Home

Laatste blog:  12 juli  2020

Karel Van Butsel

Scroll even naar beneden om enkele doordenkertjes te lezen ..."Vrijheid en verantwoordelijkheid

vormen de gulden middenweg

tussen anarchie en regelneverij"
"Religie die de wetenschap ontkent,

is geen religie maar bedrog.


Wetenschap die religie negeert,

is geen wetenschap

maar kortzichtigheid .
"
"Duidelijk"

is geen synoniem van

"rechtvaardig" ,
"juist" of
"verstandig".

Soms integendeel.
Excuses.


Een nieuwe webstek. Het is altijd een beetje afwachten. Zeker als je hem zelf in elkaar knutselt...

Mijn vorige webstek werkt niet meer. En de firma die "als vriendendienst" mijn vorige webstek heeft helpen maken, heeft me daarbij  in de steek gelaten. Ze zien immers geen toekomstige business meer in mij. Het gevolg is dat ik zelf de handen uit de mouwen heb gestoken, en een eigen webstek ontworpen heb. Via dezelfde hosting en een eenvoudige tooling, die voor mij leek te volstaan. 


Alleen heb ik dat, als amateur, een beetje verkeerd ingeschat. Er zitten door de keuze van het pakket ook een aantal beperkingen op. Zoals: maximaal 5 pagina's, of zwaar betalen voor meer. Gegeven het beperkte karakter van deze site, heb ik dus voorlopig gekozen om me tot 5 pagina's te beperken. 


Dat heeft gevolgen. Deze welkomstpagina, met zijn doordenkertjes, en de korte kennismakingspagina zijn zo goed als ik het zelf kan afgewerkt. Er is ook een contactformulier als derde pagina. Bleven dus  2 pagina's over voor bv. alle blogs of een ruimer inzicht op vroegere en huidige activiteiten.


Ik heb gekozen om maximaal in te zetten op de blogs. Alle blogs uit het verleden kunnen echter moeilijk zonder selectiemogelijkheid op één pagina. Dat is onleesbaar. Daarom zal ik het voorlopig een beetje "anders" moeten doen. Dat betekent: één pagina met enkele blogs, wellicht de meest recente, en één pagina met de titels van alle blogs. Die laatste kan je dan via contactname opvragen, of kan ik op verzoek tijdelijk op de pagina "blogs" opnemen. Beter kan het voorlopig niet, waarvoor mijn excuses.


Ik hoop dat dit ooit op een "betere" manier opgevangen kan worden, ik hoop ook dat je ondertussen toch wat plezier hebt aan de site, bv. door de spreuken, en wie weet dat je zelfs de beschikbare blogs leest of een extra blogje aanvraagt. Hoe dan ook heb ik me voorgenomen de komende maanden af en toe ook een nieuw blogje te schrijven.


Alvast tot één van de komende interacties, 


Karel.