Login
Facebook Twitter LinkedIn Share

Raak-gezegd-of-geschreven
   "Vaagheid is het masker van de leugen"

     

Historiek van de politieke stappen

Facebook Twitter LinkedIn Share

Gisteren

 • Ben ik wijkvoorzitter, secretaris, en afdelingsvoorzitter in CD&V Mechelen geweest. Een vrijwillig en onbetaald engagement van meer dan 15 jaar.
 • Heb ik samen met Luc Van den Brande en John Cordier het coalitieakkoord onderhandeld dat Mechelen tussen 2000 en 2006 terug op de kaart zette.
 • Gaf ik in 2004 met succes de vrijwilligers een stem in de historische voorzittersverkiezingen van CD&V met Jo Vandeurzen (54%), Pieter De Crem (35%) en Karel Van Butsel (11%).
 • Was ik lijsttrekker voor CD&V/N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, waarbij ik een sterk duo mocht vormen met Inge Vervotte, en bij mijn eerste echte verkiezing bijna 3000 individuele voorkeurstemmen behaalde.
 • Was ik fractieleider in oppositie voor CD&V/N-VA te Mechelen, en fier op de kwaliteit van mijn fractieleden: Inge Vervotte, Magda Van Loon, Walter Schroons, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Marc Hendrikcx en Bart De Nijn.
 • Tracht ik als oppositieleider de noodzakelijke kritiek op het paarse beleid te Mechelen te combineren met opbouwende voorstellen vanuit onze fractie.
 • Blijf ik mijn dagelijkse job als manager combineren met mijn maatschappelijk politiek engagement.

 

Vandaag

 • Ben ik fier op wat ik met mijn fractie bereikt heb: de enige fractie waarvan elk raadslid dat in 2012 kandideerde ook opnieuw verkozen werd, een fractie die bovendien volledig toetreedt tot de meerderheid (en dit met beide partijen die onze fractie vormden), een fractie ook die als je beide partijen optelt de grootste in Mechlen werd, en een aantal van onze constructieve voorstellen uit de voorbije 6 oppositiejaren die  worden opgenomen in het bestuursakkoord.
 • De winst voor onze fractie ging enkel naar N-VA, CD&V ging achteruit , met enkel de uittredende raadsleden als (her)verkozenen (behalve ikzelf, maar ik deed dan ook niet mee aan de verkiezingen).
 • Wordt het evenwicht tussen mijn 3 P's (Privé-Professioneel-Politiek) een beetje anders ingevuld, met meer aandacht voor het privéleven en het professionele leven, en iets minder voor de hektiek van de dagdagelijkse partijpolitiek.  
 • Vul ik mijn engagement voor Mechelen dus wel verder in, maar minder partijpolitiek gebonden.

 

Morgen

 • Zal ik me, vanuit de kracht van mijn overtuiging, hoe dan ook maatschappelijk blijven engageren, meer en meer over de partijgrenzen heen.
  Mijn motivatie? We leven in het enige systeem, de democratie, waarin we nooit mogen zeggen: "ze" doen het slecht. Omdat we altijd kunnen zeggen: "we" doen er iets aan.
  Laat ons dat dan ook écht doen. Ieder op zijn manier.

 

© Karel Van Butsel 2004 - 2014
karel.van.butsel@skynet.be

Website by COMITO Consulting bvba