Wouters eerste interview

Category: Persberichten
Created: Saturday, 15 September 2012 Published: Saturday, 15 September 2012

"Wouter wil in dialoog gaan met Mechelaars"

 

Wouter Van Butsel (CD&V) is vastbesloten om zijn steentje bij te dragen: ‘Er zijn andere manieren om dit te doen, maar ik heb nu gekozen voor de politiek.’

 'De politiek, daar stap ik in omdat het me gewoon enorm interesseert. Ik heb die belangstelling voor de politiek altijd van thuis uit meegekregen: mijn vader was ongeveer 20 jaar lang actief in de CD&V, o.a. als voorzitter en fractieleider in oppositie. Ik studeer momenteel rechten en dat is ook redelijk politiekgericht. Een tweede reden waarom ik in de politiek ben gestapt, is omdat ik het een beetje mijn plicht vind me in te zetten voor andere mensen. Ik heb altijd alle kansen gekregen en alles kunnen doen wat ik wou. Er zijn veel mensen die dergelijke mogelijkheden niet krijgen. Daarom vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren'.

'Mijn campagne bestaat grotendeels uit het opplakken van affiches en uitdelen van kaartjes. Zo kom je veel in contact met de mensen uit de stad: ja vraagt of je iets mag ophangen of je gaat aan huis flyers brengen. Ik ga ook veel naar activiteiten om met mensen te kunnen communiceren en zelfs te discussiëren.

Mijn slogan is Van Butsel 2.0. De redenering hierachter gaat als volgt: mijn vader was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van CD&V. Hij was dus Van Butsel 1.0. en ik ben 2.0. Omdat de mensen zijn naam nog kennen, is dit een gemakkelijke manier voor mij om de aandacht te trekken. Het concept van web 2.0 heeft er ook wel wat mee te maken, want dat gaat over dialoog. Dat is wat ik ook wil: dialoog aangaan met de mensen'.

'Als ik verkozen word wil ik me eerst en vooral inzetten voor de financiën, want die zijn in Mechelen toch wel problematisch. De schuld per inwoner is de laatste vijf jaar bijna verdubbeld. Daarbij komt dat de reserves de laagste zijn van Vlaanderen'.

'Daarnaast is mobiliteit ook iets waar ik me zeker mee bezig zal houden. De autoluwe binnenstad vind ik een geweldig concept. Een negatief aspect hiervan is echter dat als je in een bepaalde straat woont en je bezoek wil ontvangen, dan moet je dat eerst aanvragen aan de overheid. Ik vind dit niet kunnen. Hier moet dus zeker een oplossing voor gevonden worden'.

'Wat me het meest verrast heeft zijn de positieve reacties van de mensen. Negatieve had ik verwacht, maar er was ook heel wat goede respons en dat is wel aangenaam om te ervaren. Je hoort altijd dat politiek een heel slecht imago heeft, maar op stedelijk vlak valt dat heel goed mee vind ik'.

De politiek heeft vandaag vooral nood aan meer vrijwilligers. Wanneer je als vrijwilliger werkt, staat je job niet op het spel en ga je meer denken in termen van wat het beste is voor de stad en niet wat het beste is voor jezelf of voor je job. Dit is ook helemaal geen verwijt naar de professionele politiekers toe, maar meer vrijwilligers kan de politiek zeker ten goede komen.

 

Studie kraakt heraanleg Plaisanceplein

Category: Persberichten
Created: Friday, 07 September 2012 Published: Friday, 07 September 2012

Plaisance ongeluk_voor_webstek“Actiecomités en CD&V krijgen gelijk”.

 Recent mochten de gemeenteraadsleden een document ontvangen ter voorbereiding van de discussie in een commissie over de heraanleg van het Plaisanceplein. “Deze studie bevestigt gewoon alle kritiek van de buurt en van onze fractie” stelt oppositieleider Karel Van Butsel vast. “Het is dan ook schrijnend om te zien hoeveel geld werd weggegooid om tot een gevaarlijke situatie te komen voor alle weggebruikers”. Leo Vivijs, actievoerder van het eerste uur en nu ook kandidaat op de 9e plaats van de CD&V lijst, bevestigt: “Zowel in een bezwaarschrift van de wijk als vanuit Gecoro werden diezelfde kritieken geuit, en even snel door de meerderheid weggewimpeld. Dit hele dossier bewijst nu het gelijk van ons gezond verstand en het ongelijk van paars Mechelen”.

De historiek is bekend. En de gevolgen zijn elke dag zichtbaar aan het Plaisanceplein: zeer veel conflicten, regelmatig ongelukken,  lange files, , verwarrend en met bijkomend sluipverkeer voor de buurt. Dit werd zo door de actiecomités en door de fractie CD&V/N-VA geregeld aangekaart. Zowel vooraf, om het plan nog te kunnen bijsturen, als achteraf, toen de nefaste gevolgen zichtbaar bleven. Nu volgt ook een nieuwe studie (die opnieuw geld gekost heeft omdat men de adviesraden en  de bevoegde stadsdiensten niet wilde volgen) deze standpunten.

Maar wat moet er dan gebeuren. “Voor ons is een rond punt de oplossing” stelt Karel Van Butsel. “En waarom dan geen rotonde waar de fietsers en voetgangers op een verhoogd gedeelte bewegen zodat automobilisten wel traag moeten rijden om te kruisen en de veiligheid dus maximaal is.” Leo Vivijs treedt dit volmondig bij. “De studie geeft ons 100% gelijk in ons bezwaarschrift, maar het nieuwe kruispunt ligt er nu. Het is de maar vraag of paars Mechelen zijn fout wil inzien en dit gedrocht opnieuw wil opbreken om het verkeersveiliger te maken”.

De studie stelt nog een andere oplossing dan een rotonde voor, omdat de buitenstraal van zo’n rotonde in principe voor de brandweer 14 m moet zijn. “Waarom is dit nu ineens belangrijk en voor het nieuw aangelegde kruispunt niet?” vraag Vivijs zich af “Verschillende afslagbewegingen hebben vandaag zelfs een bochtstraal van slecht 2 m, de bypassen zijn vandaag ook  niet bruikbaar voor grote voertuigen. Nee, het heeft nu lang genoeg geduurd met al die moeilijke oplossing. Voor ons leg je best gewoon een veilige rotonde aan” besluit de mobiliteitsspecialist van CD&V.

 

 

Reken de partijprogramma's na !

Category: Persberichten
Created: Thursday, 21 June 2012 Published: Thursday, 21 June 2012

In okRaadszaal voor_webstektober gaan we naar de stembus, en alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen willen de kiezers overtuigen hun stem aan hen te geven. Dit moet correct gebeuren. Verkiezingen moeten gaan over keuzes voor onze stad, en kiezen is soms ook verliezen. Je kan dus niet alles beloven. De lakmoesproef om te zien of de beloftes uit de verschillende programma’s haalbaar zijn, is dan ook de berekening van het bijhorende financiële plaatje. Daarom vind ik dat alle partijprogramma’s door een onafhankelijke audit moeten doorgelicht worden, zodat de Mechelaar weet wat valse en wat correcte beloftes zijn.

In Mechelen is die keuze inderdaad zeer belangrijk. De financiële toestand is krap, dat bevestigen vriend en vijand, de bezittingen van de stad zijn gedaald, en de financiële spaarpot is historisch laag. Nochtans bevestigt de burgemeester in zijn recent boek dat hij verder wil op het pad van de "big spender" die hij is. Investeren is OK, opsouperen niet" stel ik daar al 5 jaar tegenover. En daar blijf ik ook bij. 

Van 2000 tot 2006 werd, trouwens mét CD&V in de coalitie, ook zwaar geïnvesteerd in Mechelen. Maar dat waren échte investeringen. Uitgaven die geld terugbrachten naar de stad dus. Het is ook in die periode dat Mechelen op de kaart werd gezet. De voorbije paarse jaren werden de financiële reserves echter opgesoupeerd. En als we de programma's van de paarse meerderheidspartijen zien, stellen we vast dat dit beleid verder gezet dreigt te worden. En dat is verontrustend voor onze stad, en zeker voor de toekomstige generaties Mechelaars. Investeren in de toekomst moet, maar op een verstandige en verantwoorde manier.

En ik wil dit ook hard maken. Daarom zal ik een voorstel indienen tijdens de komende gemeenteraad om alle partijprogramma’s te onderwerpen aan een onafhankelijke financiële audit. De Mechelaar moet niet betalen voor zo’n audit, ik stel voor dat alle fracties betalen in verhouding tot hun huidige getalsterkte in de gemeenteraad. Zo krijgt de Mechelaar een duidelijk zicht op de waarde van de programma’s, zonder dat het hem iets extra kost. Het kan de verkiezingen alleen maar eerlijker maken en de geloofwaardigheid van de politieke partijen bevorderen.

Het valt maar te bekijken of de andere partijen me zullen volgen. Evident zal het niet worden . Maar het maakt de verkiezingen eerlijker. In tijden waarin politici nog weinig geloofwaardigheid genieten, zou dit een mooi signaal zijn vanuit Mechelen. Het zou voor mij in elk geval een grote genoegdoening zijn mocht ik als “afscheidsgeschenk” dit voorstel voor een eerlijkere campagne goedgekeurd krijgen. 

 

 

Van Butsel 2.0 !

Category: Persberichten
Created: Tuesday, 29 May 2012 Published: Tuesday, 29 May 2012
 

Wouter reclamebureau_-_voor_webstekWouter Van Butsel engageert zich in de Mechelse politiek

Voor een aantal mensen, behalve misschien mijn eigen familie, zal het wel niet zo verrassend zijn dat ik mijn eerste stappen in de politiek zet. Daarvoor heb ik de voorbije jaren té vaak de woorden ‘Awel Wouter, wanneer gaat gij in de politiek?’ moeten horen . De vraag was dus niet ‘of’ ik in de politiek zou gaan, maar wel ‘wanneer’, en dat beschouw ik zeker als een compliment”.

Ik vind het namelijk enorm belangrijk om me in te zetten voor de maatschappij, dat heb ik steeds meegekregen van thuis uit. Dat probeer ik nu al in Leuven te doen voor mijn medestudenten door te werken in het praesidium van het 3de bac rechten. Dat doe ik volgend jaar bovendien als (pas verkozen) voorzitter van CDS Leuven (Christen Democratische Studenten). Dat probeer ik nu al in Mechelen op het gebied van sport te doen door mij in te zetten als trainer badminton voor jonge spelers. En dat wil ik ook in de toekomst proberen te doen voor Mechelen. Daarom wil ik me nu al inzetten voor Mechelen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Dan rest de vraag natuurlijk nog waar ik juist voor sta. Wel, aan de hand van de engagementen die ik nu reeds op mij neem, en gezien ik zelf 20 ben, lijkt het evident dat de jongeren een speciale plaats krijgen bij die inzet. Daarbij wil ik in de eerste plaats bereikbaar voor hen zijn, vandaar ook een website en een facebookprofiel. Een berichtje op facebook achterlaten op mijn profiel is op twee minuten geregeld, én er komt snel antwoord op. Maar ook voor wie me eens wil spreken, sta ik uiteraard zo snel mogelijk klaar.

Uiteraard betekent dit alles niet dat enkel jonge mensen op mijn inzet kunnen rekenen. Wanneer ik mij inzet voor een veilige uitgaansbuurt, komt dat de veiligheid van alle inwoners ten goede. Wanneer ik ijver voor een gezond financieel beleid om de toekomst van Mechelen veilig te stellen, komt dat de toekomst van alle inwoners ten goede. En wanneer ik sportverenigingen een duwtje in de rug wil geven, zullen alle sportbeoefenaars daar voordeel van ondervinden.


Kandidaat op plaats 31: Van Butsel 2.0

 

Een Van Butsel zegt wat hij denkt.

 • En dat geldt ook voor Wouter.
 • Zo vind ik dat Mechelen een upgrade voor jongeren moet krijgen. Er zijn teveel “oude” problemen die niet opgelost worden.
 • Maar ik vind ook dat iedereen daar beter moet van worden. Er zijn vandaag immers te veel Mechelaars die “uit de boot” vallen.
 • Ten slotte vind ik ook dat Mechelen een mooie stad is. Maar ik zal daarom niet zwijgen over de zaken die beter kunnen. Omdat het de plicht van politici is het steeds beter te willen doen.

Een Van Butsel gaat voor concrete resultaten

 • een veiliger uitgaansleven en sfeer in Mechelen, ook voor studenten
 • een beter kot- en studentenbeleid
 • de hoofdzetel van de Leuvense associatie naar Mechelen, en decentralisatie van de baccheloropleidingen zodat ook in Mechelen algemene bacchelors worden aangeboden.
 • meer betaalbare start-woningen, zodat ook jongeren in Mechelen kunnen blijven wonen
 • bereikbare politici die luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben.
 • steun voor sportverenigingen “aan de basis”; gezonde Mechelaars door gezond sporten.
 • een gezond financieel beleid dat de toekomst niet hypothekeert
 • een vooruitstrevende visie op mobiliteit en “smart” toepassingen:
  van “minder hinder” naar “meer comfort”.
 • Klimaatvriendelijke wijken worden gesteund, uitgebouwd, bijvoorbeeld aan de nieuwe ontwikkelingen in de stationsbuurt.
 • Enkele miskleunen uit het verleden worden ongedaan gemaakt: de Lamottige brug wordt vervangen ,het Plaisance plein veilig heraangelegd, en voor fietsers, voetgangers én autobestuurders wordt de Adegemstraat terug leefbaar gemaakt.

Wouter Van Butsel

31ste plaats op de lijst van CD&V te Mechelen.

Toon Wagemans plugt zich in in CD&V Mechelen

Category: Persberichten
Created: Tuesday, 29 May 2012 Published: Tuesday, 29 May 2012

IK BEN IN 1987 IN DEZE STAD GEBOREN.
IK BEN DUS EEN MECHELAAR.
ALS HET AAN MIJ LIGT, GA IK NOOIT MEER WEG UIT DEZE STAD. DAARVOOR VOEL IK ME HIER NET DAT IETSJE TEVEEL THUIS.

DRIE JAAR GELEDEN HEB IK ALS LESSIUS-STUDENT VOOR MIJN THESIS HET STADSFESTIVAL ‘PLUG IN’ GEORGANISEERD. EEN MUZIEKFESTIVAL DAT VOORAL HET PROBLEEM VAN GEHOORSTOORNISSEN BIJ JONGEREN ONDER DE AANDACHT WIL BRENGEN. IK LIJD NAMELIJK ZELF AAN TINITUS. HET WERD EEN BESCHEIDEN MAAR GESLAAGD EVENEMENT OP DE VISMARKT. DRIE JAAR LATER IS HET THEMA NOG ALTIJD MEER DAN ACTUEEL. VORIGE WEEK KWAM HET PROGRAMMA TELEFACTS MIJ OVER DEZE PROBLEMATEK INTERVIEWEN. NET EEN WEEK VOOR ONZE DERDE EDITIE VAN PLUG IN. NA EEN STOPJE VORIG JAAR OP DE VEEMARKT, NA DE EDITIE VAN DIT JAAR STILAAN EEN VASTE WAARDE BIJ DE STADSFESTIVALS MET MEER DAN 3.000 ENTHOUSIASTE JONGEREN OP DE GROTE MARKT.

MIJN STAD VERDIENT ELK ENGAGEMENT. MIJN STAD MOET LEVEN, MIJN STAD MOET BRUISEN. MAAR DAT KAN ZE NIET ALLEEN. DAARVOOR ZIJN ALLE MECHELAARS NODIG. DAARVOOR MOETEN ZOVEEL MOGELIJK INITIATIEVEN WORDEN ONDERSTEUND.

EN DAAR IS HET MIJ OM TE DOEN: ONDERSTEUN VANUIT HET BELEID ZOVEEL MOGELIJK INITIATIEVEN, NIET IN HET MINST VAN JONGE MENSEN DIE IETS VOOR HUN STAD WILLEN DOEN. DE JEUGDDIENST IN MECHELEN DOET FANTASTISCH WERK EN VERDIENT ALLE LOF. EN TOCH KAN DE STAD NOG VEEL MEER. GELOOF GEWOON IN JONGEREN DIE IETS IN DE STAD WILLEN ORGANISEREN EN GEEF ZE ALLE KANSEN. HELP ZE OM TE STARTEN EN DAARNA DOOR TE GROEIEN.

MECHELEN MOET OOK BINNEN 25 JAAR EEN FANTASTISCHE STAD ZIJN…

 

Met Vanstappen kunt ge klappen !

Category: Persberichten
Created: Tuesday, 29 May 2012 Published: Tuesday, 29 May 2012

Toen Karel mij vroeg of ik op de lijst wou staan bij CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen, was mijn eerste bekommernis of ik wel iets zou kunnen bijdragen tot deze lijst en tot de politiek in Mechelen in het algemeen. Met mijn 20 jaar ben ik namelijk nogal onervaren in het politieke spel. Ik heb dan besloten toch mee te werken aan dit programma. Bovendien wil ik van deze kans gebruik maken om te leren. En wie kan me beter iets leren over deze stad dan de inwoners van die stad zelf? Daarom wil ik mij de komende maanden ook zo aanspreekbaar mogelijk maken. Alle opmerkingen, vragen en bekommernissen die mensen hebben, mogen ze mij stellen. Ik zal misschien niet direct zelf een antwoord kunnen bieden maar ik zal mee met de mensen op zoek gaan naar de oplossingen. En ik heb ondertussen al gemerkt dat ik niet alleen ben bij het zoeken naar oplossingen. CD&V Mechelen heeft een fantastisch team dat hierin zeker een belangrijke rol zal spelen. We hebben specialisten voor alles. Je kan altijd wel bij iemand terecht met vragen.

Er zijn natuurlijk wel een aantal aangelegenheden die me in het bijzonder interesseren. De belangrijkste hiervan zijn betaalbaar wonen, jeugd en diversiteit. Daarnaast zal ik ook in beperktere mate, de thema’s onderwijs en milieu volgen. In deze aangelegenheden wil ik mij verdiepen in de maanden en jaren die komen. Mijn doel zal dus zijn van in deze materies vooral een kritische stem te zijn en dit zowel binnen Mechelen als binnen de partij. Ik zal luisteren naar hoe de concrete problemen nu worden opgelost en dan probleem per probleem de oplossing tegen het licht houden om te zien of ze wel goed is. Ook hierin zullen de Mechelaars zeer belangrijk zijn. Ik hoop van hen ook te kunnen horen welke oplossingen zij niet goed vinden en welke alternatieven ze voorstellen.

Ondertussen is misschien al gebleken hoe ik mezelf zie. Ik zie mezelf als een tussenschakel tussen de jeugd van Mechelen, de inwoners van mijn wijk en alle andere Mechelaren en onze stad. Ik wil hierbij de stem van de Mechelaar zijn. Want: “Met Vanstappen kunt ge klappen.”

Relevante buitenschoolse bezigheden:

- Wetswinkel: een VZW bestaande uit rechtenstudenten van de KU Leuven die juridisch advies geeft aan huurders en verhuurders in verband met hun huurovereenkomsten.

(het is omdat ik mij hier al mee bezighield dat het thema “betaalbaar wonen” mij zo aanspreekt: ik heb al met problemen hieromtrent te maken gekregen tijdens de zituren van de wetswinkel)

- Speler bij Koninklijke Sporting Club Mechelen (vanaf de jongste leeftijd al)

- Gitaar leren spelen aan het Conservatorium (8 jaar les gevolgd daar)

Met welke thema’s zal ik mij bezighouden:

- Jeugd: spreekt voor zich => ik wil vooral dat jeugd niet wordt gezien als een probleem (hangjongeren etc.) maar als de toekomst van deze stad.

- Diversiteit: ik heb altijd al een bijzondere interesse gehad in hoe we omgaan met verschillende culturen in één samenleving => ik wil me inzetten om de verschillende gemeenschappen dichter bijeen te brengen.

- Betaalbaar wonen: zie wetswinkel + dit is één van de belangrijke uitdagingen voor de toekomst => betaalbare woningen later voor wie nu jong is

- Onderwijs: vanuit het werk van mijn vader (directeur van DIKO: Dienst Investeringen Katholiek Onderwijs) en de richting die mijn vriendin doet (kleuteronderwijs en waarschijnlijk volgend jaar pedagogie) => ik wil ervoor zorgen dat onderwijs er voor iedereen is. Ik wil in Mechelen beginnen met een herwaardering van het technisch onderwijs (een mentaliteitswijziging) en ervoor zorgen dat we geen “blanke” en “allochtone” scholen krijgen.

- Milieu: ik wil ervoor zorgen dat het milieubeleid niet beperkt blijft tot wat groen in de stad brengen of behouden. Als we iets willen doen voor het klimaat, zal het nu moeten gebeuren. Mechelen moet hierin volgens mij een voorbeeldfunctie nemen. Dit past ook perfect binnen het rentmeesterschapconcept van CD&V.

Mijn slogan: “Met Vanstappen kunt ge klappen”

Vanwege mijn jeugdige leeftijd en relatieve onervarenheid zou ik mij bescheiden willen opstellen. Ik wil vooral veel leren. Daarnaast wil ik dat naar de Mechelaars geluisterd wordt. Als we deze twee wensen combineren, draait alles rond “aanspreekbaarheid”. Ik wil zoveel mogelijk openstaan voor de vragen van mensen en de opmerkingen van mensen. Ik wil zowel veel bijleren als mensen kunnen helpen.

 

Adegemstraat levensgevaarlijk en onleefbaar

Category: Persberichten
Created: Thursday, 24 May 2012 Published: Thursday, 24 May 2012
 

extra-afslagstrook-in-adegemstraat-voor webstekOp 27 maart stelde ik op de gemeenteraad de vraag: “De Adegemstraat is er na de verkeerswijziging niet veiliger op geworden. Als je van Battel komt is het ronduit gevaarlijk. De auto's staan of rijden er op 2 baanvakken die te smal zijn om er nog fietsers door te laten, zeker tussen 8u en 8u30 is het daar levensgevaarlijk. Vandaar ook 2 vragen:

 1. Waarom werd dit niet voorzien?
 2. Welke maatregelen gaat de stad nemen om hier iets aan te doen.”

 

Sindsdien zijn er tal van klachten over deze onveiligheid bijgekomen, heeft men vervolgens de fietsveiligheid trachten te verhogen door de dubbele afslag af te schaffen, waarna de klachten over files in de Adegemstraat toenamen. Waarna men de dubbele afslag terug invoerde om aan die klachten tegemoet te komen, waardoor… de vroegere onveilige situatie voor de fietsers (en bij afleiding voor de voetgangers aangezien de fietsers uitwijken naar het voetpad) opnieuw ontstond.

 

Met andere woorden: de fietser is door het ingevoerde mobiliteitsplan een pak meer in gevaar dan vroeger, er staan tegelijk meer autofiles in de binnenstad en in het bijzonder in de Adegemstraat dan vroeger, en de stad is minder bereikbaar geworden dan vroeger.

 

Men kan dit dan ook moeilijk een geslaagd uitgevoerd mobiliteitsplan noemen, maar dat is een open deur in trappen natuurlijk. Het voorbeeld van de Adegemstraat is echter des te schrijnender, omdat het niet alleen de verkeersveiligheid betreft, maar tegelijk illustreert hoe weinig standvastig de achterliggende visie van paars Mechelen is, en hoe snel men over gaat tot paniekvoetbal zonder duurzame oplossing.

 

In het belang van een veilig bereikbare binnenstad zal onze fractie dit dossier opnieuw aankaarten op de gemeenteraad, zodat spoed gezet wordt achter een oplossing die de veiligheid van fietsers en voetgangers verzoent met de leefbaarheid van de bewoners van de Adegemstraat (minder files).

Kunnen / Mogen gemeenteraadsleden hun werk nog doen?

Category: Persberichten
Created: Saturday, 07 April 2012 Published: Saturday, 07 April 2012
 

Raadszaal voor_webstek

Voor Paars Mechelen zijn gemeenteraadsleden een vervelend neveneffect van de verkiezingen, mensen die je met alle middelen moet beletten hun werk te doen. Dat blijkt al een ganse legislatuur, maar dit jaar werd de kers op de taart gezet in dit pestgedrag. Zowel financieel, als naar logistieke ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning, is Mechelen bij de slechtste leerlingen van de klas voor gemeenteraadsleden. Enkele voorbeelden.

De Mechelse oppositie krijgt geen inhoudelijke medewerker, de raadsleden moeten na hun uren al het inhoudelijke werk zelf doen. Dat weten we al langer. De batterij "kabinetsmedewerkers" voor de meerderheid is nooit zo groot geweest als tijdens de paarse legislatuur, maar met een truukje is men er in gelukt de raadsleden elke inhoudelijke ondersteuning te ontzeggen (waar ze nochtans recht op hebben).

Meer nog, de gemeenteraadsleden moeten zelfs betalen om hun werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld nu ook al voor parking als ze op het stadhuis in hun vrije tijd die inhoudelijke dossiers gaan inkijken. Want paars Mechelen gaat strikt controleren of het parkingabonnement enkel gebruikt wordt tijdens commissies en gemeenteraden. En dossiers inkijken, tja, dat moeten de gemeenteraadsleden wel op het stadhuis doen. Bij gebrek aan informaticamiddelen kan een gemeenteraadslid de extra documenten immers niet van thuis uit inkijken. En je moet de dossiers natuurlijk inkijken als de betreffende dienst op het stadhuis ook bemand is. Gevolg: tijdens de werkuren. En dus ook nog eens vakantie nemen op het werk.

Ondertussen werd de kostenvergoeding van 780 euro die een gemeenteraadslid per jaar ontving ook nog eens drastisch verlaagd. Terwijl wie zijn job als raadslid ter harte neemt, alleen al aan telefoon meer dan dat bedrag uitgeeft... Maar de schepenen, nee, die moeten niet inleveren. Op een Ipad meer of minder wordt daar niet gekeken.... (*)

En zo is de circel rond: een Mechels gemeenteraadslid moet zelf kosten maken en vakantie nemen om zijn werk voor de bevolking te kunnen blijven doen, en krijgt daarbij niet eens de inhoudelijke ondersteuning van een fractiemedewerker hoewel de wetgever in die mogelijkheid voorziet. In Gent bijvoorbeeld heeft de CD&V fractie 2 inhoudelijke medewerkers als oppositiefractie.

Dit is maar een kleine greep uit de vele pesterijen waar gemeenteraadsleden het slachtoffer van zijn in paars Mechelen.

Het mag dan ook een wonder heten dat we nog zo'n inhoudelijke en constructieve oppositie hebben gevoerd de voorbije 5,5 jaar. Maar op deze manier kan het de komende jaren echt niet verder. Democratie is ook: "vechten opdat diegene waarmee je het niet eens bent toch zijn mening zou kunnen geven". Paars Mechelen doet net het tegenovergestelde. Ze probeert met alle middelen de gemeenteraadsleden hun werk te bemoeilijken. Het zegt veel over haar democratisch gehalte.

(*) Ter informatie: een gemeenteraadslid (in oppositie) ontvangt naast die kostenvergoeding ongeveer 4500 euro bruto per jaar aan zitpenningen. En daarmee is alles gezegd. Daarmee moet je je verplaatsen, telefoneren, cartridges van je printer kopen, een printer kopen, een PC kopen, .....

Opnieuw geldverspilling in dossier Lamottige brug

Category: Persberichten
Created: Sunday, 12 February 2012 Published: Sunday, 12 February 2012

Lamottige brug_voor_webstekDe soap rond de Lamottige brug gaat verder. Ter herinnering: deze brug voldoet door haar hellingsgraad niet aan de vereisten voor toegankelijkheid, en heeft bovendien het historisch uitzicht tussen Kraanbrug en Hoogbrug, én het gezellig karakter van de Vismarkt om zeep geholpen. Eerst werd ze toch nog bejubeld door het stadsbestuur, en zou ze tegen alle protesten in blijven liggen. ‘Het zou wel wennen’ volgens de burgemeester. Dan keerde het stadsbestuur onder massaal protest zijn kar, en zou ze naar Tivoli verhuizen. “En nu, nu gaat men blijkbaar opnieuw ‘studeren’: een studiebureau moet onderzoeken of de brug voldoende doorzichtig gemaakt kan worden, om het uitzicht te verbeteren. En dit opnieuw op kap van de belastingbetaler. Dit is in deze tijden écht de schaamte voorbij” stelt oppositieleider Karel Van Butsel.

Elke maand vraagt hij namens zijn fractie op de gemeenteraad naar de stand van zaken in dit dossier, maar daar wordt altijd met veel mist op geantwoord. “En nu wordt dus duidelijk waarom: er komt nog maar eens een dure studie. Maar liefst 22,000 euro extra uit de stadskas graaien om de eigen fouten recht te trekken, dat is in deze tijden écht onverantwoord” geeft Van Butsel mee. “CD&V vindt dat de ontwerpers gefaald hebben, en dus hun bijdrage moeten leveren aan het herstel van de historische en gezellige omgeving. Wij vinden dat een onderzoeksbureau, dat alle parameters kent door haar vorig onderzoek, niet nog eens langs de kassa moet passeren om advies te geven. En wij begrijpen niet dat de ingenieurs en architecten van de stad niet zelf ingeschakeld worden om recht te trekken wat het stadsbestuur scheef heeft getrokken” stelt Van Butsel.  

Hoe deze studie het andere probleem, dat van de te grote hellingsgraad, moet rechttrekken is bovendien helemaal niet duidelijk. “Het lijkt er op dat dit probleem gewoon opzij geschoven wordt, meer nog, uit het collegeverslag lijkt het alsof men vooral wil vermijden daar rekening mee te moeten gaan houden” gaat Van Butsel verder. Een dure studie om een klein deeltje van het probleem misschien aan te pakken, het lijkt toch wel wat dunnetjes “Inderdaad, en hier laat onze fractie het dan ook niet bij. Hier komt zeker nog een staartje aan” besluit de oppositieleider.

 

Omwille van evenwicht privé-professioneel-politiek word ik geen lijsttrekker

Category: Persberichten
Created: Friday, 20 January 2012 Published: Friday, 20 January 2012

Geachte leden van de pers,

Een kleine 22 jaar ben ik vandaag actief in het bestuur en bureau van CVP en CD&V Mechelen. Het waren hectische jaren, soms zelfs ronduit afmattend. Maar ik heb ook heel veel mooie momenten gekend. Zo kon ik als voorzitter (1998-2005) onze ereburgemeester Jos Vanroy terug verzoenen met de partij, kwamen Luc Van den Brande en wijlen John Cordier in 2000 onze lijst versterken, en bleven de 4 uitvoerende mandatarissen niettemin aan onze partij verbonden. Mijn jaren als afdelingsvoorzitter waren de jaren waarin ik het mooiste van de politiek mocht beleven: een bloeiende werking van enthousiaste vrijwilligers uitbouwen, een afdeling laten groeien, samen met Luc Van den Brande als hoofdonderhandelaars van de partij in 2000 de coalitie vorm geven die Mechelen terug op de kaart zou zetten tussen 2000 en 2006, en een geapprecieerde deelname van onze mandatarissen aan het stedelijk bestuur waardoor we opnieuw fier kunnen zijn op onze stad.

In 2004 werd me door het arrondissement Mechelen-Turnhout gevraagd deel te nemen aan de nationale voorzittersverkiezingen samen met Jo Vandeurzen en Pieter De Crem, wat tot een onverwacht hoge score en een grote aandacht voor de vrijwilligers in de partij geleid heeft. Het was zeker één van de boeiendste periodes uit mijn politiek engagement tot op heden. Nadien, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, mocht ik in tandem met Inge Vervotte naar de gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker. Maar jammer genoeg mocht ik toen ook het lelijkste uit de politiek ervaren, met woordbreuk en zelfs handtekeningen die niets waard bleken. Daardoor belandden we als CD&V in de oppositie vanaf 2007. Als fractieleider van de kleinste oppositiefractie kon ik in die oppositie, en dankzij een hard en inhoudelijk werkende fractie, uitgroeien tot de oppositieleider in Mechelen. Een soms frustrerende, maar in Mechelen absoluut noodzakelijke opdracht, die we met gans onze fractie steeds kritisch én constructief hebben opgenomen.

Gans die tijd heb ik mijn politieke activiteiten uitgeoefend als vrijwilliger, met de twee voeten dagelijks in de realiteit van de werkende Vlaming. Overdag gaan werken, en ’s avonds en in het weekend mijn engagement opnemen. Met aandacht voor het evenwicht tussen de 3 P’s, Privé, Professioneel en Politiek.

Maar iedereen moet eerlijk zijn met zichzelf. De recent gewijzigde omstandigheden in elk van mijn 3 P’s, noodzaken mij te erkennen dat dit noodzakelijke evenwicht niet langer haalbaar is als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ik heb dan ook, in overleg met mijn gezin en in volledige transparantie met de partij, besloten die taak niet op te nemen. Ik keer terug naar mijn startpunt: de geëngageerde vrijwilliger die houdt van zijn stad, houdt van zijn partij en in alle vrijheid en verantwoordelijkheid zijn mening en overtuiging ventileert vanuit zijn christen-democratische overtuiging. 

Voor CD&V is het nu essentieel op korte termijn een nieuwe leider te profileren. Hij/zij heeft het voordeel dat het lange aantrekken van de sprint achter de rug is, en dat we in een goeie positie naar de laatste rechte lijn trekken. Hij/zij mag net als de partij ook op mijn steun rekenen tijdens de komende verkiezingen, ik blijf een christen-democraat in hart en nieren. En ik blijf er ook van overtuigd dat CD&V Mechelen het enige echte alternatief blijft voor Mechelen. CD&V Mechelen zal dan ook een schitterend resultaat neerzetten bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Karel Van Butsel.