Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Missie en visie

Facebook Twitter LinkedIn Share

 

Onze missie:

–Wij willen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat
vanuit een waardengebonden invalshoek,
en zo de maatschappelijke opinievorming beïnvloeden.

–Onze invalshoek is dus niet neutraal,
maar expliciet waardengebonden.

–Daarbij vertrekken we bottom-up,
vanuit de waarden van de deelnemers,
en zijn we onafhankelijk van alle instituten, organisaties of politieke partijen.

 

Onze visie :

–Op middellange termijn (3 - 5 jaar) moet de denktank gerespecteerd en erkend worden
als een groep van mensen die, onafhankelijk van het partijpolitieke landschap, instituten of organisaties,
een kwalitatieve bijdrage (nut,zin en meerwaarde) leveren
tot het maatschappelijk leven en de maatschappelijke besluitvorming in Mechelen .

Waar nodig houden we rekening met de omgevingsfactoren buiten Mechelen.

–De denktank start vanuit Mechelen, en kan na verloop van tijd groeien,
bijvoorbeeld door met gelijkaardigegroepen in andere steden een netwerk te vormen.

In dat geval zal ook op de andere niveaus (Vlaanderen, Europa,...)
het maatschappelijk debat beïnvloed worden.

–We willen daarbij kritisch nadenken;
zonder remmingen,
dus ook over "vanzelfsprekendheden" , "taboes" of "nieuwe evoluties".

 © Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba