Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Speculatietaks of vermogensmeerwaardebelasting?

Categorie: Blogs 2015 Gepubliceerd: zaterdag 24 januari 2015
Facebook Twitter LinkedIn Share

Geld 2 voor webstekBedrog moet er uit. Van de Vlaamse horeca tot de Griekse woonsector. Een goeie Dash is nodig. Of Vanish. Witter dan wit. En als een sector daar dan onder lijdt, moet die sector geholpen worden. Maar helpen kan nooit zijn: het bedrog bestendigen, tolereren, goedpraten. Bedrog is en blijft bedrog. Van Mechelen tot Athene.

Zo. Dat moest er even af. En de eerste extra inkomsten voor de begrotingscontrole zijn daarmee ook al gevonden.

Maar alle gekheid op een stokje: sinds de blog van 22 november hieronder is er toch enige positieve evolutie waar te nemen op het speelveld van de belastinggoeroes. Dat er op de lonen minder belasting moet komen, blijft bijvoorbeeld (gelukkig maar) voor iedereen duidelijk. Dat de BTW een goed instrument is, daar zie ik ons stilaan ook nog wel landen (als je ziet dat extra besparen op ambtenarenzaken voor, jawel, N-VA niet verdedigbaar lijkt, aanpassingen aan de sociale zekerheid een njet van CD&V krijgen en belastingverhogingen van oVLD niet mogen, schiet in feite alleen die BTW over om iedereen zonder gezichtsverlies extra geld en inkomsten voor de staat te laten bepleiten).

Maar wat dan met de gewenste of vermaledijde vermogens meerwaardebelasting? Ja, wat daarmee? Bestaat ze nog? Dan is de eerste vraag: what's in a name. Ik schreef het hier eerder al, een slimme speculatietaks is geen probleem op zich, een blinde vermogens meerwaardebelasting is dat wél. En het lijkt er stilaan op dat de speculatietaks wel eens de landingspiste zou kunnen worden. Laat het ons hopen, in naam van het gezond verstand. De vakbonden kunnen het dan een vermogensmeerwaardebelasting noemen (en dus "winnen", het ego van die mensen heeft ook zijn belang). De andere partijen kunnen het een speculatietaks noemen (en dus ook "winnen", het ego van die mensen heeft ook zijn belang). Bovendien is een slimme speculatietaks ook inherent niet eens zo slecht: hij is niet groeiremmend, en goed vopr de langere termijn. Iedereen gelukkig?

Iemand zal natuurlijk wel het gelach moeten betalen. De speculant dus. En ook dat is niet eens zo erg. Speculanten werken immers op korte termijn. En dat is niet zo goed voor de reële economie. Waarom? Als de aandeelhouders, de eigenaars van een bedrijf dus, met zijn allen op korte termijn speculeren, krijg je uiteraard ook een management (of nog erger: ook een raad van bestuur) die op korte termijn werkt. Waanzinnige management bonussen op kwartaalresultaten gaan hand in hand met speculatie op aandelen op korte termijn. En beiden versterken elkaar. Met als gevolg dat de korte termijn het wint op de lange, dat duurzaamheid in commerciële bedrijven onbestaande dreigt te worden en dat innovatie vaak niet in de diepte uitgwerkt kan worden.

Aandeelhouders die als een "goeie huisvader" aandelen jarenlang houden, willen daarentegen het bedrijf net op lange termijn en op een duurzame manier zien groeien. Dat is een goeie zaak. En ja, dan kan je in de loop der jaren al eens van aandeelhouderschap veranderen als bv. Philips het op een moment slecht zou doen en Siemens goed, of omgekeerd. Maar je verandert niet dagelijks of zelfs wekelijks van aandeelhouderschap, want dan ben je als mede-eigenaar van zo'n bedrijf niet met de toekomst van het bedrijf bezig, maar met korte-termijnwinst en hoger risico. En zo werkt een "goeie huisvader" niet.

Als maatschappij moeten we het lange termijn denken van de "goede huisvader" terug aanmoedigen, en duurzame groei van bedrijven stimuleren. Een belasting op (de meerwaarde van) zo'n lange termijn engagement is dus uit den boze. Een blinde vermogensmeerwaardebelasting is niet na te streven. Maar een speculatietaks, die het korte termijn denken ontmoedigt en de duurzaamheid bevordert, daar moet over gesproken kunnen worden. En als dat dan kan gebeuren op een manier dat iedereen aan de achterban kan zeggen "gewonnen" te hebben, dan lijkt me dit zelfs een haalbare kaart.

Het wordt een boeiende lente. Hopelijk ook eentje met gezond verstand.

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba