, noch de economie van ons land. Je moet met...

Lees meer: Staken...

hersenspoeling of sensibilisering?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zondag 28 september 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: ...Overtuigen. Daar gaat het in wezen om in de politiek. Mensen overtuigen van je gelijk. Mensen overtuigen dat hetgene dat je voor ogen hebt, het beste is voor de maatschappij in zijn geheel. En hopen dat je hen meteen ook overtuigt dat dit voor hen het beste is, zodat ze volgen of participeren.

Je kan dat doen doorheen een gesprek op café. Of je kan dat doen door megacampagnes te voeren. Het gebruik van massamedia om mensen te overtuigen is daarbij niet meer weg te denken. En wordt gebruikt door velerlei instanties. Maar blijkbaar interpreteren we de kwalificatie van het...

Lees meer: ...

Slechts 15 uur werken : kunnen we dat wel aan?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zaterdag 13 september 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Slechts...Thomas Pikkety is out. Rutger Bregman is in. Op één week in ongeveer elk medium verschenen. De nieuwe Messias, jong (26) en met ideeën "out of the box". Allen daarheen.

We kunnen er eens mee lachen, we moeten het relativeren, maar al bij al is het ook goed nieuws. Ondanks de plotse overdrijvingen : de nieuwe rages rond nieuwe en jongere denkers is geen slechte zaak. Niet dat ze meteen een "nieuw groot verhaal" brengen. Maar ze geven wel nieuwe aanzetten om dat prachtige grote verhaal dat we in het westen aan het schrijven zijn, tientallen jaren van democratie en vrede, met...

Lees meer: Slechts...

Een weekje inleven: mag het wat meer zijn?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: vrijdag 15 augustus 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Lees meer: Een...In Mechelen gaan sommige politici een week in armoede leven, om zich “in te leven” in de armoede. Ik durf er van uit gaan dat ze dit goedbedoeld doen, en niet voor de show. Maar écht inleven zal er niet bij zijn.  Want de uitzichtloosheid van échte armen zullen ze niet ervaren: voor deze politici eindigt de armoede na een week, en dat weten ze maar al te best. En laat het nu net die uitzichtloosheid, gecombineerd met de sociale isolatie zijn, die de armoede zo verschrikkelijk maakt voor de écht armen, en waar het beleid de grootste aandacht...

Lees meer: Een...

The duty to propose

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: maandag 28 juli 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: The duty...

Na deze regeringsvorming is het overduidelijk dat België er in de toekomst anders zal uitzien dan vandaag. Zoals ook de toekomst van de provincies er anders zal uit zien dan vandaag. En dat is goed nieuws.

Misschien evolueren we zelfs stilletjes en via de feiten naar de gedroomde situatie, waarbij er slechts 3 niveaus van structurele overheden meer over blijven ("mijn gemeente of stad" voor bevoegdheden als voetpaden of wijkwerking (vb Mechelen), "mijn gemeenschap" voor bevoegdheden als onderwijs, cultuur of lokale economie (vb Vlaanderen) , en "mijn staatsstructuur" voor bevoegdheden die grootschaligheid en pure wereldmacht vereisen, zoals milieu, leger of diplomatie (vb Europa). Met de vrijheid om bottom-up te...

Lees meer: The duty...

Wie de toekomst ervaart als tegenwind, loopt meestal in de verkeerde richting

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: maandag 09 juni 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Wie de...Soms moet een mens de zaken die vanzelfsprekend lijken toch in vraag durven stellen. Ze eens durven omgooien. En dat ook doen. (Mijn slogan tussen 2004 en 2009 was niet voor niets "denken, durven, doen, nadien door een niet onbelangrijke partij overgenomen ;-)). Dat is exact wat ik verhoop van de nieuwe Vlaamse regering met het vroegere Vlaamse kartel, de partijen CD&V en N-VA: dat ze de zaken verstandig omgooien.

Dat heeft niets, maar dan ook niets met rechts of links te maken. Dat heeft te maken met het durven verlaten van de vanzelfsprekende paden, zonder nodeloos weg te gooien wat goed...

Lees meer: Wie de...

Scheiding van middenveld en staat

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: donderdag 29 mei 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: ...Ooit echt meegemaakt: een lokaal Mechels verkozene van de toenmalige CVP die tegen me beweerde (toen ik lokaal voorzitter was) dat ze geen CVP-mandataris was, maar een ACW-mandataris, die even goed op de lijst van Agalev had kunnen verkozen worden. Die uitspraak viel bovendien op een moment dat we als CVP-afdeling Mechelen bloeiden en groeiden, en er stilaan in lukten de vrijwilligers oprecht inspraak te geven. CVP-vrijwilligers dus. Die wel geholpen hadden om betrokkene via de CVP verkozen te krijgen, maar in ruil blijkbaar geen CVP-verkozene kregen, maar een verkozene van een organisatie die niet deelnam aan de verkiezingen.

Aan die anekdote moest...

Lees meer: ...

Respect

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zaterdag 17 mei 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: RespectDeze blog kan niet anders dan heel even stil staan bij het overlijden van één van de grootste politici van de voorbije periode. Jean-Luc Dehaene was een monument. Een fenomeen. Een sterk politicus, uitgaand van het algemeen belang, en strevend naar het maximaal haalbare. Respect.

Het was ook een rationeel man. Daarom, misschien zelfs als eerbetoon, ook in deze blog een poging om de ratio te behouden in de verhitte discussies. Bijvoorbeeld als het gaat over "centen of procenten".

Uit tal van berekeningen zou moeten blijken dat door bepaalde voorstellen de verschillen tussen rijk en arm groter worden. Daarbij wordt dan...

Lees meer: Respect

Keuze?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zaterdag 10 mei 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Guido Lauwaert schreef eind april in Knack On-line: "entertainment heeft alle ideologieën verdrongen". Het deed me denken aan de gewillige slogan dat we "voor mensen moeten stemmen ipv voor partijen".

Bedoelen we dan dat we voor entertainment moeten stemmen als we zeggen dat we voor mensen ipv voor partijen moeten stemmen? Staan partijen nog wel voor hun ene ideologie. Of interpreteren de mensen van die partijen in hun concretisering van de ideologie de visie zo uiteenlopend, dat er geen lijn meer in te trekken valt?

Er zijn zeker signalen in die richting. Mijn vorige blog hield ik een vurig pleidooi om alle quota...

Lees meer: Keuze?

Hoe kan discriminatie ooit "positief" zijn?

Categorie: Blogs 2014
Gepubliceerd: zaterdag 26 april 2014
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Hoe kan...1830. Een vrouw en een man willen allebei schepen van hun stad worden. De man wordt gekozen, de vrouw wordt geweigerd. Op basis van haar geslacht. Discriminatie door sexisme.

2014. Een vrouw en een man willen allebei schepen van hun stad worden. De vrouw wordt gekozen, de man wordt geweigerd. Op basis van zijn geslacht. Discriminatie door quota.

Geval één hebben we 150 jaar bestreden. Tot er eindelijk gelijke kansen en rechten waren.

Geval twee noemen we "positieve discriminatie" (een contradictio in terminis) en zouden we blijkbaar moeten toejuichen. Omdat we quota hanteren.

Meer nog, geval twee werd inmiddels uitgebreid:

Lees meer: Hoe kan...

¬© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba