Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Het jaar van ..... de man van het jaar

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: dinsdag 29 december 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Het jaar...Natuurlijk was 2015 eerst en vooral het jaar van de angst. Angst voor terreur in Europa. Angst voor vluchtelingen. Angst voor verkeersdoden. Angst voor de taxshift. Angst voor de hoge pensioenleeftijd. Angst voor vanalles. Af en toe leek er een kans te zijn dat het ook het jaar van de hoop werd. Velen hebben zich als "Charlie" geout. Zonder schroom. Tot het allemaal wat dichter bij kwam, in concertzalen en voetbalstadions. Dan bleek de angst al snel groter dan de hoop. Toch maar het jaar van de angst dus?

Misschien was het ook wel het jaar van de hypocrisie. Charlie gold immers blijkbaar alleen voor "politiek correcte" beledigingen. Vraag het maar aan Raman.... hij beledigde domweg een aantal bevolkingsgroepen, en moest vervolgens door het slijk. Ik ben er (jammer genoeg) nochtans zeker van dat Raman en heel wat Buffalo's zijn uitspraken ook "grappig" vonden. De ene grappige of smakeloze belediging moet absoluut kunnen, en de andere mag vooral niet. Echt consequent kan je dat niet noemen.

Trouwens, die selectiviteit in de drang naar vrije meningsuiting gold niet enkel voor "humor". Het was ook het jaar van de inhoudelijke taboes. Het jaar waarin meer en meer de eenheidsgedachte van enkele dominante figuren of strekkingen in de media wordt opgevoerd als enige verdedigbare gedachte. En waar die eenheidsgedachte ook streng bewaakt wordt. Waar bijgevolg al de anderen als "irrelevant" worden bestempeld. Waar kritisch nadenken in het beste geval op gehoon wordt onthaald, in het slechtste geval op uitsluiting uit het debat. Waar hersenspoeling stilaan overheidscommunicatie wordt genoemd. Waar Charlie niet bestaat voor aartsbisschoppen die over Euthanasie nadenken. Niet bestaat voor mensen die denken dat 98% van de mensen te vertrouwen is, en dat het net die 98% betrouwbaren zijn die "gepakt worden" door de steeds strengere regels, en de daarbij horende controles en straffen. Waar een simplistisch "streng-strenger-strengst denken" dus nog de enige maatschappelijke norm mag zijn. Waar Charlie niet bestaat voor hen die vinden dat als gemengd onderwijs slecht is voor jongens, misschien ook de kans op gescheiden onderwijs terug moet gegeven worden. Waar Charlie niet bestaat voor wie weet wat de economische wetenschap zegt en daar ook voor uit komt als het een "inconvenient truth" is. Waar Charlie niet bestaat voor dommerikken als Raman, maar ook niet voor al wie nog zelf puur rationeel en geïnformeerd nadenkt en (dus) niet tot het groepsdenken van de BV's behoort.

Het jaar van de angst, de hypocrisie of het eenheidsdenken? Zeker ook het jaar van de achterdocht tov onze medemens. Mensen zijn tegenwoordig per definitie verdacht. In het voetbalstadion word je gefouilleerd. Zelfs door mensen die je persoonlijk en privé kent. Want je zou eens een verdoken bommenlegger moeten zijn. Iedereen verdacht. In de eigen auto moet je blazen, zonder huiszoekingsbevel. Iedereen verdacht. Blazen. Permanent word je gefilmd door camera's. Want "als je niets te verbergen hebt, kan dat toch geen kwaad". Iedereen verdacht én gecontroleerd. En bij alle miserie van de vluchtelingen gaan we er vlotjes van uit dat er wel een hoop terroristen zullen tussen zitten. Meteen: alle vluchtelingen verdacht. Waarbij we het in één moeite normaal gingen vinden dat onze privacy aan diggelen wordt geslagen door tal van controles. Of om het met zo'n geweldige plattitude te zeggen: tegelijk dus ook het jaar waarin de terroristen eigenlijk wonnen.

Of toch het jaar van de hoop? Op de valreep? Misschien toch. Een voorbeeld ter illustratie: het euthanasiedebat nav de uitspraken van aartsbisschop De Kesel.

De berichtgeving over de uitspraken van De Kesel rond euthanasie was inderdaad in eerste instantie weer bedroevend. Men rukt de uitspraken eerst uit de context, interpreteert ze dan zelf, en veroordeelt vervolgens streng die uitspraak, als rasechte "old time comrads" uit de beste communistische traditie. De ene na de andere tegenstander mocht vervolgens komen uitleggen hoe schandalig en eigenlijk irrelevant die uitspraken wel waren. Bovendien niet gespeend van juridische onjuistheid, onjuistheid die bovendien niet werd tegengesproken.
En toen, plots, kwam de hoop. De hoop op een eerlijk debat, met een degelijk interview van een bekwaam en genuanceerd bestuurder als Peter De Gadt. Maar ook andere mensen zijn opgestaan. De open brief van tientallen professoren over euthanasie voor psychisch lijden, enige tijd terug, was al een eerste aanzet. Over de uitspraken van De Kesel hebben een aantal mensen de juridische fouten van sommige politici aan de kaak gesteld. Mensen hebben ook durven zeggen dat bestuurders van instellingen, net als artsen, voor hen een eigen geweten mogen hebben en naleven. Mensen hebben opiniestukken geschreven in kranten om te duiden dat er geen eenheidsgedachte moet zijn. Kortom, er is alvast voor dit thema een tegenbeweging tegen de eenheidsgedachte aan het komen. Er blijkt echt nog hoop te zijn voor de vrije gedachte.

En zo kom ik bij mijn "man van het jaar". Voor mij is dat iemand die er mee voor gezorgd heeft dat alvast wat betreft de vrije meningsuiting het inderdaad een klein beetje een jaar van de "hoop in donkere tijden" is geworden. Iemand die ooit als nar werd weggezet. Iemand die ooit als politicus niet kon bereiken wat hij wou. Maar iemand die als rector van de KUL deze universiteit terug midden in het maatschappelijk debat heeft gebracht, en die geregeld de gevestigde gedachten durft challengen. Hij doet dat op een manier die de media waarderen. Niet verzuurd, en toch to the point. In tweets, maar tweets die vaak ingebed zijn in een genuanceerde en doorwrochte column. Niet te geleerd, maar wel altijd gefundeerd, zoals het vanuit een universtiteit ook hoort.

Misschien was het wel gewoon het jaar van Rik Torfs, maar weten we het alleen nog niet. Omdat het zo moeilijk is de man in een tweet te vatten. Tenzij ingebed in deze blog? Het proberen waard. Voor mij is hij hoe dan ook de man van het jaar. Omdat geen enkele angst, geen enkele hypocrisie, geen enkele achterdocht en geen enkele eenheidsgedachte de vrije gedachte mag beletten. En omdat hij daar de perfecte verdediger en belichaming van is.

 

Hoe het groeide.

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zaterdag 31 oktober 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Hoe het...

Een tijd geleden werd in een ver land de “Health-watch” (HW) gelanceerd. Een mooi instrument om je gezondheid te bewaken. Alle gegevens over je gezondheid kunnen door een app on-line naar de dokter of spoed verstuurd worden. Meteen weet elke bewoner dan preventief hoe het met zijn of haar gezondheid staat, of kan een ambulance bij een acute ziekte of bij een ongeval tijdig naar de plaats rijden waar de betrokkene zich bevond. Een schitterende zaak.

Natuurlijk wou de overheid van dat land zo’n positief gegeven voor haar burgers stimuleren. Trouwens, uiteindelijk kon zo ook op de ziekteverzekering veel geld...

Lees meer: Hoe het...

Taxshift of Wereldoorlog?

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zondag 18 oktober 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Taxshift...Ooit zo'n programma gezien van verwende rijke pubers in de USA? De ene kwaad omdat de pool party van de andere meer in champagne baadde, en de andere kwaad omdat de ene een Ferrari kreeg en zij 'maar' een Porsche. En meer van dat fraais. Een normale mens kan er alleen maar bij schuddebollen van onbegrip. En eigenlijk ook een beetje van ergernis over, en angst voor die kinderen tegelijk. Want "Wat moet daar van komen".... van zo'n verwende wichten en gastjes.

Beeld je nu eens in dat je honger hebt in Afrika, en je hoort de discussies in dit landje. Over...

Lees meer: Taxshift...

Van Vadertje staat tot Moedertje kloek

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zaterdag 19 september 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Van...Men heeft er twee professoren bijgehaald (een man én een vrouw natuurlijk, in deze tijden van gelijkheid moet dat zo). En zij bevestigen het: er is wel degelijk een verschil, van kindsbeen af, tussen jongens en meisjes. Schrikbarend nieuws toch? Gelukkig wordt dit onthutsende nieuws ook wat gerelativeerd: we mogen niet in veralgemeningen vallen. Maar volgens de profs is de meest vrouwelijke jongen toch nog altijd minder vrouwelijk dan de meest mannelijke vrouw (en omgekeerd). Jongens zitten competitiever in elkaar, zoeken de grenzen op, en denken "hoe kan ik je aan". Meisjes zitten meer in het groepsdenken, zijn "inschikkelijker" binnen...

Lees meer: Van...

De taxshift als opwarmertje in een economische, politieke en sociale match op wereldniveau

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zondag 09 augustus 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Bij verkiezingen winnen vaak die partijen of personen die zeggen dat "het" gaat veranderen. Denk maar aan "Met deze man wordt het anders" (monsterscore Leo Tindemans), en meer recent "De kracht van verandering" (monsterscore Bart De Wever). Toch zijn mensen van nature uit heel vaak risico-avert, en houden ze er niet van "ongevraagde" veranderingen te moeten ondergaan. Dat is zo in bedrijven, dat is zo in de maatschappij.

Wat leert ons dat? Dat mensen wellicht vaak kiezen voor de verandering van de andere, maar niet van zichzelf. Grote veranderingen impacteren echter meestal iedereen. En dus is het soms even schrikken voor de "kiezers...

Lees meer: De...

Wir wissen es !

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zondag 28 juni 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Wir...Eerder deze week: 2 jonge moslims vertellen vol enthousiasme op café Corsari over hun Ramadan. Overtuiging doorspekt met zelfrelativering en humor. Verdraagzaam, diep gelovig en blijvend respectvol.

Eén dag later: moord op vrijdag tijdens de Ramadan en in naam van de Islam. Diezelfde Islam kan ook wreed, goddeloos en respectloos zijn. Dramatisch voor de getroffen families, voor de cohesie in de betrokken landen en voor de economische welvaar aldaar. Maar hoe erg ook voor zovele vrome moslims, die opnieuw een slag in het gezicht krijgen.

Ook eerder deze week: een betoging in Griekenland van wanhopige Grieken, om als land en burgers...

Lees meer: Wir...

Samen op weg naar Mars

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zaterdag 16 mei 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Alleen al de woorden "I have a dream" deed mensen aan de lippen van Martin Luther King plakken, en hem volgen. En toen Kennedy aankondigde dat hij binnen het decennium een mens op de maan wilde zetten, heeft ook die droom een pak slimme mensen en een ganse natie gemotiveerd en gemobiliseerd. Welke droom maakt ons vandaag sterker? Waar blijft de man op Mars?

Erger nog: waar hebben we het toekomstoptimisme verloren. Wanneer zijn we (om de schrijver Eggers te citeren) gestopt met verder te mikken dan het uitvinden van een app om een parkeerplaats te vinden? En wanneer hebben...

Lees meer: Samen op...

De nieuwe sociale strijd heet: tijd

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: dinsdag 21 april 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Enkele dagen terug zagen we plots twee campers staan in de buurt. Al snel bleek dat de "inschrijvingen" voor het buurtschooltje gingen starten. Ook bij Martine op school kwamen de eerste ouders al dagen vooraf aankloppen om te overnachten. Kinderen inschrijven in een school naar de keuze van de ouders: de regels voor "gelijke behandeling" en de manier van financieren lijken dit niet langer mogelijk te maken voor wie ook nog moet gaan werken.

Voor mijn generatie is dat wel even wennen. Wij gingen naar de school die onze ouders kozen. Punt uit. Weinig regeltjes, weinig gedoe, mensen kozen een school...

Lees meer: De...

Een kleine vergelijking.

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zaterdag 14 maart 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: Een...Laat ons even veronderstellen dat het verschil in gedrag (luiheid of werklust bijvoorbeeld) niet door de genen van de ene Europeaan in vergelijking met die van de andere veroorzaakt is. "De Griek" is door zijn natuur en genen dus niet per definitie luier dan "de Duitser".

Dan wordt het verschil in welvaartscreatie tussen vergelijkbare landen met andere woorden veroorzaakt door de structuren en de tradities, die op hun beurt politieke keuzes vertalen.

 

Welaan dan, twee vragen:

  1. Zowel qua traditie als qua structuren zijn Wallonië of pakweg Spanje meer socialistisch, linkser, dan Vlaanderen.
    Vraag: zijn er minder armen of werklozen in Wallonië of...

Lees meer: Een...

Speculatietaks of vermogensmeerwaardebelasting?

Categorie: Blogs 2015
Gepubliceerd: zaterdag 24 januari 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Lees meer: ...Bedrog moet er uit. Van de Vlaamse horeca tot de Griekse woonsector. Een goeie Dash is nodig. Of Vanish. Witter dan wit. En als een sector daar dan onder lijdt, moet die sector geholpen worden. Maar helpen kan nooit zijn: het bedrog bestendigen, tolereren, goedpraten. Bedrog is en blijft bedrog. Van Mechelen tot Athene.

Zo. Dat moest er even af. En de eerste extra inkomsten voor de begrotingscontrole zijn daarmee ook al gevonden.

Maar alle gekheid op een stokje: sinds de blog van 22 november hieronder is er toch enige positieve evolutie waar te nemen op het speelveld van de...

Lees meer: ...

¬© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba